Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Ntango 21:1-30

21  Mpe Satana atɛlɛmɛlaki Yisraele mpe apusaki+ Davidi azwa motángo ya Yisraele.  Na yango, Davidi alobaki na Yoabe+ ná bakapita ya bato ete: “Bókende, bótánga+ Yisraele banda na Beere-sheba+ tii na Dani+ mpe bómemela ngai motángo yango mpo nayeba motángo na bango.”+  Kasi Yoabe alobaki boye: “Tiká Yehova abakisa bato na ye mbala nkama (100) koleka ndenge bazali.+ Ee Nkolo na ngai mokonzi, bango nyonso bazali nde basali ya nkolo na ngai te? Mpo na nini nkolo na ngai azali koluka yango?+ Mpo na nini aya komemisa Yisraele ngambo?”  Nde liloba ya mokonzi+ elekaki oyo ya Yoabe, bongo Yoabe abimaki+ mpe atambolaki epai na epai na Yisraele mobimba, nsima na yango ayaki na Yerusaleme.+  Bongo Yoabe apesaki Davidi motángo ya bato oyo bakomisamaki nkombo; mpe Yisraele mobimba ezalaki na motángo ya mibali milio moko na nkóto nkama moko (1 100 000) oyo babendaka mopanga,+ mpe Yuda mibali nkóto nkama minei na ntuku nsambo (470 000) oyo babendaka mopanga.  Mpe akomisaki Levi+ ná Benyamina kati na bango te,+ mpamba te liloba ya mokonzi emonanaki mabe mpenza na miso ya Yoabe.  Nzokande likambo yango ezalaki mabe na miso ya Nzambe ya solo,+ na yango, abɛtaki Yisraele.  Bongo Davidi alobaki na Nzambe ya solo boye: “Nasali lisumu+ monene mpenza na ndenge nasali likambo oyo. Mpe sikoyo, nabondeli yo, lekisá libunga ya mosaleli na yo;+ mpo nasali likambo na bozoba mpenza.”+  Mpe Yehova alobaki na Gade,+ momoni-bimonaneli+ ya Davidi, ete: 10  “Kende, mpe yebisá Davidi boye: ‘Talá oyo Yehova alobi: “Ezali na makambo misato oyo nazali kotindela yo.+ Poná moko kati na yango mpo nasalela yo yango.”’”+ 11  Na yango, Gade akɔtaki epai ya Davidi,+ mpe alobaki na ye boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Poná oyo olingi, 12  soki na boumeli ya mbula misato nzala ezala;+ to na boumeli ya sanza misato okɔmbɔlama liboso ya banguna+ na yo mpe mopanga ya banguna na yo ekómela yo, to na boumeli ya mikolo misato mopanga ya Yehova ezala,+ ɛɛ maladi mabe,+ na mokili, wana anzelu ya Yehova akobebisa+ teritware mobimba ya Yisraele.’ Bongo sikoyo, kanisá malamumalamu mpe yebisá ngai nini oyo nakoyanola na Moto oyo atindi ngai.” 13  Bongo Davidi alobaki na Gade: “Ezali mpasi mingi mpo na ngai. Nabondeli yo, tiká nakwea na lobɔkɔ ya Yehova,+ mpo misala na ye ya motema mawa ezali mingi;+ kasi nakwea na lobɔkɔ ya moto te.”+ 14  Bongo Yehova atindaki maladi mabe+ na Yisraele, mpe na Yisraele, bato nkóto ntuku nsambo (70 000) bakweaki.+ 15  Lisusu, Nzambe ya solo atindaki anzelu na Yerusaleme mpo na kobebisa yango;+ mpe ntango kaka abandaki kobebisa, Yehova amonaki yango mpe abandaki koyoka mawa mpo na mpasi wana;+ bongo alobaki boye na anzelu wana oyo azalaki komema libebi: “Ekoki!+ Sikoyo, kitisá lobɔkɔ na yo.” Mpe anzelu ya Yehova atɛlɛmaki pene na esika ya kotutatuta mbuma ya Ornane+ Moyebusi.