Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 3:1-28

3  Mpe Salomo asalaki kondimana ya libala+ elongo na Farao mokonzi ya Ezipito mpe azwaki mwana mwasi ya Farao+ mpe ayaki na ye na Sité ya Davidi,+ tii ntango asilisaki kotonga ndako na ye+ moko mpe ndako ya Yehova+ ná efelo ya Yerusaleme, epai na epai.+  Nde bato bazalaki kopesa mbeka na bisika oyo etombwaná,+ mpo tii na mikolo wana, batongelaki naino nkombo ya Yehova ndako moko te.+  Mpe Salomo akobaki kolinga+ Yehova na ndenge azalaki kotambola na mibeko ya tata na ye Davidi.+ Kasi na bisika oyo etombwaná+ nde azalaki mbala na mbala kopesa mbeka mpe kobimisa milinga ya makabo.  Na yango, mokonzi akendaki na Gibeone+ kopesa mbeka kuna, mpo yango nde ezalaki esika oyo etombwaná+ ya monene. Mpe Salomo apesaki bambeka ya kotumba nkóto moko (1 000) likoló ya etumbelo yango.+  Na Gibeone, Yehova abimelaki+ Salomo na ndɔtɔ,+ na butu; mpe Nzambe alobaki boye: “Sɛngá eloko oyo nasengeli kopesa yo.”+  Na yango, Salomo alobaki ete: “Yo moko omonisi motema boboto monene+ epai ya mosaleli na yo Davidi tata na ngai na ndenge atambolaki liboso na yo na solo mpe na boyengebene+ mpe na bosembo ya motema liboso na yo; mpe okobaki komonisela ye motema boboto monene oyo, bongo opesaki ye mwana moko afanda na kiti na ye ya bokonzi ndenge ezali lelo.+  Mpe sikoyo, Yehova Nzambe na ngai, yo moko okómisi mosaleli na yo mokonzi na esika ya tata na ngai Davidi, mpe nazali naino mwana moke.+ Nayebi te ndenge ya kobima mpe ndenge ya kokɔta.+  Mpe mosaleli na yo azali na katikati ya bato na yo oyo oponá,+ bato ebele oyo bakoki koyebana motángo te to kotángama te, mpo baleki ebele.+  Mpe osengeli kopesa mosaleli na yo motema ya botosi mpo na kosambisa+ bato na yo, mpo na kososola kati na malamu mpe mabe;+ mpo nani akoki kosambisa+ bato na yo oyo ya mindɔndɔ?”+ 10  Bongo likambo yango esepelisaki Yehova, mpo Salomo asɛngaki likambo oyo.+ 11  Mpe Nzambe alobaki na ye lisusu boye: “Lokola osɛngi likambo oyo mpe osɛngi te ozala na mikolo ebele to osɛngi te ozala na bozwi+ to osɛngi milimo ya banguna na yo te, kasi osɛngi ozala na mayele ya koyoka makambo ya kosambisa,+ 12  talá! nakosala mpenza ndenge olobi.+ Talá! nakopesa yo mpenza motema ya bwanya mpe ya mayele,+ na ndenge ete liboso na yo moto moko te azalaki lokola yo, mpe nsima na yo, moto moko te akobima lokola yo.+ 13  Mpe lisusu, makambo oyo osɛngi te, nakopesa yo+ yango, ezala bozwi+ ná nkembo, bongo ekozala na moto moko te kati na bakonzi oyo akozala lokola yo, mikolo na yo nyonso.+ 14  Mpe soki otamboli na banzela na ngai na kotosáká malako+ na ngai mpe mibeko na ngai, ndenge tata na yo Davidi atambolaki,+ nakoyeisa mpe mikolo na yo mingi.”+ 15  Ntango Salomo alamukaki,+ talá, ezalaki nde ndɔtɔ. Bongo ayaki na Yerusalame mpe atɛlɛmaki liboso ya sanduku+ ya kondimana ya Yehova mpe apesaki bambeka ya kotumba mpe apesaki makabo ya boyokani+ mpe asalaki fɛti+ mpo na basaleli na ye nyonso.+ 16  Na ntango yango, basi mibale, basi ya ndumba,+ bakɔtaki epai ya mokonzi mpe batɛlɛmaki liboso na ye.+ 17  Bongo moko na basi yango alobaki ete: “Limbisá ngai, nkolo na ngai,+ ngai ná mwasi oyo tofandaka ndako moko mpe nabotaki pene na ye, na ndako yango. 18  Mpe esalemaki boye: na mokolo ya misato nsima ya kobota na ngai, mwasi oyo mpe abotaki. Mpe tozalaki esika moko. Moto moko te azalaki elongo na biso na ndako, moto mosusu te, kaka biso mibale na ndako. 19  Na nsima, mwana mobali ya mwasi oyo akufaki na butu, mpo alalelaki ye. 20  Bongo ye atɛlɛmaki na katikati ya butu mpe alongolaki mwana na ngai pembeni na ngai ntango moombo na yo azalaki kolala mpe alalisaki ye na ntolo na ye, mpe mwana na ye oyo akufi, alalisaki ye na ntolo na ngai. 21  Ntango natɛlɛmaki na ntɔngɔ mpo na komɛlisa+ mwana na ngai, talá, asilaki kokufa. Bongo natalaki ye malamumalamu na ntɔngɔ, mpe talá! ezalaki te mwana na ngai oyo nabotaki.” 22  Kasi mwasi oyo mosusu alobaki ete: “Te, mwana na ngai nde oyo azali na bomoi, kasi mwana na yo nde oyo akufi!” Nzokande, mwasi oyo wana azalaki koloba: “Te, mwana na yo nde oyo akufi, kasi mwana na ngai nde oyo azali na bomoi.” Mpe bazalaki se koloba liboso ya mokonzi.+ 23  Nsukansuka, mokonzi alobaki boye: “Oyo azali koloba: ‘Oyo mwana na ngai, oyo azali na bomoi, mpe mwana na yo nde oyo akufi!’ Mpe mosusu azali koloba: ‘Te, mwana na yo nde oyo akufi, kasi mwana na ngai nde oyo azali na bomoi!’” 24  Mpe mokonzi alobaki+ lisusu ete: “Bóyela ngai mopanga.” Bongo bayaki na mopanga liboso ya mokonzi. 25  Mpe mokonzi alobaki ete: “Bókata mwana oyo azali na bomoi na biteni mibale mpe bópesa ndambo mosusu na mwasi oyo mpe ndambo mosusu na mwasi oyo mosusu.” 26  Na mbala moko, mwasi oyo mwana na ye nde azalaki na bomoi alobaki na mokonzi boye (mpo mayoki+ ya motema na ye elamukaki mpo na mwana na ye,+ bongo alobaki): “Limbisá ngai,+ nkolo na ngai! Bópesa ye mwana oyo azali na bomoi. Bóboma ye te.” Nzokande, mwasi oyo mosusu azalaki koloba ete: “Akozala ya ngai te, ya yo mpe te. Bókata ye!”+ 27  Na yango, mokonzi ayanolaki mpe alobaki ete: “Bópesa ye mwana oyo azali na bomoi, mpe bóboma ye te. Ye nde mama na ye.” 28  Mpe Yisraele mobimba bayokaki ekateli ya lisambisi+ oyo mokonzi azwaki; mpe bakómaki kobanga mokonzi,+ mpo bamonaki ete bwanya+ ya Nzambe ezali na ye mpo na kozwa bikateli ya lisambisi.

Maloba na nse