Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 1:1-53

1  Sikoyo, Mokonzi Davidi akómaki mobange,+ mbula na ye epusanaki; mpe bazalaki kozipa ye bilamba, kasi azalaki koyoka mɔtɔ te.  Bongo basaleli na ye balobaki na ye boye: “Bálukela nkolo na ngai mokonzi mwana mwasi moko, oyo azali ngɔndɔ,+ mpe asalelaka+ mokonzi, mpo abatelaka+ ye; mpe alalaka na ntolo+ na yo, mpe nkolo na ngai mokonzi akoyoka mpenza mɔtɔ.”+  Mpe balukaki mwana mwasi moko ya kitoko na mokili mobimba ya Yisraele, mpe nsukansuka bazwaki Abishage+ Moshuneme,+ bongo bakɔtisaki ye epai ya mokonzi.  Mpe mwana mwasi yango azalaki kitoko mingi mpenza;+ mpe akómaki kobatela mokonzi mpe azalaki kosalela ye, kasi mokonzi asangisaki na ye nzoto te.  Na ntango wana nyonso, Adoniya+ mwana ya Hagite+ azalaki komitombola+ mpe koloba boye: “Ngai nde nakozala mokonzi!”+ Mpe atindaki bázwela ye likalo moko, ná bato oyo batambolaka na mpunda mpe azwaki mibali ntuku mitano (50) bápotaka mbangu liboso na ye.+  Mpe ata mbala moko te tata na ye ayokisaki ye mpasi na maloba oyo: “Mpo na nini osali boye?”+ Lisusu, azalaki mpe kitoko mingi mpenza,+ mpe mama na ye abotaki ye nsima ya Abisalome.  Bongo ayokanaki na Yoabe mwana ya Zeruya mpe na nganga-nzambe Abiatare;+ mpe bango bapesaki Adoniya+ mabɔkɔ mpe balandaki ye.  Kasi nganga-nzambe Zadoke,+ Benaya+ mwana ya Yehoyada, mosakoli Natane,+ Shimei,+ Rei ná bilombe+ ya Davidi, bamityaki na ngámbo+ ya Adoniya te.  Nsukansuka, Adoniya apesaki mbeka+ ya bampate, bangɔmbɛ mpe ya bana ya nyama ya mafutamafuta pene na libanga ya Zohelete, oyo ezali pembeni ya Ene-rogele,+ mpe abengisaki bandeko na ye nyonso, bana ya mokonzi,+ mpe mibali nyonso ya Yuda, basaleli ya mokonzi; 10  kasi abengisaki te mosakoli Natane, Benaya, mibali ya nguya ná ndeko na ye Salomo. 11  Sikoyo, Natane+ alobaki na Bate-sheba+ mama ya Salomo+ ete: “Oyoki te ete Adoniya mwana ya Hagite+ akómi mokonzi, mpe nkolo na biso Davidi ayebi yango ata moke te? 12  Bongo sikoyo, yaká, nabondeli yo, napesa yo toli ya solosolo.+ Mpe bikisá molimo na yo moko mpe molimo ya mwana na yo Salomo.+ 13  Kende, kɔtá epai ya Mokonzi Davidi, mpe osengeli koloba na ye boye: ‘Nkolo na ngai mokonzi, yo te moto olapelaki moombo na yo ndai ete: “Mwana na yo Salomo nde moto akokóma mokonzi nsima na ngai, mpe ye nde moto akofanda na kiti na ngai ya bokonzi”?+ Bongo mpo na nini Adoniya akómi mokonzi?’ 14  Talá! Wana ozali naino kosolola na mokonzi, ngai nakokɔta nsima na yo, mpe nakomonisa mpenza ete maloba na yo ezali solo.”+ 15  Na yango, Bate-sheba akɔtaki epai ya mokonzi na shambrɛ ya kati,+ mpe mokonzi azalaki mobange+ mpenza, mpe Abishage+ Moshuneme azalaki kosalela mokonzi. 16  Na nsima, Bate-sheba agumbamaki mpe afukamaki elongi na nse+ liboso ya mokonzi, bongo mokonzi alobaki boye: “Olingi kosɛnga nini?”+ 17  Bongo alobaki na ye ete: “Nkolo na ngai,+ yo moto olapelaki moombo na yo ndai na nkombo ya Yehova ete: ‘Mwana na yo Salomo nde moto akokóma mokonzi nsima na ngai, mpe ye nde moto akofanda na kiti na ngai ya bokonzi.’+ 18  Bongo sikoyo, talá! Adoniya+ nde akómi mokonzi, mpe sikoyo, nkolo na ngai mokonzi ayebi yango ata moke te.