Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Bakonzi 6:1-38

6  Mpe esalemaki boye: na mbula ya nkama minei na ntuku mwambe (480) nsima ya kobima ya bana ya Yisraele na mokili ya Ezipito,+ na mbula ya minei,+ na sanza ya Zive,+ elingi koloba sanza ya mibale,+ Salomo, nsima ya kokóma mokonzi ya Yisraele, abandaki kotonga ndako ya Yehova.+  Mpe ndako oyo Mokonzi Salomo atongelaki+ Yehova ezalaki na bolai ya mapeko ntuku motoba (60),+ mpe na bonene ya mapeko ntuku mibale (20), mpe na bosanda ya mapeko ntuku misato (30).+  Mpe ndako ya kokɔtela+ oyo ezalaki liboso ya tempelo* ya ndako yango ezalaki na bolai ya mapeko ntuku mibale (20), ezalaki liboso ya ndako, bolai na yango ekokani na bonene ya ndako. Bonene na yango ezalaki mapeko zomi, liboso ya ndako.  Mpe na ndako yango, asalaki maninisa oyo ezalaki lokola molongosi.+  Lisusu, atongaki ndako moko oyo ekangani na efelo ya ndako yango zingazinga, ekanganaki na bifelo ya ndako zingazinga ya tempelo mpe ya shambrɛ ya kati mpenza,+ mpe asalaki bashambrɛ na mipanzi,+ zingazinga.  Shambrɛ oyo ezalaki na nse mpenza na mopanzi ezalaki na bonene ya mapeko mitano, mpe oyo ya katikati ezalaki na bonene ya mapeko motoba, mpe oyo ya misato ezalaki na bonene ya mapeko nsambo; mpamba te, na libándá ya ndako yango, zingazinga, asalaki mabanga oyo ebimá mwa moke na efelo mpo na kosimba mabaya,+ mpo eloko moko te etɔbɔla bifelo ya ndako yango.+  Mpe ndako yango, ntango ezalaki kotongama, batongaki yango na mabanga+ oyo batimolá mpe basilá kobongisa; mpe makɛlɛlɛ ya bamarto, basóka to bisaleli nyonso ya ebende eyokanaki te na ndako+ yango, ntango ezalaki kotongama.  Esika ya kokɔta+ mpo na kokóma na shambrɛ oyo ezalaki ya nse mpenza na mopanzi ezalaki na ngámbo ya lobɔkɔ ya mobali ya ndako, mpe bazalaki komata na eskalye moko ya nyokanyoka mpo na kokóma na shambrɛ ya katikati, mpe mpo na kolongwa na shambrɛ ya katikati mpe kokóma na oyo ya misato.  Lisusu, akobaki kotonga ndako mpo asilisa yango,+ mpe azipaki ndako yango na mabaya minene mpe na milɔngɔ ya banzete ya sɛdrɛ.+ 10  Lisusu, atongaki bashambrɛ na mipanzi+ oyo ekangani na ndako mobimba, ezalaki na bosanda ya mapeko mitano, mpe ekanganaki na ndako na mabaya+ ya banzete ya sɛdrɛ. 11  Na ntango yango, liloba ya Yehova eyelaki Salomo+ ete:+ 12  “Mpo na ndako oyo ozali kotonga, soki otamboli na mibeko+ na ngai mpe osaleli bikateli na ngai ya lisambisi+ mpe otosi mpenza mitindo na ngai nyonso na kotamboláká na yango,+ ngai mpe nakokokisa mpenza liloba na ngai epai na yo, oyo nalobaki na tata na yo Davidi;+ 13  mpe nakofanda mpenza na katikati ya bana ya Yisraele,+ mpe nakotika Yisraele te, bato na ngai.”+ 14  Mpe Salomo akobaki kotonga ndako mpo asilisa yango.+ 15  Mpe na kati, atongaki bifelo ya ndako na mabaya ya sɛdrɛ. Banda nse ya ndako tii na mabaya ya plafɔ, azipaki yango na mabaya na kati; mpe azipaki nse ya ndako na mabaya ya jenevriye.+ 16  Lisusu, atongaki mapeko ntuku mibale (20) na biteni ya nsima ya ndako yango na mabaya ya sɛdrɛ, banda na nse tii na mabaya ya nsamba, mpe na kati, atongelaki yango shambrɛ ya kati mpenza,+ Esika Oyo Eleki Bosantu.+ 17  Mpe ndako yango, elingi koloba tempelo+ oyo ezalaki liboso na yango,+ ezalaki mapeko ntuku minei (40). 18  Mpe mabaya ya sɛdrɛ oyo ezalaki kozipa ndako na kati ezalaki na mayemi ya koyeisa ndako kitoko, oyo basalá lokola bikútu+ mpe lokola mitole ya fololo.+ Yango nyonso ezalaki na mabaya ya sɛdrɛ; libanga moko te ezalaki komonana. 