Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  Sanza ya Novembre 2014

 ELOBELI TITRE YA EZIPELI | SATANA AZALAKA MPENZA?

Tosengeli nde kobanga Satana?

Tosengeli nde kobanga Satana?

Gaze babengi monoxyde de carbone emonanaka te mpe ezali likama​—Satana mpe azali bongo

Ezalaka mpasi koyeba gaze ya mabe oyo babengi monoxyde de carbone. Ezalaka na langi te mpe na nsolo te, moto akoki kopema yango kozanga ete ayeba. Ntango mosusu, na bato nyonso oyo bakufaka na pwazɔ na mokili mobimba, ndambo na bango bakufaka nde na gaze yango. Kasi, ntina ya kobanga ezali te. Ndenge ya koyeba mpe komibatela na gaze yango ezali. Bato mingi batyaka baaparɛyi oyo esalaka makelele mpe bayokaka na likebi mpenza soki eleli.

Ndenge moko na gaze oyo babengi monoxyde de carbone, Satana mpe amonanaka te, yango ezali mpasi bato báyeba ye mpe azali mpenza likama monene mpo na bango. Kasi, Nzambe atiki biso boye te kozanga lisalisi. Ntina ya kobanga Satana ezali te soki osaleli makabo oyo Nzambe apesi:

Bonsomi ya kopona. Yakobo 4:7 eyebisi biso boye: “Bótɛmɛla Zabolo, mpe akokima bino.” Atako Satana azali na nguya mingi, akoki te kotinda yo na makasi osala makambo oyo olingi te. Okoki kopona. 1 Petro 5:9 elobi boye: “Bótɛmɛla ye [Zabolo], bózala makasi na kondima.” Kobosana te ete ntango Yesu atɛmɛlaki komekama misato ya Satana nde na nsima, Satana atikaki ye. (Matai 4:11) Yo mpe okoki kopona kotɛmɛla milende ya Satana.

Boninga ná Nzambe. Yakobo 4:8 elendisi biso ‘tópusana penepene na Nzambe.’ Yehova ye moko azali kosɛnga yo okóma moninga na ye. Ndenge nini okoki kosala yango? Lolenge eleki malamu ya kobanda yango ezali ya koyekola makambo mingi oyo etali Nzambe na Biblia. (Yoane 17:3) Makambo oyo okoyekola na ntina ya Yehova ekotinda yo olinga ye mpe bolingo yango ekotinda yo osala mokano na ye. (1 Yoane 5:3) Ntango ozali kopusana penepene ya Tata na yo ya likoló, ye akosala nini? Yakobo abakisi ete ‘[Nzambe] akopusana penepene na yo.’

Yehova amonisi makambo oyo okoki kosala mpo obatelama

Libateli ya Nzambe. Masese 18:10 elobi ete: “Nkombo ya Yehova ezali ndako molai ya makasi. Moyengebene akimaka mpo na kokɔta kuna mpe azwaka libateli.” Yango elingi koloba te ete nkombo ya Nzambe ezali lokola mwa maji moko boye. Kasi, elimboli ete baoyo bakumisaka mpenza nkombo ya Nzambe bakoki kobelela ye ata na ngonga nini mpo na kozwa libateli.

Ndakisa oyo ebongi. Misala 19:19 eyebisi biso likambo moko oyo ekoki kosalisa biso, oyo etali bato oyo bakómaki bakristo ya sika na Efese; elobi boye: “Ebele ya baoyo bazalaki kosala misala ya maji basangisaki babuku na bango esika moko mpe batumbaki yango na miso ya bato nyonso. Mpe batángaki ntalo na yango nyonso mpe bamonaki ete  ekokanaki na motuya ya mbongo ya bibende ya palata nkóto ntuku mitano (50 000).” * Bakristo yango batumbaki eloko nyonso oyo ezalaki na boyokani na misala ya bilimo mabe kozanga kokipe ntalo na yango. Ndakisa yango ekoki kosalisa biso mingi lelo oyo na mokili oyo etondi na misala ya bilimo mabe. Ata biloko oyo ezali na boyokani na misala ya bilimo mabe mpe misala mosusu oyo ezali komonana ete ezali mpenza mabe te, ekoki kobenda bilimo mabe. Ezali na ntina mingi olongola biloko ya ndenge wana na bomoi na yo ata soki ekosɛnga osala nini.​—Kolimbola Mibeko 18:10-12.

Tii ntango akómaki na mbula 50, Rogelio oyo tolobelaki na lisolo ya ebandeli azalaki kondima te ete Zabolo azalaka. Kasi, na nsima abongolaki makanisi. Mpo na nini? Rogelio alobi boye: “Mpo na mbala ya liboso na bomoi na ngai nazwaki Biblia. Boyebi ya Biblia oyo nazwaki endimisaki ngai ete Zabolo azalaka. Lelo oyo, boyebi yango ezali kobatela ngai mpo nakwea te na mitambo na ye.”

“Boyebi ya Biblia oyo nazwaki endimisaki ngai ete Zabolo azalaka. Lelo oyo, boyebi yango ezali kobatela ngai mpo nakwea te na mitambo na ye”

Okolinga komona mokolo oyo Satana akozala lisusu te? Okoki komona yango. Biblia elobeli eleko oyo Zabolo, oyo azali kokosa ebele ya bato ‘akobwakama na kati ya laki ya mɔtɔ mpe ya sufulu.’ (Emoniseli 20:10) Ezali solo ete mɔtɔ mpe sufulu ekoki kosala ekelamu ya elimo mabe moko te. Na yango, laki ya mɔtɔ esengeli kozala kobebisama ya seko. Satana akolimwa mpo na libela. Ekozala eleko moko ya esengo mpenza mpo na baoyo balingaka Nzambe!

Liboso ete eleko yango ekóma, kobá koyekola makambo nyonso oyo okoki na ntina na Yehova mpe banzela na ye. * Kanisá naino kozala na bomoi ntango oyo tokoloba mpenza ete “Satana azali lisusu te!”

^ par. 8 Soki mbongo yango ya bibende ezalaki denari ya Baroma, motángo na yango ekokaki kozala lifuti ya mokolo moko ya bato soki 50 000​—mbongo ebele mpenza!

^ par. 11 Mpo na koyeba makambo mosusu etali Satana mpe misala ya bilimo mabe, talá mokapo 10 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini? Sɛngá Motatoli nyonso ya Yehova apesa yo yango.