Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 4:1-34

4  Mpe Mokonzi Salomo azalaki mokonzi ya Yisraele mobimba.+  Mpe talá bankumu+ oyo azalaki na bango: nganga-nzambe Azaria mwana ya Zadoke;+  Elihorefe ná Ahiya, bana ya Shisha, basɛkrɛtɛrɛ;+ Yehoshafate+ mwana ya Ahilude, mokomi-makambo;  mpe Benaya+ mwana ya Yehoyada azalaki mokonzi ya basoda,+ mpe Zadoke ná Abiatare+ bazalaki banganga-nzambe;  mpe Azaria mwana ya Natane+ azalaki mokonzi ya bakomisɛrɛ, mpe Zabude mwana ya Natane azalaki nganga-nzambe, moninga+ ya mokonzi;  mpe Ahishare azalaki mokambi ya ndako, mpe Adonirame+ mwana ya Abada, mokonzi ya bato oyo babengisamaki mpo na kosala misala na makasi.+  Mpe Salomo azalaki na bakomisɛrɛ zomi na mibale na Yisraele mobimba, mpe bazalaki kopesa mokonzi ná bato ya ndako na ye biloko ya kolya. Mokomoko azalaki na mokumba ya kopesa biloko ya kolya sanza moko na mbula.+  Mpe talá nkombo na bango: Mwana ya Hure, na etúká ya ngombangomba ya Efraime;+  mwana ya Dekere, na Makaze, na Shaalbime,+ na Bete-shemeshe+ ná Elone-bete-hanane; 10  mwana ya Hesede, na Arubote (azalaki kokamba Soko ná mokili mobimba ya Hefere);+ 11  mwana ya Abinadabe, teritware mobimba ya ngomba ya Dore+ (Tafate mwana ya Salomo akómaki mwasi na ye); 12  Baana mwana ya Ahilude, na Taanake+ mpe Megido+ mpe Bete-sheane+ mobimba, oyo ezali pembeni ya Zaretane,+ na nse ya Yizireele,+ banda na Bete-sheane tii na Abele-mehola+ kino na etúká ya Yokomeame;+ 13  mwana ya Gebere, na Ramote-gileade+ (azalaki kokamba bamboka ya bahema ya Yaire+ mwana ya Manase, oyo ezali na Gileade;+ azalaki kokamba etúká ya Argobe,+ oyo ezali na Bashane:+ bingumba minene ntuku motoba [60] oyo ezali na bifelo ná bikangiseli ya motako); 14  Ahinadabe mwana ya Ido, na Mahanaime;+ 15  Ahimaaze, na Nafatali+ (ye mpe azwaki Basemate, mwana ya Salomo, azala mwasi na ye);+ 16  Baana mwana ya Hushai, na Ashere+ mpe Bealote; 17  Yehoshafate mwana ya Parua, na Isakare;+ 18  Shimei+ mwana ya Ela, na Benyamina;+ 19  Gebere mwana ya Uri, na mokili ya Gileade,+ mokili ya Sihone+ mokonzi ya Baamore,+ mpe mokili ya Oge+ mokonzi ya Bashane,+ mpe ezalaki na komisɛrɛ moko oyo azalaki mokonzi ya bakomisɛrɛ mosusu nyonso oyo bazalaki na mokili yango. 20  Yuda mpe Yisraele bazalaki mingi, lokola bambuma ya zɛlo oyo ezali pembenipembeni ya mbu, mpo ezali ebele;+ bazalaki kolya, komɛla mpe kosepela.+ 21  Salomo azalaki koyangela makonzi nyonso banda na Ebale+ tii na mokili ya Bafilistia mpe kino na ndelo ya Ezipito. Bazalaki koya na makabo mpe kosalela Salomo mikolo nyonso ya bomoi na ye.+ 22  Mpe ntango nyonso, bilei ya Salomo, mokolo na mokolo ezalaki korosi+ ntuku misato (30) ya farini ya malamu mpe korosi ntuku motoba (60) ya farini, 23  bangɔmbɛ zomi ya mafutamafuta, bangɔmbɛ ntuku mibale (20) oyo elyaka matiti na elanga ná bampate nkama moko (100), longola banyama ebengami serfe,+ bamboloko,+ banyama ebengami shevreye mpe bandɛkɛ na nkombo mokuku ya mafutamafuta. 24  Mpo azalaki mokonzi ya biloko nyonso na ngámbo oyo ya Ebale,+ banda na Tifisa tii na Gaza,+ ɛɛ, bakonzi nyonso ya ngámbo oyo ya Ebale;+ mpe azalaki na kimya+ na bitúká na ye nyonso, epai na epai. 25  Mpe Yuda+ ná Yisraele bakobaki kofanda na kimya,+ moto na moto na nse ya nzete na ye ya vinyo mpe na nse ya nzete na ye ya figi,+ banda na Dani tii na Beere-sheba,+ mikolo nyonso ya Salomo. 26  Mpe Salomo akómaki na mapango nkóto ntuku minei (40 000) ya bampunda+ mpo na makalo+ na ye mpe bato nkóto zomi na mibale (12 000) oyo batambolaka na mpunda. 27  Mpe bakomisɛrɛ+ yango bazalaki koya, moto na moto na sanza na ye, na biloko ya kolya mpo na Mokonzi Salomo ná moto nyonso oyo azalaki koya na mesa ya Mokonzi Salomo. Bazalaki kozangisa eloko te. 28  Mpe ɔrje ná matiti ya kokauka mpo na bampunda mpe mpo na bampunda+ oyo bakangisá mpo na mosala, bazalaki se komema yango na esika nyonso oyo bazalaki na yango mposa, moto na moto na kolanda etinda oyo bapesi ye.+ 29  Mpe Nzambe akobaki kopesa Salomo bwanya+ mpe mayele+ mingi mpenza mpe motema ya bososoli mingi,+ lokola zɛlo oyo ezali pembenipembeni ya mbu.+ 30  Mpe bwanya ya Salomo elekaki+ mpenza bwanya ya bato nyonso ya Ɛsti+ mpe bwanya nyonso ya Baezipito.+ 31  Mpe alekaki bato mosusu nyonso na bwanya, alekaki Etane+ Moezera ná Hemane,+ Kalakole+ ná Darda bana ya Mahole; mpe lokumu na ye ekómaki na bikólo nyonso ya zingazinga.+ 32  Mpe akokaki kobimisa masese nkóto misato (3 000),+ mpe nzembo+ na ye ezalaki nkóto moko na mitano (1 005). 33  Mpe azalaki kolobela banzete, banda na sɛdrɛ oyo ezali na Libá+ tii na nzete ya izope+ oyo ebimaka na efelo; mpe azalaki kolobela banyama+ mpe bikelamu oyo epumbwaka+ mpe biloko oyo etambolaka+ mpe mbisi.+ 34  Bongo bato bazalaki se kouta na bikólo nyonso mpo na koyoka bwanya+ ya Salomo, ɛɛ, bazalaki kouta na bakonzi nyonso ya mabele oyo bayokaki nsango ya bwanya na ye.+

Maloba na nse