Smita, * mwasi moko ya mbula 35 na Dacca, na ekólo Bangladesh, ayebanaki lokola moto oyo alingaka mpe atyelaka bato likebi. Ayebanaki lokola mwasi moko oyo alingá mosala, moto ya esengo oyo azalaki kosepela kosalisa basusu báyeba makambo oyo ayekolaki na ntina na Nzambe. Ntango abɛlaki mpe akufaki na mbalakaka liboso kutu pɔsɔ moko ekoka, bandeko mpe baninga ya Smita bayokaki mpasi mingi na motema!

James ná mwasi na ye oyo balekisaki naino mbula 30 te mpe bautaki kobala sika, bayebanaki na bizaleli malamu lokola Smita. Mokolo moko na prɛnta, bakendaki kotala baninga na bango na wɛsti ya États-Unis. Bazongaki lisusu na ndako na bango te na New York. Na nzela basalaki aksida moko ya nsɔmɔ na motuka mpe bakufaki, bandeko mpe baninga na bango ya mosala batikalaki na mpasi makasi na motema.

Soki otali makambo oyo ezali koleka esika ofandi, okomona ete mabe mpe bampasi etondi mingi lelo. Bitumba ebomaka ezala basoda to basivili. Makambo mabe mpe mobulu ekómelaka ata bato oyo basali eloko te. Baaksida ya nsɔmɔ mpe bamaladi mabe ekómelaka bato ya mbula nyonso ezala bazwi to babola. Makama lokola mipɛpɛ makasi to koningana ya mabele esilisaka ebele ya bato kozanga kopona. Kokanisela basusu mabe mpe kozanga bosembo epalangani. Mbala mosusu yo mpe osí okutaná na makambo ya ndenge wana.

Ezali mabe te kotuna mituna lokola oyo:

  • Mpo na nini makambo mabe ekómelaka bato malamu?

  • Esengeli kopesa Nzambe foti mpo na makambo ya ndenge wana?

  • Makama ebimaka kaka yango moko to bato nde babimisaka yango?

  • Ekoki nde kozala Karma, elingi koloba makambo oyo moto asalá na bomoi na ye ya kala nde esalaka ete anyokwama?

  • Soki Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso azalaka, mpo na nini asalaka te ete makambo mabe ekómela bato malamu te?

  • Mokolo mosusu tokozala na bomoi kozanga ete mabe mpe bampasi ezala?

Mpo na kozwa biyano na mituna yango, tosengeli naino kozwa eyano na motuna oyo ya ntina mingi: Mpo na nini makambo mabe esalemaka, mpe Nzambe akosala nini?

^ par. 3 Bankombo mosusu ezali ya bango te.