Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 16:1-34

16  Sikoyo liloba ya Yehova eyelaki Yehu+ mwana ya Hanani+ mpo na Baasha ete:  “Lokola nabimisaki yo na putulu+ mpo nakómisa yo mokambi ya bato na ngai Yisraele,+ kasi yo okómi kotambola na nzela ya Yeroboame+ bongo otindi bato na ngai Yisraele básala lisumu, na ndenge bazali kosilikisa ngai na masumu na bango,+  talá, nazali kokɔmbɔla Baasha ná ndako na ye, mpe nakokómisa mpenza ndako na ye lokola ndako ya Yeroboame mwana ya Nebate.+  Moto nyonso ya Baasha oyo akokufa na engumba, bambwa ekolya ye; mpe moto na ye nyonso oyo akokufa na esobe, bandɛkɛ ya likoló ekolya ye.”+  Makambo mosusu ya Baasha ná oyo asalaki ná nguya na ye ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele?  Nsukansuka, Baasha alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye mpe akundamaki na Tireza;+ mpe mwana na ye Ela abandaki koyangela na esika na ye.  Mpe lisusu, liloba ya Yehova eyaki na nzela ya Yehu mwana ya Hanani, mosakoli, mpo na Baasha ná ndako na ye,+ mpo na mabe nyonso oyo asalaki na miso ya Yehova na ndenge asilikisaki+ ye na mosala ya mabɔkɔ+ na ye, mpo yango ekóma lokola ndako ya Yeroboame, mpe mpo abomaki Nadabe.+  Na mbula ya ntuku mibale na motoba (26) ya Asa mokonzi ya Yuda, Ela mwana ya Baasha akómaki mokonzi ya Yisraele na Tireza na boumeli ya mbula mibale.  Mpe mosaleli na ye Zimiri+ mokonzi ya ndambo ya makalo abandaki kosalela ye likita, wana azalaki na Tireza, azali komɛla+ mpe kolangwa na ndako ya Areza, oyo azalaki mokambi ya bato+ ya ndako na Tireza. 10  Bongo Zimiri akɔtaki, abɛtaki ye+ mpe abomaki ye na mbula ya ntuku mibale na nsambo (27) ya Asa mokonzi ya Yuda, mpe abandaki koyangela na esika na ye. 11  Mpe esalemaki boye: ntango abandaki koyangela, ntango kaka afandaki na kiti na ye ya bokonzi, abomaki ndako mobimba ya Baasha. Atikaki ata moto moko te oyo asubaka na efelo+ to bato ya kozongisa mabe mpo na makila+ na ye to baninga na ye. 12  Na yango, Zimiri asilisaki ndako mobimba ya Baasha,+ na kolanda liloba oyo Yehova+ alobaki mpo na Baasha na nzela ya mosakoli Yehu,+ 13  mpo na masumu nyonso ya Baasha mpe masumu ya mwana na ye Ela,+ masumu oyo basalaki mpe oyo batindaki Yisraele básala na ndenge basilikisaki Yehova Nzambe ya Yisraele na bikeko na bango ya mpamba.+ 14  Makambo mosusu ya Ela ná nyonso oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 15  Na mbula ya ntuku mibale na nsambo (27) ya Asa mokonzi ya Yuda, Zimiri akómaki mokonzi mpo na mikolo nsambo+ na Tireza, wana bato ya ekólo batyaki kaa mpo na kobundisa Gibetone+ ya Bafilistia. 16  Na nsima, bato oyo bazalaki na kaa bayokaki nsango ete: “Zimiri asali likita mpe kutu abomi mokonzi.” Bongo na mokolo yango na kati ya kaa, Yisraele mobimba bakómisaki Omiri,+ mokonzi ya basoda, mokonzi ya Yisraele. 17  Sikoyo Omiri ná Yisraele mobimba elongo na ye bamataki longwa na Gibetone mpe babandaki kozinga+ Tireza. 