Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Ntango 6:1-81

6  Bana mibali ya Levi+ bango oyo: Gereshone,+ Kohate+ mpe Merari.+  Mpe bana ya Kohate bango oyo: Amirame,+ Yizare,+ Hebrone+ ná Uziele.+  Mpe bana ya Amirame+ bango oyo: Arona+ ná Moize,+ bakisa mpe Miriame.+ Mpe bana ya Arona bango oyo: Nadabe,+ Abihu,+ Eleazare+ ná Itamare.+  Eleazare+ abotaki Finehase.+ Finehase abotaki Abishua.+  Abishua abotaki Buki; Buki abotaki Uzi.+  Uzi abotaki Zerahia; Zerahia abotaki Merayote.+  Merayote abotaki Amaria; Amaria abotaki Ahitube.+  Ahitube abotaki Zadoke;+ Zadoke abotaki Ahimaaze.+  Ahimaaze abotaki Azaria. Azaria abotaki Yohanane. 10  Yohanane abotaki Azaria.+ Ye nde azalaki nganga-nzambe na ndako oyo Salomo atongaki na Yerusaleme. 11  Mpe Azaria abotaki Amaria.+ Amaria abotaki Ahitube.+ 12  Ahitube abotaki Zadoke.+ Zadoke abotaki Shalume. 13  Shalume abotaki Hilikiya. Hilikiya+ abotaki Azaria. 14  Azaria abotaki Seraya.+ Seraya abotaki Yehozadake.+ 15  Mpe Yehozadake nde akendaki ntango Yehova amemaki Yuda mpe Yerusaleme na mboka mopaya na lobɔkɔ ya Nebukadenezare. 16  Bana ya Levi+ bango oyo: Gereshome, Kohate ná Merari. 17  Mpe bankombo ya bana ya Gereshome yango oyo: Libini+ ná Shimei.+ 18  Mpe bana ya Kohate+ bango oyo: Amirame,+ Yizare, Hebrone ná Uziele.+ 19  Bana ya Merari bango oyo: Maheli ná Mushi.+ Mpe mabota ya Balevi na kolanda bankɔkɔ na bango+ yango oyo: 20  Ya Gereshome: mwana na ye Libini,+ mwana na ye Yahate, mwana na ye Zima, 21  mwana na ye Yoa,+ mwana na ye Ido, mwana na ye Zera, mwana na ye Yeaterai. 22  Bana ya Kohate bango oyo: mwana na ye Aminadabe, mwana na ye Kora,+ mwana na ye Asire, 23  mwana na ye Elekana, mwana na ye Ebiasafe+ mpe mwana na ye Asire; 24  mwana na ye Tahate, mwana na ye Uriele, mwana na ye Uzia, mpe mwana na ye Shaule. 25  Mpe bana ya Elekana+ bango oyo: Amasai ná Ahimote. 26  Mpo na Elekana, bana ya Elekana bango oyo: mwana na ye Zofai,+ mwana na ye Nahate, 27  mwana na ye Eliabe,+ mwana na ye Yerohame, mwana na ye Elekana.+ 28  Mpe bana ya Samwele+ bango oyo: mwana ya liboso Yoele ná oyo ya mibale Abiya.+ 29  Bana ya Merari bango oyo: Maheli,+ mwana na ye Libini, mwana na ye Shimei, mwana na ye Uza, 30  mwana na ye Shimea, mwana na ye Hagia, mwana na ye Asaya. 31  Mpe talá baoyo Davidi+ atyaki mpo na kotambwisa nzembo na ndako ya Yehova nsima ya kozwela Sanduku esika ya kopema.+ 32  Mpe mosala+ na bango ekómaki ya kotalela makambo ya nzembo+ liboso ya tabernakle ya hema ya kokutana tii ntango Salomo atongaki ndako ya Yehova na Yerusaleme;+ mpe bazalaki kokokisa mosala na bango na kolanda mitindo oyo bapesaki bango.+ 33  Mpe baoyo bazalaki kosala mosala, bakisa mpe bana na bango, bango oyo: Na bana ya Bakohate: Hemane+ moyembi, mwana ya Yoele,+ mwana ya Samwele,+ 34  mwana ya Elekana,+ mwana ya Yerohame, mwana ya Eliele,+ mwana ya Toa, 35  mwana ya Zufe,+ mwana ya Elekana, mwana ya Mahate, mwana ya Amasai, 36  mwana ya Elekana, mwana ya Yoele, mwana ya Azaria, mwana ya Sefania, 37  mwana ya Tahate, mwana ya Asire, mwana ya Ebiasafe,+ mwana ya Kora,+ 38  mwana ya Yizare,+ mwana ya Kohate, mwana ya Levi, mwana ya Yisraele. 39  Mpe ndeko na ye Asafe,+ oyo azalaki kosala na lobɔkɔ na ye ya mobali, Asafe azalaki mwana ya Berekia,+ mwana ya Shimea, 40  mwana ya Mikaele, mwana ya Baaseya, mwana ya Malakiya, 41  mwana ya Etini, mwana ya Zera, mwana ya Adaya, 42  mwana ya Etane, mwana ya Zima, mwana ya Shimei, 43  mwana ya Yahate,+ mwana ya Gereshome,+ mwana ya Levi. 44  Mpe bana ya Merari+ bandeko na bango oyo bazalaki na lobɔkɔ ya mwasi, ezalaki Etane+ mwana ya Kishi,+ mwana ya Abadi, mwana ya Maluke, 45  mwana ya Hashabia, mwana ya Amazia, mwana ya Hilikiya, 46  mwana ya Amezi, mwana ya Bani, mwana ya Shemere, 47  mwana ya Maheli, mwana ya Mushi,+ mwana ya Merari,+ mwana ya Levi. 48  Mpe bandeko na bango Balevi+ nde bato oyo bapesamaki mpo na mosala+ nyonso ya tabernakle ya ndako ya Nzambe ya solo. 49  Mpe Arona+ ná bana na ye bazalaki kobimisa milinga ya mbeka+ likoló ya etumbelo ya makabo ya kotumba+ mpe likoló ya etumbelo ya mpaka ya malasi+ mpo na mosala nyonso ya biloko oyo eleki bosantu mpe kozipa masumu+ ya Yisraele,+ na kolanda nyonso oyo Moize mosaleli ya Nzambe ya solo apesaki mitindo. 50  Mpe bana ya Arona+ bango oyo: mwana na ye Eleazare,+ mwana na ye Finehase,+ mwana na ye Abishua,+ 51  mwana na ye Buki, mwana na ye Uzi, mwana na ye Zerahia,+ 52  mwana na ye Merayote,+ mwana na ye Amaria, mwana na ye Ahitube,+ 53  mwana na ye Zadoke,+ mwana na ye Ahimaaze.+ 54  Mpe talá bisika na bango ya kofanda na kolanda bakaa na bango oyo ezingami na bifelo na bateritware na bango,+ mpo na bana ya Arona ya libota ya Bakohate,+ mpo libula ekómaki ya bango. 