Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Ntango 2:1-55

2  Bana ya Yisraele+ bango oyo: Rubene,+ Simeone,+ Levi+ ná Yuda,+ Isakare+ ná Zebulone,+  Dani,+ Yozefe+ ná Benyamina,+ Nafatali,+ Gade+ ná Ashere.+  Bana ya Yuda bango oyo: Ere,+ Onane+ ná Shela.+ Mwana mwasi ya Shua, Mokanana, abotelaki ye bango misato. Kasi Ere mwana ya liboso ya Yuda akómaki mabe na miso ya Yehova, bongo abomaki ye.+  Mpe Tamara+ mwasi ya mwana na ye nde abotelaki ye Pereze+ ná Zera. Bana nyonso ya Yuda bazalaki mitano.  Bana ya Pereze bango oyo: Hezerone ná Hamule.+  Mpe bana ya Zera+ bango oyo: Zimiri, Etane, Hemane, Kalakole ná Dara.+ Bango nyonso bazalaki mitano.  Mpe bana ya Karami+ bango oyo: Akare, moto oyo amemelaki Yisraele+ mpasi, oyo asalaki likambo moko ya sembo te oyo etali eloko oyo esengelaki kobebisama.+  Mpe bana ya Etane:+ Azaria.  Mpe bana ya Hezerone,+ oyo babotelaki ye, ezalaki Yerameele,+ Rama+ ná Kelubai. 10  Rama abotaki Aminadabe.+ Aminadabe abotaki Nahashone+ nkumu ya bana ya Yuda. 11  Nahashone abotaki Salama.+ Salama abotaki Boaze.+ 12  Boaze abotaki Obede.+ Obede abotaki Yese.+ 13  Yese abotaki Eliabe+ mwana na ye ya liboso, Abinadabe+ mwana ya mibale, mpe Shimea+ mwana ya misato, 14  Netanele mwana ya minei, Radai mwana ya mitano, 15  Ozeme mwana ya motoba, Davidi+ mwana ya nsambo. 16  Mpe bandeko na bango ya basi bango oyo: Zeruya ná Abigaile;+ mpe bana ya Zeruya bango oyo: Abishai,+ Yoabe+ ná Asahele,+ misato. 17  Abigaile abotaki Amasa;+ mpe tata ya Amasa ezalaki Yetere+ Moyishimaele. 18  Kalebe mwana ya Hezerone+ abotaki bana ná Azuba mwasi na ye mpe ná Yeriote; mpe bana ya mwasi wana bango oyo: Yeshere, Shobabe ná Ardone. 19  Nsukansuka Azuba akufaki. Bongo Kalebe azwaki Efrata,+ oyo na nsima, abotelaki ye Hure.+ 20  Hure abotaki Uri.+ Uri abotaki Bezalele.+ 21  Mpe na nsima, Hezerone asangisaki nzoto na mwana mwasi ya Makire+ tata ya Gileade.+ Mpe azalaki na mbula ntuku motoba (60) ntango akamataki mwasi yango, mpe abotelaki ye Segube. 22  Segube abotaki Yaire,+ oyo akómaki na bingumba ntuku mibale na misato+ (23) na mokili ya Gileade. 23  Na nsima, Geshure+ ná Siri+ babɔtɔlaki bango Havote-yaire,+ ná Kenate+ mpe basité oyo esimbami na yango, bingumba ntuku motoba (60). Baoyo nyonso bazalaki bana ya Makire tata ya Gileade. 24  Mpe nsima ya liwa ya Hezerone+ na Kalebe-efrata, Abiya mwasi ya Hezerone, abotelaki ye Ashikure tata ya Tekoa.+ 25  Mpe bana ya Yerameele+ mwana ya liboso ya Hezerone bango oyo: Rama+ mwana ya liboso, Buna, Orene, Ozeme, Ahiya. 26  Mpe Yerameele azwaki mwasi mosusu, oyo nkombo na ye Atara. Ye nde mama ya Oname. 