Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  Sanza ya Juin 2015

Motɛmɛli ya Kristo ezali nani?

Motɛmɛli ya Kristo ezali nani?

Titre ya filme moko ya nsɔmɔ oyo eutaki kobima bapesaki yango nkombo motɛmɛli ya Kristo.

Etuluku moko ya baalangá nzembo oyo bakendá nsango bapesaki diskɛ na bango ya miziki nkombo motɛmɛli ya Kristo oyo akendá nsango (Antichrist Superstar).

Friedrich Nietzsche, filozofe moko ya siɛklɛ ya 19 apesaki moko ya babuku na ye nkombo motɛmɛli ya Kristo.

Bakonzi mpe baampɛrɛrɛ ya Moyen-Âge bazalaki mbala mingi kobenga banguna na bango batɛmɛli ya Kristo.

Martin Luther, moto oyo abandisaki lingomba ya protesta abengaki bapápa ya Lingomba ya Katolike ya Roma batɛmɛli ya Kristo.

LOKOLA basalelaka banda kala titre “motɛmɛli ya Kristo” mpo na kobenga eloko nyonso kobanda na bakonzi tii na bafilme, ebongi mpenza komituna boye: Motɛmɛli ya Kristo ezali nani? Titre yango etali biso na nini lelo oyo? Na ntembe te, esika oyo ebongi mpenza kobanda mpo na koluka koyeba soki motɛmɛli ya Kristo ezali nani ezali nde na Biblia, esika oyo titre yango ezwami mbala mitano mobimba.

MOTƐMƐLI YA KRISTO AYEBANI

Mokomi moko kaka ya Biblia oyo asaleli maloba “motɛmɛli ya Kristo” ezali ntoma Yoane. Ndenge nini alobeli motɛmɛli ya Kristo? Talá maloba oyo na mokanda ya liboso oyo ebengami na nkombo na ye: “Bana mike, oyo ezali ngonga ya nsuka, mpe, kaka ndenge boyokaki ete motɛmɛli ya Kristo azali koya, banda sikoyo ebele ya batɛmɛli ya Kristo bayei; na likambo wana nde toyebi ete oyo ezali ngonga ya nsuka. Babimaki na kati na biso, kasi bazalaki bato ya ndenge na biso te . . . Nani azali moto ya lokuta soki ezali te moto oyo azali kowangana ete Yesu azali Kristo? Wana nde motɛmɛli ya Kristo, moto oyo azali kowangana Tata mpe Mwana.”​—1 Yoane 2:18, 19, 22.

Ntoma Yoane ayebaki ete motɛmɛli ya Kristo ezali baoyo nyonso na nko mpenza bapalanganisaka lokuta na ntina na Yesu mpe mateya na ye

Maloba yango eteyi biso nini? Yoane alobelaki “ebele ya batɛmɛli ya Kristo,” mpo na komonisa ete motɛmɛli ya Kristo ezali te moto moko boye, kasi nde etuluku moko ya bato. Bato to bibongiseli oyo babengami na titre yango bapalanganisaka lokuta, bawanganaka ete Yesu azali Kristo to Masiya mpe bamonisaka ete Nzambe ná Mwana na ye Yesu Kristo bakeseni te. Bato yango balobaka ete bango nde Kristo to bamonisi na ye, kasi lokola “babimaki na kati na biso,” batikaki mateya ya solosolo ya Biblia. Lisusu, etuluku ya bato yango bazalaki ntango Yoane akomaki mokanda na ye na “ngonga ya nsuka,” ekoki kozala na nsuka ya eleko ya bantoma.

Yoane akomaki makambo nini lisusu mpo na motɛmɛli ya Kristo? Apesaki likebisi oyo ntango alobelaki basakoli ya lokuta: “Liloba nyonso ya elimo oyo endimi Yesu Kristo ete ayaki na nzoto ya mosuni euti na Nzambe, kasi liloba nyonso ya elimo oyo endimi Yesu te euti na Nzambe te. Lisusu, yango ezali liloba ya elimo ya motɛmɛli ya Kristo oyo boyokaki ete ezali koya, mpe sikoyo esili koya na mokili.” (1 Yoane 4:2, 3) Na nsima, na mokanda na ye ya mibale Yoane abɛtaki nsɛtɛ boye: “Ebele ya bakosi babimi na kati ya mokili, bato oyo bazali kosakola te ete Yesu Kristo ayaki na nzoto ya mosuni. Wana nde mokosi mpe motɛmɛli ya Kristo.” (2 Yoane 7) Ezali polele ete Yoane ayebaki ete motɛmɛli ya Kristo ezali baoyo nyonso na nko mpenza bapalanganisaka lokuta na ntina na Yesu mpe mateya na ye.