+ 16  Ntango Davidi atombolaki miso, amonaki anzelu ya Yehova+ atɛlɛmi kati na mabele ná likoló, asimbi mopanga+ na ye na lobɔkɔ, ebimisami na libenga, asemboli yango epai ya Yerusaleme; mpe Davidi ná mikóló, balataki ngɔtɔ,+ mpe na mbala moko bakweaki bilongi na nse.+ 17  Bongo Davidi alobaki na Nzambe ya solo boye: “Ngai te moto nalobaki ete bázwa motángo ya bato, mpe ngai te moto nasali lisumu mpe nasali solo mabe?+ Kasi bampate+ oyo, basali nini? Ee Yehova Nzambe na ngai, nabondeli yo, tiká lobɔkɔ na yo ekwela ngai mpe ndako ya tata na ngai; kasi ekwela bato na yo te,+ mpo na kozwa mpasi.” 18  Mpe anzelu ya Yehova alobaki na Gade+ ayebisa Davidi ete esengeli Davidi amata mpo na kotongela Yehova etumbelo na esika ya kotutatuta mbuma ya Ornane Moyebusi.+ 19  Na yango, Davidi amataki na kolanda liloba ya Gade, oyo alobaki na nkombo ya Yehova.+ 20  Na ntango yango, Ornane+ abalukaki mpe amonaki anzelu; mpe bana na ye minei oyo bazalaki elongo na ye bamibombaki. Sikoyo, Ornane autaki kotutatuta mbuma ya blé. 21  Bongo Davidi ayaki kino epai ya Ornane. Ntango Ornane atalaki mpe amonaki Davidi,+ na mbala moko abimaki na esika ya kotutatuta mbuma mpe agumbamaki liboso ya Davidi, elongi na nse. 22  Bongo Davidi alobaki na Ornane boye: “Pesá ngai esika oyo ya kotutatuta mbuma, mpo natongela Yehova etumbelo awa. Pesá ngai,+ nasomba yango na mbongo+ na yango nyonso oyo esengeli, mpo mpasi+ oyo ekweli bato esila.” 23  Kasi Ornane alobaki na Davidi boye: “Zwá yango, ezala ya yo,+ mpe nkolo na ngai mokonzi asala oyo emonani malamu na miso na ye. Talá, nazali kopesa mpenza bangɔmbɛ+ mpo na makabo ya kotumba, ná eloko ya kotutela+ mpo na nkoni+ mpe blé mpo ezala likabo ya mbuma. Nazali kopesa yango nyonso mpenza.”+ 24  Kasi Mokonzi Davidi alobaki na Ornane ete: “Te, kasi nakosomba yango mpenza na mbongo nyonso oyo esengeli,+ mpo nakomemela Yehova te biloko oyo ezali ya yo mpo nakaba bambeka ya kotumba oyo ezwami ofele.” 25  Bongo mpo na esika yango, Davidi apesaki Ornane wolo oyo kilo na yango ezalaki shekele nkama motoba+ (600). 26  Na nsima, Davidi atongelaki Yehova etumbelo+ kuna mpe apesaki bambeka ya kotumba mpe bambeka ya boyokani, mpe abandaki kobelela Yehova,+ oyo ayanolaki ye sikoyo na nzela ya mɔtɔ+ oyo eutaki na likoló mpe ekitaki na etumbelo ya likabo ya kotumba. 27  Lisusu, Yehova apesaki anzelu mitindo,+ bongo azongisaki mopanga na ye na libenga na yango. 28  Na ntango yango, ntango Davidi amonaki ete Yehova ayanoli ye na esika ya kotutatuta mbuma ya Ornane Moyebusi, akobaki kopesa mbeka kuna.+ 29  Kasi tabernakle ya Yehova oyo Moize asalaki na esobe mpe etumbelo ya likabo ya kotumba ezalaki na ntango yango na esika oyo etombwaná na Gibeone.+ 30  Mpe Davidi akokaki te kokende liboso na yango mpo na kotuna Nzambe, mpamba te ayokaki nsɔmɔ+ mpo na mopanga ya anzelu ya Yehova.

Maloba na nse