19  Mpe shambrɛ ya kati mpenza,+ na kati ya ndako yango, abongisaki yango na kati mpo na kotya sanduku+ ya kondimana+ ya Yehova kuna. 20  Mpe shambrɛ ya kati mpenza ezalaki na bolai ya mapeko ntuku mibale (20), mpe na bonene ya mapeko ntuku mibale,+ mpe na bosanda ya mapeko ntuku mibale; mpe azipaki yango na wolo ya pɛto,+ mpe azipaki etumbelo+ na mabaya ya sɛdrɛ. 21  Mpe lisusu, na kati, Salomo azipaki+ ndako yango na wolo+ ya pɛto, mpe alekisaki minyɔlɔlɔ+ ya wolo liboso ya shambrɛ ya kati mpenza,+ mpe azipaki yango na wolo. 22  Mpe azipaki ndako yango mobimba na wolo,+ tii ndako yango mobimba esilaki; mpe etumbelo+ mobimba oyo ezalaki na ngámbo ya shambrɛ ya kati mpenza, azipaki yango na wolo.+ 23  Lisusu, na shambrɛ ya kati mpenza, asalaki bakeruba+ mibale na mabaya ya nzete ya mafuta, mokomoko na yango ezalaki na bosanda ya mapeko zomi.+ 24  Mpe lipapu moko ya keruba yango ezalaki mapeko mitano, mpe lipapu mosusu ya keruba yango ezalaki mapeko mitano. Ezalaki mapeko zomi banda na nsɔngɛ ya lipapu na yango mosusu tii na nsɔngɛ ya lipapu na yango mosusu.+ 25  Mpe keruba ya mibale ezalaki mapeko zomi. Bakeruba yango mibale ezalaki monene ndenge moko mpe ekokanaki. 26  Bolai ya keruba moko ezalaki mapeko zomi; ezalaki mpe bongo mpo na keruba mosusu. 27  Na nsima, atyaki bakeruba yango na ndako ya kati, bongo basembolaki mapapu ya bakeruba yango.+ Bongo lipapu ya keruba moko ekómaki tii na efelo oyo mpe lipapu ya keruba mosusu ekómaki tii na efelo oyo mosusu; mpe mapapu na yango esembolamaki epai ya katikati ya ndako, lipapu oyo esimbi lipapu oyo mosusu.+ 28  Lisusu, azipaki bakeruba yango na wolo.+ 29  Mpe bifelo nyonso ya ndako yango epai na epai, na kati ya bashambrɛ yango mibale, asalaki likoló na yango mayemi ya bakeruba+ oyo bakati kokata, bililingi+ ya banzete ya mbila mpe mayemi ya bafololo;+ 30  mpe pavema+ ya ndako yango, azipaki yango na wolo, na kati ya bashambrɛ yango mibale. 31  Mpe esika ya kokɔta na shambrɛ ya kati mpenza, asalaki yango na baporte+ ya mabaya ya nzete ya mafuta:+ makonzí ya mipanzi, makonzí ya porte mpe eteni ya mitano. 32  Mpe baporte yango mibale esalemaki na mabaya ya nzete ya mafuta, mpe asalaki likoló na yango mayemi ya bakeruba oyo bakati kokata, bililingi ya banzete ya mbila mpe mayemi ya bafololo, bongo azipaki yango na wolo; mpe abɛtabɛtaki wolo likoló ya bakeruba yango mpe ya bililingi ya banzete ya mbila. 33  Mpe ezali ndenge wana nde asalaki mpo na monɔkɔ ya tempelo, makonzí ya porte oyo esalemi na mabaya ya nzete ya mafuta, ezalaki karé. 34  Mpe baporte yango mibale ezalaki ya nzete ya jenevriye.+ Bizipeli mibale ya porte moko ezalaki kofungwama na bibalukelo, mpe bizipeli mibale ya porte oyo mosusu ezalaki kofungwama na bibalukelo.+ 35  Mpe akatakataki likoló na yango bakeruba mpe bililingi ya banzete ya mbila mpe mayemi ya bafololo, mpe azipaki bililingi yango na nkasa ya wolo.+ 36  Na nsima, atongaki lopango ya kati+ na milɔngɔ+ misato ya mabanga oyo bakatá mpe na molɔngɔ moko ya mabaya minene ya nzete ya sɛdrɛ. 37  Na mbula ya minei, moboko+ ya ndako ya Yehova etyamaki, na sanza ya Zive;+ 38  mpe na mbula ya zomi na moko, na sanza ya Bulu, elingi koloba sanza ya mwambe, ndako esilaki+ mpo na oyo etali biloko na yango nyonso ya mikemike mpe plan+ na yango mobimba; bongo atongaki yango mbula nsambo.

Maloba na nse

Emonani ete “tempelo” oyo elobelami awa ezali Esika Mosantu.