27  Mpe bana ya Rama+ mwana ya liboso ya Yerameele bango oyo: Maaze, Yamine ná Ekere. 28  Mpe bana ya Oname+ bango oyo: Shamai ná Yada. Mpe bana ya Shamai bango oyo: Nadabe ná Abishure. 29  Mpe nkombo ya mwasi ya Abishure ezalaki Abihaile, oyo na nsima abotelaki ye Akabane ná Molide. 30  Mpe bana ya Nadabe+ bango oyo: Selede ná Apaime. Kasi Selede akufaki, azalaki na bana te. 31  Mpe bana ya Apaime: Yishi. Mpe bana ya Yishi: Sheshane;+ mpe bana ya Sheshane: Ahilai. 32  Mpe bana ya Yada ndeko ya Shamai bango oyo: Yetere ná Yonatane. Kasi Yetere akufaki, azalaki na bana te. 33  Mpe bana ya Yonatane bango oyo: Peleti ná Zaza. Baoyo wana nde bana ya Yerameele. 34  Mpe Sheshane+ azalaki na bana mibali te, kaka bana basi. Nzokande Sheshane azalaki na mosaleli moko Moezipito+ oyo nkombo na ye Yaraka. 35  Bongo Sheshane apesaki Yaraka mosaleli na ye mwana na ye azala mwasi na ye; na nsima abotelaki ye Atai. 36  Atai abotaki Natane. Natane abotaki Zabade.+ 37  Zabade abotaki Efelale. Efelale abotaki Obede. 38  Obede abotaki Yehu. Yehu abotaki Azaria. 39  Azaria abotaki Heleze. Heleze abotaki Eleasa. 40  Eleasa abotaki Sisimai. Sisimai abotaki Shalume. 41  Shalume abotaki Yekamia. Yekamia abotaki Elishama. 42  Mpe bana ya Kalebe+ ndeko ya Yerameele bango oyo: Mesha mwana na ye ya liboso, oyo azalaki tata ya Zife, mpe bana ya Maresha tata ya Hebrone. 43  Mpe bana ya Hebrone bango oyo: Kora, Tapua, Rekeme ná Shema. 44  Shema abotaki Rahame tata ya Yorokeame. Rekeme abotaki Shamai. 45  Mpe mwana ya Shamai ezalaki Maone; mpe Maone azalaki tata ya Bete-zure.+ 46  Efa makango ya Kalebe abotaki Harane, Moza ná Gazeze. Harane abotaki Gazeze. 47  Mpe bana ya Yadai bango oyo: Regeme, Yotame, Geshane, Pelete, Efa ná Shaafe. 48  Maaka makango ya Kalebe abotaki Shebere ná Tirana. 49  Na nsima, abotaki Shaafe tata ya Mademana,+ Sheva tata ya Makebena mpe tata ya Gibea.+ Mpe mwana mwasi ya Kalebe+ ezalaki Akasa.+ 50  Baoyo wana nde bana ya Kalebe. Bana ya Hure+ mwana ya liboso ya Efrata:+ Shobale+ tata ya Kiriate-yearime,+ 51  Salama tata ya Beteleme,+ Harefe tata ya Bete-gadere. 52  Mpe Shobale+ tata ya Kiriate-yearime azalaki na bana oyo: Haroe ná ndambo ya Bamenuhote. 53  Mpe mabota ya Kiriate-yearime yango oyo: Bayitri,+ Baputi, Bashumate ná Bamishira. Bazorati+ ná Baeshetaole+ bautaki na bango. 54  Bana ya Salama bango oyo: Beteleme,+ Banetofa,+ Atrote-bete-yoabe, ndambo ya Bamanaati ná Bazori. 55  Mpe mabota ya bakomeli oyo bazalaki kofanda na Yabeze+ yango oyo: Batirate, Bashimeate, Basukate. Baoyo wana nde Bakeni+ oyo bautaki na Hamate tata ya ndako ya Rekabe.+

Maloba na nse