Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 14:1-31

14  Na ntango yango, Abiya mwana ya Yeroboame abɛlaki.+  Bongo Yeroboame alobaki na mwasi na ye ete: “Nabondeli yo, tɛlɛmá, salá ete báyeba yo te,+ mpo báyeba te ete ozali mwasi ya Yeroboame, mpe osengeli kokende na Shilo. Talá! Kuna nde mosakoli Ahiya+ azali. Ye nde alobaki na ngai ete nakokóma mokonzi ya bato oyo.+  Mpe osengeli kozwa na lobɔkɔ na yo mampa+ zomi, bagato oyo bamwangisá eloko likoló na yango ná molangi moko+ ya mafuta ya nzoi, mpe osengeli kokɔta epai na ye.+ Ye nde akoyebisa yo mpenza makambo oyo ekokómela mwana.”+  Mpe mwasi ya Yeroboame asalaki bongo. Na yango, atɛlɛmaki mpe akendaki na Shilo+ mpe akómaki na ndako ya Ahiya. Nzokande, Ahiya azalaki komona lisusu te, mpo miso na ye ezalaki koningana lisusu te mpo na mbula na ye.+  Mpe Yehova ye moko alobaki na Ahiya ete: “Talá, mwasi ya Yeroboame azali koya kotuna yo liloba moko mpo na likambo ya mwana na ye; mpo azali na maladi. Okoloba na ye boye mpe boye. Mpe ekosalema boye: ntango kaka akokóma, akosala ete bato báyeba ye te.”+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Ahiya ayokaki makɛlɛlɛ ya makolo na ye, ndenge azalaki kokɔta na porte, abandaki koloba boye: “Kɔtá, yo mwasi ya Yeroboame.+ Mpo na nini ozali kosala ete bato báyeba yo te, awa ngai natindami epai na yo na nsango moko ya mabe?  Kende, yebisá Yeroboame boye: ‘Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi: “Lokola natombolaki yo na kati ya bato na yo, mpo nakómisa yo mokambi ya bato na ngai Yisraele,+  mpe nabɔtɔlaki+ bokonzi na ndako ya Davidi mpe napesaki yo yango, mpe okómi te lokola mosaleli na ngai Davidi, oyo atosaki mibeko na ngai mpe oyo alandaki ngai na motema na ye mobimba na ndenge azalaki kosala kaka oyo ezali sembo na miso na ngai,+  kasi obandi kosala mabe koleka baoyo nyonso bazalaki liboso na yo, mpe okei komisalela nzambe mosusu+ mpe bikeko ya ebende oyo enyangwisami+ mpo na kosilikisa ngai,+ mpe ngai nde obwaki na nsima ya mokɔngɔ na yo;+ 10  mpo na yango, talá, nazali kopesa mpasi na ndako ya Yeroboame, mpe nakolongola mpenza epai ya Yeroboame moto nyonso oyo asubaka na efelo,+ moto oyo azangi makoki mpe oyo azangi ntina na Yisraele;+ mpe nakokɔmbɔla mpenza ndako ya Yeroboame,+ ndenge moto alongolaka nyɛi tii ekosila.+ 11  Moto ya Yeroboame oyo akokufa na kati ya engumba, bambwa ekolya ye;+ mpe moto oyo akokufa na esobe, bandɛkɛ ya likoló ekolya ye,+ mpo Yehova ye moko alobi yango.”’ 12  “Bongo yo, tɛlɛmá, kende na ndako na yo. Ntango makolo na yo ekokɔta na engumba, ya solo, mwana yango akokufa. 13  Mpe Yisraele mobimba bakolela ye+ mpe bakokunda ye, mpamba te, na bato ya Yeroboame, kaka ye nde akokɔta na lilita; mpo Yehova Nzambe ya Yisraele amoni eloko moko ya malamu epai na ye, na ndako ya Yeroboame.+ 14  Mpe Yehova akomibimisela mpenza mokonzi moko+ oyo akoyangela Yisraele, oyo akolongola ndako ya Yeroboame na mokolo yango; bongo soki alingi kosala sikoyo?