Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  Sanza ya Janvier 2014

Elikya mpo na bakufi​—Lisekwa

Elikya mpo na bakufi​—Lisekwa

Ondimaka elaka oyo Biblia epesi ete lisekwa ekozala? * Kotya na makanisi ete tokokutana lisusu na bandeko mpe baninga na biso oyo bakufá epesaka esengo mingi. Kasi, ebongi mpenza tóndima ete likambo ya ndenge wana ekosalema? Mpo tózwa eyano, ekozala malamu tótalela ndakisa ya bantoma ya Yesu Kristo.

Bantoma bazalaki mpenza kondima ete bakufi bakosekwa. Mpo na nini? Mpo na ntina soki mibale. Ya liboso, kondima na bango eutaki na likambo moko oyo esalemaki mpenza: Yesu ye moko asekwaki. Bantoma, mpe “bandeko koleka nkama mitano (500) na mbala moko,” bamonaki Yesu oyo asekwaki. (1 Bakorinti 15:6) Lisusu, bato ebele bayebaki mpe bandimaki ete Yesu asekwaki, ndenge Baevanzile nyonso minei emonisi yango.​—Matai 27:62–28:20; Marko 16:1-8; Luka 24:1-53; Yoane 20:1–21:25.

Ya mibale, bantoma bamonaki ndenge Yesu asekwisaki bato mbala misato​—na mboka Naine, na Kapernaume, mpe na Betania. (Luka 7:11-17; 8:49-56; Yoane 11:1-44) Na engumba Betania, ndenge tomonaki yango na masolo ya ebandeli, Yesu asekwisaki moto ya libota moko oyo ayebaki malamu. Tótalela yango malamumalamu.

“NGAI NAZALI LISEKWA”

Yesu alobaki na Marta, oyo ndeko na ye Lazare akufaki elekaki mikolo minei, ete: “Ndeko na yo ya mobali akosekwa.” Liboso, Marta akangaki ntina ya maloba ya Yesu te. Ayanolaki ete: “Nayebi ete akosekwa”; kasi akanisaki ete ekosalema na mikolo ezali koya. Kanisá ndenge akamwaki ntango ayokaki Yesu alobi ete: “Nazali lisekwa mpe bomoi,” mpe na nsima asekwisaki ndeko na ye ya mobali!​—Yoane 11:23-25.

Lazare azalaki wapi na boumeli ya mikolo minei nsima ya kokufa? Lazare alobaki ata eloko moko te oyo emonisaki ete azalaki na bomoi esika moko boye na boumeli ya mikolo minei wana. Lazare azalaki te na molimo oyo ekufaka te, oyo ekendaki na likoló nsima ya liwa. Ntango Yesu asekwisaki Lazare, alongolaki ye na bisengo ya lola te mpo na kozongisa ye awa na mabele. Sikoyo, Lazare azalaki wapi na boumeli ya mikolo minei wana? Alalaki na nkunda.​—Mosakoli 9:5, 10.

Kobosana te ete Yesu akokanisaki liwa na mpɔngi oyo moto akoki kolamuka na yango na nzela ya lisekwa. Lisolo yango elobi boye: “‘Lazare moninga na biso akei kopema, kasi nazali kokende kuna mpo na kolamwisa ye na mpɔngi.’  Bayekoli balobaki na ye ete: ‘Nkolo, soki akei kopema, akoyoka malamu.’ Nzokande, Yesu alobelaki liwa na ye. Kasi bakanisaki ete azali kolobela kopema na mpɔngi. Na ntango wana Yesu alobaki na bango polelepolele ete: ‘Lazare akufi.’” (Yoane 11:11-14) Ntango Yesu asekwisaki Lazare, azongisaki ye na bomoi mpe akutanaki lisusu na libota na ye. Yesu asalelaki libota wana likambo moko ya malamu mpenza!

Makamwisi ya kosekwisa bato oyo Yesu asalaki ntango azalaki awa na mabele emonisaki mwa moke makambo oyo ye, Mokonzi na Bokonzi ya Nzambe, akosala na mikolo ezali koya. * Ntango akoyangela mabele, Yesu oyo akozala na likoló, akozongisa na bomoi bato oyo balali na nkunda. Yango wana alobaki ete: “Ngai nazali lisekwa.” Kanisá esengo oyo okoyoka ntango okomona lisusu bato oyo olingaka! Kanisá mpe esengo ya bato oyo bakosekwa!​—Luka 8:56.

Kanisá esengo oyo okoyoka ntango okomona lisusu bato oyo olingaka!

KONDIMA EKOMEMA NA BOMOI YA SEKO

Yesu alobaki na Marta ete: “Moto oyo azali kondimela ngai, ata soki akufi, akozonga na bomoi; mpe moto nyonso oyo azali na bomoi mpe azali kondimela ngai, akokufa mokolo moko te.” (Yoane 11:25, 26) Bato oyo Yesu akosekwisa na boyangeli na ye ya mbula nkóto bakozala na elikya ya kozwa bomoi libela na libela, soki bamonisi mpenza kondima epai na ye.

“Moto oyo azali kondimela ngai, ata soki akufi, akozonga na bomoi.”​—Yoane 11:25

Nsima ya koloba makambo wana oyo etali lisekwa, Yesu atunaki Marta motuna moko mpo abimisa mpenza makanisi na ye. Atunaki ye boye: “‘Ondimi yango?’ Marta ayanolaki ete: ‘Ɛɛ, Nkolo; nasilá kondima ete yo ozali Kristo Mwana ya Nzambe.’” (Yoane 11:26, 27) Yo mpe okosepela kokóma na kondima makasi na elikya ya lisekwa ndenge Marta azalaki na yango? Osengeli libosoliboso koyeba mokano ya Nzambe mpo na bato. (Yoane 17:3; 1 Timote 2:4) Boyebi yango ekoki kosalisa yo okóma na kondima. Okoki kosɛnga Batatoli ya Yehova bálakisa yo oyo Biblia elobi mpo na likambo yango. Bakosepela kosolola na yo makambo etali elikya ya lisekwa.

^ par. 2 Talá lisolo “Nyonso esukaka na liwa te!” na lokasa 6.

^ par. 9 Mpo na koyeba makambo mosusu oyo Biblia elobi mpo na lisekwa oyo ekozala na mikolo ezali koya, talá mokapo 7 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini? ebimisami na Batatoli ya Yehova.