18  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Zimiri amonaki ete bazwi engumba, akɔtaki na ndako molai ya kofanda oyo ezalaki na ndako ya mokonzi mpe atumbaki ndako ya mokonzi na mɔtɔ, ná ye moko na kati, bongo akufaki,+ 19  mpo na masumu na ye oyo asalaki na ndenge asalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova,+ na ndenge azalaki kotambola na nzela ya Yeroboame mpe na lisumu na ye oyo asalaki na ndenge atindaki Yisraele básala lisumu.+ 20  Makambo mosusu ya Zimiri ná likita na ye oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 21  Na ntango yango nde bato ya Yisraele babandaki kokabwana ngámbo mibale.+ Ngámbo mosusu ya bato balandaki Tibini mwana ya Ginate, mpo na kotya ye mokonzi, mpe ngámbo mosusu balandaki Omiri. 22  Nsukansuka, bato oyo bazalaki kolanda Omiri balongaki bato oyo bazalaki kolanda Tibini mwana ya Ginate; bongo Tibini akufaki, mpe Omiri abandaki koyangela. 23  Na mbula ya ntuku misato na moko (31) ya Asa mokonzi ya Yuda, Omiri akómaki mokonzi ya Yisraele na boumeli ya mbula zomi na mibale. Ayangelaki mbula motoba na Tireza. 24  Mpe asombaki ngomba ya Samaria epai ya Shemere na talanta mibale ya palata, mpe abandaki kotonga likoló ya ngomba yango mpe apesaki engumba oyo atongaki nkombo Samaria,+ na kolanda nkombo ya Shemere, nkolo ya ngomba yango. 25  Mpe Omiri azalaki se kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova mpe ayaki kosala mabe koleka baoyo nyonso bazalaki liboso na ye.+ 26  Mpe azalaki kotambola na nzela nyonso ya Yeroboame mwana ya Nebate+ mpe na lisumu na ye oyo atindaki Yisraele básala na ndenge basilikisaki Yehova Nzambe ya Yisraele na bikeko na bango ya mpamba.+ 27  Makambo mosusu ya Omiri, oyo asalaki ná nguya na ye oyo azalaki kosala na yango ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 28  Nsukansuka Omiri alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye mpe akundamaki na Samaria; mpe mwana na ye Ahaba+ abandaki koyangela na esika na ye. 29  Ahaba mwana ya Omiri akómaki mokonzi ya Yisraele na mbula ya ntuku misato na mwambe (38) ya Asa mokonzi ya Yuda; mpe Ahaba mwana ya Omiri ayangelaki Yisraele na Samaria+ mbula ntuku mibale na mibale (22). 30  Mpe Ahaba mwana ya Omiri akómaki kosala mabe mingi na miso ya Yehova koleka baoyo nyonso bazalaki liboso na ye.+ 31  Mpe esalemaki boye: lokola nde kotambola na masumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate ezali likambo moke+ mpenza na miso na ye, azwaki lisusu Yezabele,+ mwana ya Etebaala mokonzi ya Basidone,+ azala mwasi na ye+ mpe abandaki kokende kosalela Baala+ mpe kogumbamela ye. 32  Lisusu, atɛlɛmiselaki Baala etumbelo na ndako+ ya Baala oyo atongaki na Samaria. 33  Ahaba asalaki mpe nzete ya losambo;+ mpe Ahaba ayaki kosala makambo mingi lisusu mpo na kosilikisa+ Yehova Nzambe ya Yisraele koleka bakonzi nyonso ya Yisraele oyo bazalaki liboso na ye. 34  Na mikolo na ye, Hiele moto ya Betele atongaki Yeriko. Ntango atyaki moboko na yango, Abirame mwana na ye ya liboso akufaki mpe ntango atɛlɛmisaki baporte na yango, Segube mwana na ye ya nsuka akufaki, na kolanda liloba oyo Yehova alobaki na nzela ya Yosua mwana ya Nunu.+

Maloba na nse