+ 15  Mpe ya solo, Yehova akobɛta Yisraele, kaka ndenge lititi ya ebale ebɛtamaka na mai;+ mpe akopikola+ mpenza Yisraele na mabele oyo ya kitoko,+ oyo apesaki bankɔkɔ na bango, mpe akopanza+ mpenza bango koleka ngámbo ya Ebale,+ mpo basalaki banzete na bango ya losambo,+ mpe na ndenge yango basilikisaki+ Yehova. 16  Mpe akosundola Yisraele+ mpo na masumu oyo Yeroboame asalaki mpe oyo atindaki Yisraele básala.”+ 17  Na yango, mwasi ya Yeroboame atɛlɛmaki mpe asimbaki nzela akei na Tireza.+ Ntango akómaki na liboso ya monɔkɔ ya ndako, mwana akufaki. 18  Bongo bakundaki ye, mpe Yisraele mobimba balelaki ye, na kolanda liloba ya Yehova oyo alobaki na nzela ya mosaleli na ye mosakoli Ahiya. 19  Makambo mosusu ya Yeroboame, ndenge abundaki bitumba+ mpe ndenge ayangelaki, talá ekomami na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele. 20  Mpe mikolo oyo Yeroboame ayangelaki ezalaki mbula ntuku mibale na mibale (22), nsima na yango, alalaki esika moko na bankɔkɔ+ na ye; mpe mwana na ye Nadabe+ abandaki koyangela na esika na ye. 21  Rehoboame+ mwana ya Salomo akómaki mokonzi na Yuda. Rehoboame azalaki na mbula ntuku minei na moko (41) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na nsambo na Yerusaleme, engumba+ oyo Yehova aponá kati na mabota+ nyonso ya Yisraele mpo na kotya nkombo na ye kuna.+ Mpe nkombo ya mama na ye Naama Moamone.+ 22  Mpe Yuda basalaki oyo ezali mabe na miso ya Yehova,+ bongo bayokisaki+ ye zuwa koleka zuwa oyo ayokaki na nyonso oyo bankɔkɔ na bango basalaki na masumu na bango oyo basalaki.+ 23  Bango mpe bazalaki se komitongela bisika oyo etombwaná,+ makonzí ya losambo+ ná nzete ya losambo,+ na ngomba moke nyonso oyo etombwaná+ mpe na nse ya nzete nyonso oyo etondi na nkasa.+ 24  Kutu, mibali oyo bazali bandumba ya tempelo bazalaki na mokili yango.+ Basalaki na kolanda makambo nyonso oyo eyinamá ya bikólo oyo Yehova abenganaki liboso ya bana ya Yisraele.+ 25  Mpe esalemaki boye: na mbula ya mitano ya Mokonzi Rehoboame, Shishake+ mokonzi ya Ezipito amataki kobundisa Yerusaleme. 26  Mpe azwaki biloko ya motuya ya ndako ya Yehova mpe biloko ya motuya ya ndako ya mokonzi;+ mpe azwaki eloko nyonso.+ Mpe azwaki lisusu banguba nyonso ya wolo oyo Salomo asalaki.+ 27  Na yango, Mokonzi Rehoboame asalaki na esika na yango banguba ya motako, mpe apesaki yango na mabɔkɔ ya bakonzi ya bapoti-mbangu,+ bakɛngɛli ya monɔkɔ ya ndako ya mokonzi.+ 28  Mpe ezalaki kosalema boye: ntango nyonso oyo mokonzi azalaki koya na ndako ya Yehova, bapoti-mbangu bazalaki komema yango, mpe bazalaki kozongisa yango na mwa ndako ya bapoti-mbangu.+ 29  Makambo mosusu ya Rehoboame ná nyonso oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya ntango ya bakonzi ya Yuda? 30  Mpe etumba ezalaki ntango nyonso kati na Rehoboame mpe Yeroboame.+ 31  Nsukansuka, Rehoboame alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye mpe akundamaki esika moko na bankɔkɔ na ye na Sité ya Davidi.+ Mpe nkombo ya mama na ye Naama Moamone.+ Mpe mwana na ye Abiyame+ abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse