Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  No 1 2017

 LISOLO YA TITRE YA EZIPELI | NDENGE YA KOZWA MATOMBA NA BOTÁNGI YA BIBLIA

Ndenge nini Biblia ekoki kobongisa bomoi na ngai?

Ndenge nini Biblia ekoki kobongisa bomoi na ngai?

Biblia ekeseni na babuku mosusu nyonso. Ezali na batoli oyo euti epai ya Nzambe. (2 Timote 3:16) Nsango na yango ekoki kobongola bomoi na biso mpenza. Kutu Biblia elobi: “Liloba ya Nzambe ezali na bomoi mpe ezali na nguya.” (Baebre 4:12) Ezali na nguya ya kobongisa bomoi na biso na makambo mibale—esalisaka biso tóyeba ndenge ya kotambwisa bomoi na biso ya mokolo na mokolo mpe tóyeba Nzambe ná bilaka na ye.1 Timote 4:8; Yakobo 4:8.

 Ekoki kobongisa bomoi na yo sikoyo. Biblia ekoki kosalisa yo na makambo nyonso ya bomoi na yo. Epesaka batoli oyo ebongi na makambo oyo elandi

Na Asie, Vicent ná Annalou oyo babalanaki sika basepelaki mpenza na batoli ya Biblia. Ndenge kaka ezalaka na mabala ya sika, mokomoko azalaki na mokakatano ya komesana na bizaleli ya moninga mpe kosolola makambo polele. Kasi bakómaki kosalela batoli ya Biblia oyo bazalaki kotánga. Matomba nini bazwaki? Mobali alobi boye: “Makambo oyo natángaki na Biblia esalisaki ngai nayeba ndenge malamu ya kosala na mikakatano ya libala na biso. Kosalela batoli ya Biblia esalisi biso tózala na bomoi ya esengo.” Mwasi na ye andimi yango; alobi boye: “Kotánga bandakisa oyo Biblia elobeli esalisaki biso. Sikoyo nasepelaka mpenza na libala na biso mpe na mikano oyo tozali na yango.”

Ekoki kosalisa yo oyeba Nzambe. Longola makambo etali libala, Vicent alobi lisusu boye: “Kotánga Biblia esalisi ngai nalinga lisusu Yehova mingi.” Vicent amoni ete likambo eleki ntina, Biblia ekoki kosalisa yo oyeba Nzambe malamu. Soki otángaka yango, batoli na yango ekosalisa yo mpe okokóma moninga ya Nzambe. Okomona ete Nzambe alobeli makambo ya mikemike etali avenire ya malamu, ntango oyo okozala na “bomoi ya solosolo,” oyo ezangi nsuka. (1 Timote 6:19) Ezali na buku mosusu te oyo ekoki kopesa yo elaka ya ndenge wana.

Soki obandi kotánga Biblia mpe okobi kosala bongo, yo mpe okoki kozwa bolamu yango—okobongisa bomoi na yo sikoyo mpe okoyeba Nzambe. Kasi, ntango ozali kotánga Biblia mituna ebele ekoki koyela yo na makanisi. Soki mituna eyeli yo, kobosana te ndakisa ya moto monene moko ya Etiopi oyo azalaki na bomoi eleki sikoyo mbula 2000. Azalaki na mituna mingi etali Biblia. Ntango batunaki ye soki azali koyeba makambo azali kotánga, alobaki boye: “Kutu, ndenge nini nakoki koyeba yango mpenza, soki moto alakisi ngai te?” * Na nsima, andimaki ete Filipi, moyekoli moko ya Yesu oyo ayebaki koteya makambo ya Biblia malamu asalisa ye. (Misala 8:30, 31, 34) Yo mpe soki olingi koyeba makambo mingi ya Biblia, tosɛngi yo okomela biso na site Internet www.jw.org to na moko ya baadrɛsi oyo ezali na zulunalo oyo. Okoki mpe koluka Motatoli moko ya Yehova to kokende na Ndako ya Bokonzi oyo ezali pene na esika ofandi. Mpo na nini te obanda kotánga Biblia kaka lelo mpe otika batoli na yango etambwisa yo mpo ozwa bomoi oyo eleki malamu?

Soki ozali komituna soki ebongi kotyela Biblia motema, tosɛngi yo otala video ya mokuse oyo elobi Nini ekoki kondimisa biso ete Biblia elobaka solo? Okoki komona yango soki okɔti na site Internet jw.org, finá esika bakomi Recherche mpe komá titre ya video yango.

^ par. 8 Mpo na komona batoli ya Biblia na makambo mosusu, kɔtá na site Internet jw.org. Fungolá esika bakomi MATEYA YA BIBLIA > BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA.

^ par. 11 Talá mpe lisolo “Ezali kaka komikosa mpamba?” na zulunalo oyo.