+ 19  Na yango, apesi mbeka ya bangɔmbɛ, bana ya nyama ya mafutamafuta mpe bampate ebele mpenza, mpe abengisi bana nyonso ya mokonzi+ ná nganga-nzambe Abiatare+ mpe Yoabe+ mokonzi ya basoda; kasi abengisi mosaleli na yo Salomo te.+ 20  Bongo yo, nkolo na ngai mokonzi—miso+ ya Yisraele mobimba ezali epai na yo, mpo oyebisa bango nani akofanda na kiti ya bokonzi ya nkolo na ngai mokonzi nsima na ye.+ 21  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango kaka nkolo na ngai mokonzi akolala esika moko na bankɔkɔ na ye,+ ngai ná mwana na ngai Salomo tokomonana mpenza bato mabe.” 22  Mpe talá! ntango azalaki naino koloba na mokonzi, mosakoli Natane akɔtaki.+ 23  Na mbala moko bayebisaki mokonzi ete: “Talá mosakoli Natane ye oyo!” Nsima na yango, akɔtaki liboso ya mokonzi mpe afukamaki elongi na nse liboso ya mokonzi.+ 24  Bongo Natane alobaki boye: “Nkolo na ngai mokonzi, yo moto olobaki ete: ‘Adoniya nde akokóma mokonzi nsima na ngai, mpe ye nde akofanda na kiti na ngai ya bokonzi’?+ 25  Mpo akiti lelo kopesa mbeka+ ya bangɔmbɛ, bana ya nyama ya mafutamafuta, bampate ebele mpenza mpe mpo na kobengisa bana nyonso ya mokonzi, bakonzi ya basoda ná nganga-nzambe Abiatare;+ mpe kuna bazali kolya mpe komɛla liboso na ye mpe bazali se koloba: ‘Mokonzi Adoniya azala na bomoi!’+ 26  Kasi ngai mosaleli na yo, ngai ná nganga-nzambe Zadoke,+ ná Benaya+ mwana ya Yehoyada, ná mosaleli na yo Salomo, abengisi biso te.+ 27  Soki likambo oyo euti na nkolo na ngai mokonzi, boye oyebisaki+ mosaleli na yo te nani akofanda na kiti ya bokonzi ya nkolo na ngai mokonzi nsima na ye.” 28  Bongo Mokonzi Davidi ayanolaki mpe alobaki boye: “Bóbengela ngai Bate-sheba.”+ Na yango, akɔtaki liboso ya mokonzi mpe atɛlɛmaki liboso ya mokonzi. 29  Mpe mokonzi alapaki ndai+ mpe alobaki boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ ye oyo asikolaki+ molimo na ngai+ na bampasi nyonso,+ 30  kaka ndenge nalapelaki yo ndai na nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele: ‘Mwana na yo Salomo nde moto akokóma mokonzi nsima na ngai, mpe ye nde moto akofanda na kiti na ngai ya bokonzi na esika na ngai!’ ndenge wana nde nakosala na mokolo ya lelo.”+ 31  Bongo Bate-sheba agumbamaki elongi na nse mpe afukamaki+ liboso ya mokonzi mpe alobaki boye: “Nkolo na ngai Mokonzi Davidi azala na bomoi mpo na ntango oyo etyami ndelo te!”+ 32  Na mbala moko, Mokonzi Davidi alobaki ete: “Bóbengela ngai nganga-nzambe Zadoke+ mpe mosakoli Natane ná Benaya+ mwana ya Yehoyada.” Bongo bakɔtaki liboso ya mokonzi. 33  Mpe mokonzi alobaki na bango boye: “Bózwa elongo na bino basaleli+ ya nkolo na bino, mpe bosengeli komatisa mwana na ngai Salomo na mpunda na ngai+ ya mwasi mpe bosengeli kokita na ye tii na Gihone.+ 34  Mpe nganga-nzambe Zadoke ná mosakoli Natane bátya ye mafuta+ kuna mpo azala mokonzi na Yisraele; mpe bóyula liseke+ mpe bóloba ete: ‘Mokonzi Salomo azala na bomoi!’+ 35  Mpe bómata, bólanda ye, mpe akɔta kofanda na kiti na ngai ya bokonzi; mpe ye nde akozala mokonzi na esika na ngai, mpe ye nde nakopesa mokumba ya kozala mokambi ya Yisraele mpe ya Yuda.” 36  Na mbala moko, Benaya mwana ya Yehoyada ayanolaki mokonzi mpe alobaki ete: “Amen!+ Tiká Yehova Nzambe ya nkolo na ngai mokonzi aloba bongo.