“BASAKOLI YA LOKUTA” MPE “MOBUKI MIBEKO”

Yesu akebisaki ete basakoli ya lokuta bakoya lokola ‘bambwa ya zamba ya lokoso oyo balati mposo ya mpate’

Bambula mingi liboso Yoane akoma makambo mpo na bakosi wana ya mangomba, Yesu Kristo  akebisaki bayekoli na boye: “Bókeba na basakoli ya lokuta oyo bazali koya epai na bino balati mposo ya mpate, kasi na kati bazali nde bambwa ya zamba ya lokoso.” (Matai 7:15) Ntoma Paulo mpe akebisaki bakristo ya Tesaloniki boye: “Moto akosa bino te ata na ndenge nini, mpo ekoya te soki lipɛngwi eyei naino te mpe mobuki mibeko amonisami te, ye mwana ya libebi.”​— 2 Batesaloniki 2:3.

Na yango, na siɛklɛ ya liboso basakoli ya lokuta mpe bapɛngwi bazalaki mpe bazalaki kosala nyonso mpo na kolɛmbisa lisangá ya bokristo. Baoyo nyonso bazalaki kopalanganisa lokuta mpe koteya makambo ya lokuta na ntina na Yesu Kristo mpe mateya na ye bazalaki na kati ya bato oyo Yoane abengaki bango “motɛmɛli ya Kristo.” Ndenge oyo Yehova atalelaka bango emonanaki polele ntango Paulo abengaki bango “mwana ya libebi.”

KEBÁ NA MISALA YA BATƐMƐLI YA KRISTO LELO OYO

Lelo oyo, bato mpe bibongiseli oyo bazwi titre yango bazali kokoba kotɛmɛla Kristo mpe mateya na ye. Bazali kopalanganisa mateya ya lokuta na mokano ya kobulunganisa bato mpo báyeba te bokeseni oyo ezali kati na Yehova Nzambe mpe Mwana na ye Yesu Kristo. Ezali na ntina tókeba na mateya ya lokuta ya ndenge wana. Tótalela naino bandakisa mibale.

Banda basiɛklɛ mingi, mangomba epalanganisaka liteya ya Bosato oyo elobaka ete Tata ná Mwana bazali kaka moto moko. Batɛmɛli ya Kristo batyaka bato mobulu na motó mpo báyeba mpenza te soki Yehova Nzambe ná Yesu Kristo bazali banani. Liteya yango esalaka ete bato ya mitema sembo bámekola Yesu Kristo te mpe bápusana te penepene na Nzambe ndenge Biblia elendisaka.​—1 Bakorinti 11:1; Yakobo 4:8.

Mangomba etyaka lisusu mobulu na mitó ya bato ndenge elendisaka bato básalelaka mabongoli ya Biblia oyo elongolá nkombo mpenza ya Nzambe, Yehova. Basalaka bongo atako nkombo Yehova ezwami mbala soki 7 000 na makomi ya ebandeli ya Biblia. Yango esali nini? Esali ete bato báyeba ata moke te soki Nzambe ya solo azali nani.

Kutu, koyeba nkombo ya Nzambe, Yehova, esalisi ebele ya bato ya mitema sembo oyo basambelaka bápusana mpenza penepene ya Nzambe. Yango nde likambo oyo Richard akutanaki na yango ntango asololaki na Batatoli ya Yehova mibale. Alobi boye: “Balakisaki ngai na Biblia ete nkombo ya Nzambe ya solo ezali Yehova. Nakamwaki makasi koyeba ete Nzambe azali mpenza na nkombo; likambo oyo natikalá koyoka naino liboso te.” Yango nde esalisaki ye asala mbongwana na bomoi mpo na kotosa oyo Biblia elobaka mpe kosepelisa Yehova. Abakisi boye: “Koyeba nkombo ya Nzambe esalisaki ngai naluka kokóma mpenza moninga ya Nzambe.”

Banda basiɛklɛ mingi, motɛmɛli ya Kristo akangá bamilio ya bato na molili mpo báyeba Nzambe te. Kasi, na nzela ya koyekola Biblia, Liloba ya Nzambe, tozali na likoki ya koyeba soki motɛmɛli ya Kristo ezali mpenza nani mpe komibatela na mateya na ye ya lokuta.​—Yoane 17:17.