55  Na yango, bapesaki bango Hebrone+ na mokili ya Yuda, ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, zingazinga na yango. 56  Mpe bapesaki Kalebe+ mwana ya Yefune+ esobe ya engumba ná bamboka+ na yango. 57  Mpe bapesaki bana ya Arona bingumba ya ekimelo:+ Hebrone,+ Libina+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Yatire,+ Eshetemoa+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 58  Hilene+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Debire+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 59  Ashane+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Bete-shemeshe+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 60  mpe na libota ya Benyamina: Geba+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Alemete+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Anatote+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti. Bingumba na bango nyonso ezalaki bingumba zomi na misato+ kati na mabota na bango. 61  Mpe bapesaki bana ya Kohate oyo batikalaki bingumba zomi+ oyo epesamaki na nzela ya mbɛsɛ, ezwamaki na mabota ya libota yango, na ndambo ya libota, ndambo ya libota ya Manase. 62  Mpe bapesaki bana ya Gereshome+ bingumba zomi na misato, na kolanda mabota na bango, bingumba oyo ezwamaki na libota ya Isakare+ mpe na libota ya Ashere+ mpe na libota ya Nafatali+ mpe na libota ya Manase+ na Bashane. 63  Bapesaki bana ya Merari,+ na kolanda mabota na bango, bingumba zomi na mibale oyo epesamaki na nzela ya mbɛsɛ, ezwamaki na libota ya Rubene+ mpe na libota ya Gade+ mpe na libota ya Zebulone.+ 64  Boye, bana ya Yisraele bapesaki Balevi+ bingumba ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti.+ 65  Lisusu, na nzela ya mbɛsɛ, bapesaki bingumba yango oyo ezwamaki na libota ya bana ya Yuda+ mpe na libota ya bana ya Simeone+ mpe na libota ya bana ya Benyamina,+ bingumba yango oyo batángaki na bankombo na yango. 66  Mpe mabota mosusu ya bana ya Kohate bazwaki bingumba ya teritware na bango na libota ya Efraime.+ 67  Bongo bapesaki bango bingumba ya ekimelo: Shekeme+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti na etúká ya ngombangomba ya Efraime, mpe Gezere+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 68  mpe Yokomeame+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Bete-horone+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 69  mpe Aiyalone+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Gate-rimone+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 70  mpe na ndambo ya libota ya Manase: Anere+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Bileame+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, bapesaki na libota ya bana ya Kohate oyo batikalaki.+ 71  Mpe na mabota ya ndambo ya libota ya Manase, bapesaki bana ya Gereshome:+ Golane+ na Bashane ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Ashetarote+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 72  mpe na libota ya Isakare: Kedeshe+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Daberate+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 73  Ramote+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Aneme+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 74  mpe na libota ya Ashere: Mashale ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Abadone+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 75  Hukoke+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Rehobe+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 76  mpe na libota ya Nafatali:+ Kedeshe+ na Galile+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Hamone ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Kiriataime+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti. 77  Bapesaki bana ya Merari oyo batikalaki, na libota ya Zebulone:+ Rimono+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Tabore ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 78  na etúká ya Yordani na Yeriko, na ɛsti ya Yordani, na libota ya Rubene:+ Bezere,+ na esobe, ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Yahaze+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 79  Kedemote+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Mefaate+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti; 80  mpe na libota ya Gade:+ Ramote+ na Gileade ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, Mahanaime+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti, 81  Heshibone+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti mpe Yazere+ ná bisika na yango ya koleisa banyama matiti.

Maloba na nse