Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Ntango 16:1-43

16  Na yango, bakɔtisaki+ sanduku ya Nzambe ya solo mpe batyaki yango na kati ya hema oyo Davidi atɛlɛmisaki mpo na yango;+ mpe babandaki kopesa makabo ya kotumba mpe bambeka ya boyokani liboso ya Nzambe ya solo.+  Ntango Davidi asilisaki kopesa makabo ya kotumba+ mpe bambeka ya boyokani,+ apambolaki+ bato na nkombo ya Yehova.+  Lisusu, akabolelaki+ Bayisraele nyonso, ezala mobali to mwasi, moto na moto limpa moko ya libungutulu, ná gato moko ya mbila ya date mpe gato moko ya mbuma ya vinyo.  Na nsima, atyaki Balevi+ mosusu bázala basaleli+ liboso ya sanduku ya Yehova, mpo na kokundwela+ bato mpe mpo na kopesa matɔndi+ mpe kosanzola+ Yehova Nzambe ya Yisraele,  nkumu Asafe,+ mpe Zekaria moto oyo alandi ye, mpe Yeyele, Shemiramote, Yehiele, Matitia, Eliabe, Benaya, Obede-edome ná Yeyele,+ elongo na bibɛtɛlo ya bansinga ná banzɛnzɛ,+ mpe Asafe+ azalaki na basɛmbalɛ oyo azalaki kobɛta makasi,+  mpe banganga-nzambe Benaya ná Yahaziele bazalaki na bakelelo+ ntango nyonso liboso ya sanduku ya kondimana ya Nzambe ya solo.  Ezali mpenza na mokolo wana nde mpo na mbala ya liboso, Davidi apesaki likabo+ mpo na kotɔnda+ Yehova na nzela ya Asafe+ mpe bandeko na ye:   “Bópesa Yehova matɔndi;+ bóbelela nkombo na ye,+Bóyebisa misala na ye na kati ya bato ya bikólo!+   Bóyembela+ ye, bóbɛtɛla ye mondule,+Bótya likebi na misala na ye nyonso ya kokamwa.+ 10  Bómikumisa na nkombo+ na ye mosantu,+Motema ya baoyo bazali koluka Yehova esepela.+ 11  Bóluka Yehova mpe makasi+ na ye,Bóluka elongi na ye ntango nyonso.+ 12  Bókanisa lisusu misala ya kokamwa oyo ye asalá,+Makamwisi na ye mpe bikateli ya lisambisi ya monɔkɔ na ye,+ 13  Ee bato ya libota ya Yisraele mosaleli+ na ye,Bino bana ya Yakobo, baoyo ye aponá.+ 14  Ye azali Yehova Nzambe na biso;+ bikateli na ye ya lisambisi+ ezali na mabele mobimba. 15  Bókanisa lisusu kondimana na ye mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+Liloba oyo apesaki mitindo, mpo na mabota nkóto+ (1 000), 16  Kondimana oyo asalaki ná Abrahama,+Mpe liloba na ye ya ndai epai ya Yisaka.+ 17  Mpe abatelaki liloba yango mpo ezala lilako ya Yakobo,+Mpo ezala kondimana oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te na Yisraele,+ 18  Alobi: ‘Nakopesa yo mokili ya Kanana,+Mpo ezala libula+ oyo bapesi yo.’ 19  Yango esalemaki ntango bozalaki kaka bato moke,+Ɛɛ, moke mpenza, mpe bozalaki bato oyo bafandi bapaya kuna.+ 20  Mpe bazalaki kotambolatambola longwa na ekólo moko tii na ekólo mosusu,+Mpe longwa na bokonzi oyo tii na bato ya ekólo mosusu.+ 21  Apesaki moto moko te nzela apunza bango,+Kasi apamelaki bakonzi mpo na bango,+ 22  Alobaki: ‘Bósimba te bato na ngai oyo batyami mafuta,Mpe bósala basakoli na ngai eloko moko te ya mabe.’+ 23  Bóyembela Yehova, bino nyonso bato ya mabele!