Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Bakonzi 9:1-28

9  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Salomo asilisaki kotonga ndako+ ya Yehova mpe ndako ya mokonzi+ mpe eloko nyonso ya kitoko ya Salomo oyo ye asepelaki kosala,+  Yehova abimelaki Salomo na mbala ya mibale, ndenge abimelaki ye na Gibeone.+  Mpe Yehova alobaki na ye lisusu boye: “Nayoki libondeli+ na yo mpe lilɔmbɔ na yo mpo na koluka kondimama, oyo osɛngi kondimama liboso na ngai. Nasantisi+ ndako oyo otongi na ndenge natye nkombo+ na ngai wana mpo na ntango oyo etyami ndelo te; mpe miso+ na ngai ná motema na ngai ekozala mpenza wana ntango nyonso.+  Mpe yo, soki otamboli+ liboso na ngai ndenge tata na yo Davidi+ atambolaki, na kozanga mbeba+ na motema mpe na bosembo,+ mpe osali makambo nyonso oyo napesi yo mitindo,+ mpe soki otosi malako+ na ngai mpe bikateli na ngai ya lisambisi,+  ngai nakotya kiti ya bokonzi na yo likoló ya Yisraele mpo na ntango oyo etyami ndelo te, kaka ndenge napesaki tata na yo Davidi elaka ete: ‘Moto ya libota na yo akozanga te na kiti ya bokonzi ya Yisraele.’+  Soki bino ná bana na bino bopesi ngai mpenza mokɔngɔ, botiki kolanda ngai+ mpe botosi te mitindo na ngai mpe mibeko na ngai oyo natye liboso na bino, mpe bokei mpenza kosalela banzambe mosusu+ mpe kogumbamela bango,  ngai mpe nakolongola Yisraele na mokili oyo napesá bango;+ mpe ndako oyo nasantisi mpo na nkombo na ngai, nakolongola yango liboso na ngai+ mpe nakobwaka yango, mpe Yisraele ekokóma mpenza liloba ya lisese+ mpe liloba ya kosɛka na kati ya bato nyonso ya bikólo.  Mpe ndako oyo ekokóma mabondo ya bitiká.+ Moto nyonso oyo akoleka pene na yango akotikala monɔkɔ polele+ mpe akobɛta piololo mpenza mpe akoloba: ‘Mpo na nini Yehova asali mokili oyo mpe ndako oyo boye?’+  Mpe bakoloba: ‘Mpo batikaki Yehova Nzambe na bango oyo abimisaki bankɔkɔ na bango na mokili ya Ezipito,+ mpe bakómaki kokangama na banzambe+ mosusu mpe kogumbamela bango mpe kosalela bango. Yango wana Yehova amemeli bango mpasi oyo nyonso.’”+ 10  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula ntuku mibale (20), oyo Salomo atongaki ndako yango mibale, ndako ya Yehova+ mpe ndako ya mokonzi,+ 11  (Hirame+ mokonzi ya Tire asalisaki Salomo+ na banzete ya sɛdrɛ mpe na banzete ya jenevriye mpe na wolo mingi, nyonso oyo asepelaki na yango,)+ na ntango yango, Mokonzi Salomo apesaki Hirame bingumba ntuku mibale (20) na mokili ya Galile.+ 12  Bongo Hirame abimaki na Tire mpo na kokende kotala bingumba oyo Salomo apesaki ye, mpe bingumba yango esepelisaki ye te.+ 13  Bongo alobaki boye: “Oyo bingumba ya ndenge nini opesi ngai, ndeko na ngai?” Mpe bakómaki kobenga yango Mokili ya Kabule tii na mokolo ya lelo. 14  Na ntango yango, Hirame atindelaki mokonzi talanta nkama moko na ntuku mibale (120) ya wolo.+ 15  Talá sikoyo lisolo ya bato oyo babengisamaki mpo na kosala mosala na makasi,+ baoyo Mokonzi Salomo abengisaki mpo na kotonga ndako ya Yehova+ mpe ndako na ye moko mpe Mwa Ngomba,+ efelo+ ya Yerusaleme, Hazore,+ Megido+ ná Gezere.+ 16  (Farao mokonzi ya Ezipito amataki mpe na nsima azwaki Gezere mpe atumbaki yango na mɔtɔ, mpe abomaki Bakanana+ oyo bazalaki kofanda na engumba yango. Bongo apesaki yango mwana na ye,+ mwasi ya Salomo, ezala likabo ya bokabwani.) 17  Lisusu, Salomo atongaki Gezere, Bete-horone ya Nse,+ 18  Baalate+ ná Tamara na esobe, na mokili, 19  mpe bingumba nyonso oyo ezalaki bisika ya kobomba biloko,+ oyo ekómaki ya Salomo, bingumba+ ya makalo ná bingumba ya bato oyo batambolaka na mpunda, mpe biloko kitoko ya Salomo+ oyo azalaki na mposa ya kotonga na Yerusaleme, na Libá mpe na mokili mobimba ya boyangeli na ye. 20  Mpe bato nyonso oyo batikalaki kati na Baamore,+ Bahiti,+ Baperizi,+ Bahivi+ ná Bayebusi,+ oyo bazalaki bana ya Yisraele te,+ 21  bana na bango oyo batikalaki nsima na bango na mokili, baoyo bana ya Yisraele bakokaki te kosilisa nyɛɛ,+ Salomo azalaki kobengisa bango mpo na kosalisa bango misala makasi ya boombo, tii na mokolo ya lelo.+ 22  Kasi bana ya Yisraele, Salomo akómisaki ata moko te moombo;+ mpo bazalaki babundi mpe basaleli na ye, bankumu na ye, bakomanda oyo basalisaka ye mpe bakonzi ya batambwisi-makalo na ye mpe ya bato na ye oyo batambolaka na mpunda.+ 23  Talá bakonzi ya bakomisɛrɛ oyo bazalaki kotambwisa mosala ya Salomo: bato nkama mitano na ntuku mitano (550), batambwisi-misala oyo bazalaki kokamba bato oyo bazalaki kosala mosala.+ 24  Nzokande, mwana mwasi ya Farao+ abimaki na Sité ya Davidi+ mpe amataki na ndako na ye moko oyo Salomo atongelaki ye. Na ntango yango nde atongaki Mwa Ngomba.+ 25  Mpe Salomo akobaki kopesa, mbala misato+ na mbula, bambeka ya kotumba mpe bambeka ya boyokani likoló ya etumbelo oyo atongelaki Yehova,+ mpe bazalaki kobimisa milinga ya mbeka na etumbelo+ yango, oyo ezalaki liboso ya Yehova; mpe asilisaki ndako yango.+ 26  Mpe ezalaki na bamasuwa oyo Mokonzi Salomo asalaki na Ezione-gebere,+ oyo ezali pene na Elote,+ na bokula ya Mbu Motane, na mokili ya Edome.+ 27  Mpe Hirame azalaki kotinda basaleli+ na ye na bamasuwa yango, bamatelo, bato oyo bayebi makambo ya mbu, elongo na basaleli ya Salomo. 28  Mpe bakendaki na Ofire+ kozwa kuna talanta nkama minei na ntuku mibale (420) ya wolo+ mpe bayaki na yango epai ya Mokonzi Salomo.

Maloba na nse