Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Ntango 4:1-43

4  Bana ya Yuda bango oyo: Pereze,+ Hezerone,+ Karami,+ Hure+ ná Shobale.+  Reaya+ mwana ya Shobale abotaki Yahate; Yahate abotaki Ahumai ná Lahade. Oyo wana nde mabota ya Bazora.+  Mpe bana ya tata ya Etami+ bango oyo: Yizireele,+ Yishama ná Yidibashe, (mpe nkombo ya ndeko na bango ya mwasi Hazeleleponi,)  ná Penuele tata ya Gedore+ mpe Ezere tata ya Husha. Bango nde bazalaki bana ya Hure+ mwana ya liboso ya Efrata tata ya Beteleme.+  Mpe Ashikure+ tata ya Tekoa+ azalaki na basi mibale: Hela ná Naara.  Na nsima, Naara abotelaki ye Ahuzame, Hefere, Temeni ná Haakashatari. Bango nde bana ya Naara.  Mpe bana ya Hela bango oyo: Zerete, Yizare ná Etinane.  Koze abotaki Anube, Zobeba ná mabota ya Akarakele mwana ya Harume.  Mpe Yabeze+ akómaki na lokumu+ mingi koleka bandeko na ye; mpe mama na ye nde apesaki ye nkombo Yabeze mpe alobaki: “Naboti ye na mpasi.”+ 10  Mpe Yabeze abandaki kobelela Nzambe+ ya Yisraele mpe alobaki: “Soki opamboli+ mpenza ngai mpe okómisi mpenza teritware+ na ngai monene mpe soki lobɔkɔ na yo+ ezali mpenza elongo na ngai, mpe soki obateli ngai mpenza na likama,+ mpo epesa ngai mpasi te,+—” Na yango, Nzambe akokisaki oyo ye asɛngaki.+ 11  Kelube ndeko ya Shuha abotaki Mehire, tata ya Eshitone. 12  Eshitone abotaki Bete-rafa, Pasea ná Tehina tata ya Ire-nahashe. Bango nde bato ya Reka. 13  Mpe bana ya Kenaze+ bango oyo: Otiniele+ ná Seraya, mpe bana ya Otiniele: Hatate. 14  Meonotai abotaki Ofra. Seraya abotaki Yoabe tata ya Ge-harashime; mpo bakómaki bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ.+ 15  Mpe bana ya Kalebe+ mwana ya Yefune+ bango oyo: Iru, Ela ná Naame; mpe bana ya Ela: Kenaze. 16  Mpe bana ya Yehalelele bango oyo: Zife, Zifa, Tiria ná Asarele. 17  Mpe bana ya Ezera bango oyo: Yetere, Merede, Efere ná Yalone; mpe mwasi azwaki zemi ya Miriame, Shamai ná Yishiba tata ya Eshetemoa.+ 18  Mwasi na ye ya Moyuda abotaki Yerede tata ya Gedore, Hebere tata ya Soko ná Yekutiele tata ya Zanoa. Mpe baoyo wana nde bana ya Bitia mwana mwasi ya Farao, oyo Merede azwaki. 19  Mpe bana ya mwasi ya Hodia, ndeko mwasi ya Nahame, bango oyo: tata ya Keila+ Mogarami ná Eshetemoa Momaakate. 20  Mpe bana ya Shimone bango oyo: Aminone, Rina, Bene-hanane ná Tilone. Mpe bana ya Yishi bango oyo: Zohete ná Bene-zohete. 21  Bana ya Shela+ mwana ya Yuda bango oyo: Ere tata ya Leka ná Laada tata ya Maresha mpe mabota ya ndako ya basali ya bilamba ya kitoko+ ya ndako ya Ashebea; 22  ná Yokime ná mibali ya Kozeba ná Yoashe ná Sarafe, baoyo bakómaki bankolo basi Bamoabe,+ mpe Yashubi-leheme. Mpe makambo oyo euti na lisolo ya ntango kala.+ 23  Bazalaki bayemi-mbɛki+ mpe bato oyo bafandi na Netaime ná Gedera. Bafandaki kuna, bazalaki kosalela mokonzi mosala.+ 24  Bana ya Simeone bango oyo: Nemuele,+ Yamine,+ Yaribe, Zera, Shaule,+ 25  mwana na ye Shalume, mwana na ye Mibisame, mwana na ye Mishima. 26  Mpe bana ya Mishima bango oyo: mwana na ye Hamuele, mwana na ye Zakure, mwana na ye Shimei. 27  Mpe Shimei azalaki na bana mibali zomi na motoba mpe bana basi motoba; kasi bandeko na ye bazalaki na bana mingi te, mpe ata libota moko te na mabota na bango ezalaki na bana mingi lokola bana ya Yuda.+ 28  Mpe bakobaki kofanda na Beere-sheba,+ Molada,+ Hazare-shuale,+ 29  Bila,+ Ezeme,+ Tolade,+ 30  Betuele,+ Horoma,+ Ziklage,+ 31  Bete-marakabote, Hazare-susime,+ Bete-biri ná Shaaraime.+ Wana nde bingumba na bango tii boyangeli ya Davidi. 32  Mpe bamboka na bango ezalaki Etami, Aine, Rimone, Tokene ná Ashane:+ bingumba mitano. 33  Mpe bamboka na bango nyonso oyo ezalaki zingazinga ya bingumba yango ezalaki kino na Baala.+ Wana nde bisika na bango ya kofanda mpe ndenge bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango, oyo bazalaki na yango. 34  Mpe Meshobabe, Yamileke ná Yosha mwana ya Amazia, 35  Yoele, Yehu mwana ya Yoshibia mwana ya Seraya mwana ya Asiele, 36  Eliyonai, Yaakoba, Yeshohaya, Asaya, Adiele, Yesimiele, Benaya, 37  Ziza mwana ya Shifi mwana ya Alone mwana ya Yedaya mwana ya Shimiri mwana ya Shemaya. 38  Baoyo wana oyo nkombo etángamaki bazalaki bankumu na kati ya mabota na bango,+ mpe ndako ya bankɔkɔ na bango ekómaki na bato mingi. 39  Mpe bakendaki na esika ya kokɔta na Gedore, kino na ɛsti ya lobwaku, koluka esika ya matiti mpo na koleisa bibwɛlɛ na bango. 40  Nsukansuka bakutaki matiti ya malamu mingi mpe ya kitoko mpo na koleisa bibwɛlɛ,+ mpe mokili yango ezalaki polele mpe ezalaki na motungisi te+ kasi na kimya; mpo baoyo bazalaki kofanda wana na ntango ya kala bazalaki bato ya Kame.+ 41  Mpe baoyo nkombo na bango ekomamaki bakɔtaki na mikolo ya Hizikiya+ mokonzi ya Yuda mpe babɛtaki+ bahema ya Bakame mpe Bameunime oyo bakutaki kuna, bongo basilisá bango nyɛɛ+ tii na mokolo ya lelo; mpe babandaki kofanda na esika na bango, mpo esika ya koleisa bibwɛlɛ na bango matiti+ ezalaki kuna. 42  Mpe kati na bango nde bana mosusu ya Simeone bakendaki na Ngomba Seire:+ bato nkama mitano (500), bongo Pelatia ná Nearia ná Refaya mpe Uziele, bana ya Yishi bazalaki kotambwisa bango. 43  Mpe babomaki Baamaleke+ oyo batikalaki, oyo bakimaki, mpe bafandá kuna tii na mokolo ya lelo.

Maloba na nse