+ 37  Ndenge Yehova azalaki na nkolo na ngai mokonzi,+ azala mpe bongo na Salomo,+ mpe ayeisa kiti na ye ya bokonzi monene mingi koleka+ kiti ya bokonzi ya nkolo na ngai Mokonzi Davidi.” 38  Bongo nganga-nzambe Zadoke+ mpe mosakoli Natane+ ná Benaya+ mwana ya Yehoyada mpe Bakerete+ ná Bapelete+ bakitaki mpe bamatisaki Salomo na mpunda ya mwasi, oyo ezalaki ya Mokonzi Davidi,+ mpe na nsima, bakendaki na ye na Gihone.+ 39  Bongo nganga-nzambe Zadoke azwaki liseke ya mafuta+ na hema+ mpe atyaki Salomo mafuta;+ mpe babandaki koyula liseke, mpe bato nyonso balobaki na mongongo makasi ete: “Mokonzi Salomo azala na bomoi!”+ 40  Nsima ya makambo wana nyonso, bato bamataki, balandi ye, mpe bato bazalaki kobɛta piololo+ mpe kosepela na esengo monene,+ kino mabele+ epasukaki na makɛlɛlɛ na bango. 41  Bongo Adoniya ná bato nyonso oyo babengisamaki, oyo bazalaki elongo na ye, bayokaki yango, ntango basilisaki kolya.+ Ntango Yoabe ayokaki makɛlɛlɛ ya liseke yango, na mbala moko alobaki ete: “Makɛlɛlɛ oyo ya sité ekɔti yikiyiki+ elakisi nini?” 42  Ntango azalaki naino koloba, talá, Yonatane+ mwana ya nganga-nzambe Abiatare ayaki. Bongo Adoniya alobaki boye: “Kɔtá awa, mpo yo ozali elombe mobali, mpe oyei na nsango malamu.”+ 43  Kasi Yonatane ayanolaki mpe alobaki na Adoniya ete: “Te! Nkolo na biso Mokonzi Davidi akómisi Salomo mokonzi.+ 44  Na yango, mokonzi atindaki elongo na ye nganga-nzambe Zadoke ná mosakoli Natane mpe Benaya mwana ya Yehoyada mpe Bakerete ná Bapelete, mpe bamatisaki ye na mpunda ya mwasi, oyo ezalaki ya mokonzi.+ 45  Na nsima, nganga-nzambe Zadoke ná mosakoli Natane batyaki ye mafuta mpo azala mokonzi+ na Gihone; nsima na yango, balongwaki kuna bamati na esengo, mpe sité ekɔti yikiyiki. Yango nde makɛlɛlɛ oyo boyokaki.+ 46  Mpe Salomo afandi na kiti ya bokonzi.+ 47  Mpe likambo mosusu, basaleli ya mokonzi bayei kotombela nkolo na biso Mokonzi Davidi kimya, balobi: ‘Tiká Nzambe na yo akómisa nkombo ya Salomo na lokumu mingi koleka nkombo na yo, mpe tiká ayeisa kiti na ye ya bokonzi monene koleka kiti na yo ya bokonzi!’+ Na yango, mokonzi agumbamaki na mbeto.+ 48  Mpe lisusu, talá oyo mokonzi alobaki: ‘Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama,+ ye oyo apesi lelo moto oyo akofanda na kiti na ngai ya bokonzi, mpe miso na ngai moko ezali komona yango!’”+ 49  Bongo bato nyonso oyo babengisamaki, oyo bazalaki elongo na Adoniya, babandaki kolɛnga mpe kotɛlɛma mpe kokende moto na moto na nzela na ye.+ 50  Mpe Adoniya ye moko abangaki Salomo. Na yango, atɛlɛmaki mpe akendaki kosimba maseke ya etumbelo.+ 51  Nsukansuka, bapesaki Salomo nsango ete: “Talá Adoniya azali kobanga Mokonzi Salomo; mpe talá asimbi maseke ya etumbelo, alobi: ‘Mokonzi Salomo alapela ngai naino ndai ete akoboma mosaleli na ye na mopanga te.’” 52  Na yango, Salomo alobaki boye: “Soki akokóma elombe, nsuki+ na ye ata moko te ekokwea na mabele; kasi soki mabe ekomonana epai na ye,+ akokufa mpenza.”+ 53  Bongo Mokonzi Salomo atindaki bato bákitisa ye na etumbelo. Na nsima, akɔtaki mpe agumbamaki liboso ya Mokonzi Salomo; nsima na yango, Salomo alobaki na ye boye: “Kende na ndako na yo.”+

Maloba na nse