Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Oyebaki yango?

Oyebaki yango?

Liloba “mokube” na Biblia elimboli nini?

Liyemi ya mokube moko ya moto ya Asiri

Mbala mingi, liloba yango ekoki kolobela moto oyo balongolá ye makoki ya kobota. Na ntango ya kala, bazalaki kolongola bato mosusu makoki ya kobota mpo na kopesa bango etumbu, mpo bakangaki bango na bitumba to mpo bazalaki baombo. Bazalaki mpe kolongola makoki ya kobota epai ya bato ya konfianse, oyo bazalaki kokɛngɛla bisika oyo babongisá mpo na basi na ndako ya mokonzi; na ndakisa, Hegai ná Shaashigaze, mikube oyo bazalaki kokɛngɛla basi mpe bamakango ya Ahasueruse, mokonzi ya Perse, oyo ekoki kozala Zerezese I.​—Estere 2:3, 14.

Kasi, bato oyo Biblia ebengi mikube ezali kaka te baoyo balongolá bango makoki ya kobota. Bato ya mayele balobi ete liloba yango esalelamaki mpe mpo na kolobela basoda oyo bazalaki kosala na ndako ya mokonzi. Yango wana nde ntina oyo liloba yango esalelamaki epai ya Ebede-meleke, moninga ya Yirimia mpe epai ya moto ya Etiopi oyo nkombo na ye eyebani te, oyo mosakoli Filipe asakwelaki. Emonani ete Ebede-meleke azalaki moto monene na ndako ya mokonzi mpo azalaki kokɔta kozanga ndingisa epai ya mokonzi Zidikiya. (Yirimia 38:7, 8) Mpe Biblia elobeli moto ya Etiopi lokola moto oyo azalaki kosimba kɛsi ya mbongo ya mokonzi, oyo “akendaki na Yerusaleme mpo na kosambela.”​—Misala 8:27.

Mpo na nini na ntango ya kala babateli ya mpate bazalaki kokabola bampate ná bantaba?

Ntango alobelaki eleko ya kosambisama na mikolo ezali koya, Yesu alobaki boye: “Ntango Mwana ya moto akoya na nkembo na ye . . . akokabola bato, mosusu epai oyo mosusu epai oyo, ndenge mobateli ya mpate akabolaka bampate ná bantaba.” (Matai 25:31, 32) Mpo na nini babateli ya mpate bazalaki kokabola banyama yango?

Na mokolo, mobateli ya mpate azalaki kotambwisa mpe koleisa bampate ná bantaba esika moko. Na butu, azalaki kokɔtisa bango na lopango oyo ezalaki kobatela bango na banyama mabe, na miyibi mpe na malili. (Ebandeli 30:32, 33; 31:38-40) Mobateli ya mpate azalaki kotya lolenge mokomoko ya banyama yango na lopango na yango mpo na kobatela bampate oyo ezali banyama ya kimya, mingimingi, bampate ya basi mpe bana mpate mpo na kobatela yango na bantaba ya mobulu makasi. Buku moko (All Things in the Bible) elobi boye: Mobateli ya mpate azalaki mpe kokabola bampate ná bantaba ntango “ezali kobota, komɛla mabɛlɛ mpe ntango bazali kokata yango nsuki.” Na yango, Yesu asalelaki ndakisa wana mpo bato ya Yisraele ya kala bayebaki yango malamu mpo bampate mpe babateli ya mpate bazalaki mingi na ntango wana.