Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Ntango 19:1-19

19  Mpe na nsima, esalemaki boye : Nahashe+ mokonzi ya bana ya Amone akufaki, mpe mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.+  Na yango, Davidi alobaki ete: “Nakomonisela Hanune mwana ya Nahashe motema boboto,+ mpamba te tata na ye amoniselaki ngai motema boboto.”+ Bongo Davidi atindaki bamemi-nsango mpo na kobɔndisa ye mpo na liwa ya tata na ye, mpe basaleli ya Davidi bakómaki na mokili ya bana ya Amone,+ epai ya Hanune mpo na kobɔndisa ye.  Nzokande, bankumu ya bana ya Amone balobaki na Hanune ete: “Davidi azali nde kokumisa tata na yo na miso na yo na ndenge atindeli yo babɔndisi? Basaleli na ye bayei epai na yo mpo na kotalatala mpe kokweisa mpe konɔnga+ mokili te?”+  Na yango, Hanune azwaki basaleli ya Davidi+ mpe akataki bango mandefu+ mpe akataki bilamba na bango na katikati, na masɔkɔ,+ mpe atikaki bango bákende.+  Na nsima, bato bakendaki koyebisa Davidi likambo ya mibali yango; mpe na mbala moko, atindaki bato bákutana na bango, mpamba te mibali yango bayokaki nsɔni mingi mpenza; mpe mokonzi alobaki lisusu ete: “Bófanda na Yeriko+ tii ntango mandefu na bino ekokola mingi. Na nsima, bózonga.”  Na nsima, bana ya Amone bamonaki ete Davidi ayini+ bango, bongo Hanune+ ná bana ya Amone batindaki talanta nkóto moko (1 000) ya palata+ lokola lifuti mpo na kozwa makalo+ mpe basoda oyo batambolaka na mpunda uta na Mezopotamia mpe uta na Arame-maaka+ mpe uta na Soba.+  Na yango, bapesaki lifuti mpo na kozwa makalo+ nkóto ntuku misato na mibale (32 000) mpe mokonzi ya Maaka ná bato na ye.+ Na nsima, bayaki mpe batyaki kaa liboso ya Medeba;+ nde bana ya Amone bautaki na bingumba na bango, bayangani, bongo bayei mpo na etumba.  Ntango Davidi ayokaki yango, na mbala moko atindaki Yoabe+ ná limpinga mobimba ná mibali ya nguya.+  Bongo bana ya Amone babandaki kobima mpe kosala bituluku ya etumba na esika ya kokɔta na engumba, mpe bakonzi+ oyo bayaki bazalaki bango moko na esobe. 10  Ntango Yoabe amonaki ete etumba engindeli ye na liboso mpe na nsima, na mbala moko aponaki ndambo ya basoda kati na basoda nyonso ya makasi koleka na Yisraele mpe abongisaki bango na bituluku mpo bákutana na bato ya Siri.+ 11  Mpe bato oyo batikalaki, apesaki bango na mabɔkɔ ya ndeko na ye Abishai,+ mpo bábongisa bango na bituluku mpo na kobunda na bana ya Amone.+ 12  Mpe alobaki lisusu ete: “Soki bato ya Siri+ baleki ngai na makasi, yo okobikisa ngai;+ kasi soki bana ya Amone baleki yo na makasi, ngai nakobikisa yo.+ 13  Zalá makasi,+ mpo tómonisa ete tozali na mpiko mpo na bato na biso mpe mpo na bingumba ya Nzambe na biso;+ bongo Yehova akosala oyo amoni malamu na miso na ye.”+ 14  Na nsima, Yoabe ná bato oyo bazalaki elongo na ye bapusanaki liboso ya bato ya Siri mpo na etumba,+ mpe bato yango bakimaki+ liboso na ye. 15  Nde bana ya Amone, ntango bamonaki ete bato ya Siri bakimi, bango mpe bakimaki+ liboso ya ndeko na ye Abishai mpe bakɔtaki na engumba.+ Na nsima, Yoabe ayaki na Yerusaleme. 16  Ntango bato ya Siri bamonaki ete Yisraele alongi+ bango, batindaki bamemi-nsango mpe bayaki na bato ya Siri oyo bazalaki na etúká ya Ebale,+ mpe Shofake mokonzi ya basoda ya Hadadezere azalaki liboso na bango. 17  Ntango nsango ekómelaki Davidi, na mbala moko ayanganisaki Yisraele mobimba, akatisaki Yordani mpe akómelaki bango mpe asalaki bituluku mpo na kobunda na bango.+ Ntango Davidi asalaki bituluku ya etumba mpo na kokutana na bato ya Siri, babandaki kobunda na ye. 18  Kasi bato ya Siri bakimaki+ mpo na Yisraele; mpe Davidi abomaki kati na bato ya Siri batambwisi-makalo nkóto nsambo (7 000) mpe basoda nkóto ntuku minei (40 000) oyo batambolaka na makolo, mpe abomaki Shofake mokonzi ya basoda na bango.+ 19  Ntango basaleli ya Hadadezere bamonaki ete Yisraele alongi bango,+ basalaki boyokani nokinoki na Davidi mpe babandaki kosalela ye;+ bongo Siri elingaki lisusu te komeka kobikisa bana ya Amone.+

Maloba na nse