+Mokolo na mokolo, bósakola lobiko oyo azali kopesa!+ 24  Bóyebisa nkembo na ye na kati ya bikólo,Misala na ye ya kokamwa na kati ya bato ya bikólo nyonso. 25  Mpo Yehova azali monene mpe asengeli kosanzolama+ mingi mpenza,Mpe esengeli bábanga ye koleka banzambe mosusu nyonso.+ 26  Mpo banzambe nyonso ya bato ya bikólo bazali banzambe ya mpambampamba.+Kasi Yehova asalá likoló.+ 27  Lokumu mpe nkembo ezali liboso na ye,+Bokasi mpe esengo ezali na esika na ye.+ 28  Ee bino mabota ya bato ya bikólo, bópesa Yehova,Bópesa Yehova nkembo mpe bóndima bokasi na ye.+ 29  Bópesa Yehova nkembo ya nkombo na ye,+Bómema likabo mpe bókɔta liboso na ye.+ Bógumbamela Yehova na bilamba ya monzɛlɛ ya bosantu.+ 30  Bólɛnga* liboso na ye, bino nyonso bato ya mabele!Lisusu, mabele oyo ebotaka epikami makasi: Ekotengatenga ata moke te.+ 31  Likoló esepela, mpe mabele ezala na esengo,+Mpe báloba na kati ya bikólo ete: ‘Yehova ye moko akómi mokonzi!’+ 32  Mbu enguluma lokola nkake mpe biloko oyo etondi kuna,+Esobe ezala na nsai monene ná biloko nyonso oyo ezali kuna.+ 33  Se na ntango yango, banzete ya zamba eganga na esengo mpo na Yehova,+Mpamba te ayei kosambisa mabele.+ 34  Bópesa Yehova matɔndi, mpo azali malamu,+Mpo motema boboto na ye ezali seko na seko.+ 35  Mpe bóloba: ‘Bikisá biso, Ee Nzambe ya lobiko na biso,+Mpe yanganisá biso mpe bikisá biso na bikólo,+ Mpo tópesa matɔndi na nkombo na yo mosantu,+ mpo tóloba na esengo mpo na kosanzola yo.+ 36  Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama libela na libela.’”+Mpe bato nyonso balobaki: “Amen!” mpe basanzolaki Yehova.+ 37  Na nsima, atikaki wana Asafe+ ná bandeko na ye, liboso ya sanduku ya kondimana ya Yehova mpo básala+ ntango nyonso liboso ya Sanduku, na kolanda lisɛngami ya mokolo na mokolo;+ 38  mpe Obede-edome ná bandeko na ye, bato ntuku motoba na mwambe (68), mpe Obede-edome mwana ya Yedutune ná Hosa bazalaki bakɛngɛli ya baporte; 39  mpe atikaki nganga-nzambe Zadoke+ ná bandeko na ye banganga-nzambe liboso ya tabernakle ya Yehova na esika oyo etombwaná oyo ezalaki na Gibeone,+ 40  mpo na kopesa Yehova makabo ya kotumba likoló ya etumbelo ya makabo ya kotumba ntango nyonso, ntɔngɔ mpokwa, mpe mpo na kosala nyonso oyo ekomami na mobeko oyo Yehova apesaki mitindo na Yisraele;+ 41  mpe elongo na bango, Hemane+ ná Yedutune mpe bato mosusu oyo baponamaki, oyo batángaki nkombo na bango,+ mpo na kopesa Yehova matɔndi,+ mpamba te “motema boboto na ye ezali seko na seko”;+ 42  mpe elongo na bango, Hemane+ ná Yedutune,+ mpo na koyula bakelelo,+ basɛmbalɛ ná bibɛtɛlo ya nzembo ya Nzambe ya solo; mpe bana+ ya Yedutune bazalaki na porte. 43  Mpe bato nyonso bakendaki moto na moto na ndako na ye.+ Bongo Davidi azongaki mpo na kopambola ndako na ye moko.

Maloba na nse

Lil., “Bózala na mpasi makasi.”