Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Septembre 2015

“Bótɛlɛma ngwi na kondima”

“Bótɛlɛma ngwi na kondima”

“Bótɛlɛma ngwi na kondima, . . . bózala makasi.”​—1 BAKORINTI 16:13.

NZEMBO: 60, 64

1. (a) Nini ekómelaki Petro ntango mopɛpɛ ezalaki kobɛta makasi na mbu ya Galile? (Talá elilingi ya ebandeli.) (b) Mpo na nini Petro abandaki kozinda?

MOKOLO moko na butu, ntoma Petro ná bayekoli mosusu bazalaki kobunda mpo na kokatisa mbu ya Galile ntango mopɛpɛ makasi ezalaki kobɛta. Na mbala moko, bamoni Yesu azali kotambola likoló ya mbu yango. Ntoma Petro abeleli Yesu mpe atuni soki ye mpe akoki kotambola likoló ya mai mpe koya epai na ye. Ntango Yesu ayebisaki ye ete aya, Petro alongwaki na masuwa mpe abandaki kokende epai na ye. Kasi mwa moke na nsima, Petro abandaki kozinda. Mpo na nini? Mpo atalaki mopɛpɛ ná mbonge mpe abandaki kobanga. Petro agangaki mpe asɛngaki lisalisi mpe na mbala moko Yesu asimbaki ye mpe alobaki: “Yo moto ya kondima moke, mpo na nini obandaki kotya ntembe?”​—Matai 14:24-32.

2. Makambo nini tokotalela sikoyo?

2 Tótalela makambo misato oyo etali kondima oyo tokoki koyekola na likambo oyo ekómelaki Petro: (1) ndenge Petro andimaki naino ete Yehova akokaki kosalisa ye, (2) ntina oyo Petro  abandaki kobungisa kondima, mpe (3) eloko oyo esalisaki ye akóma lisusu na kondima. Kotalela makambo yango ekoki kosalisa biso tómona ndenge oyo tokoki ‘kotɛlɛma ngwi na kondima.’​—1 Bakorinti 16:13.

TÓZALA NA KONDIMA ETE NZAMBE AKOSALISA BISO

3. Mpo na nini ntoma Petro akitaki na masuwa, mpe likambo nini oyo biso tosali ekokani na oyo ya ye?

3 Ntoma Petro azalaki na kondima makasi. Mpo na nini tokoki koloba bongo? Ntango Yesu abengaki ye, ntoma Petro akitaki na masuwa mpe atambolaki likoló ya mai. Azalaki na kondima ete nguya ya Nzambe ekopesa ye likoki ya kotambola likoló ya mai lokola Yesu. Ndenge moko mpe, ntango Yesu abengaki biso tólanda ye, topesaki bomoi na biso epai ya Yehova mpe tozwaki batisimo. Mpo na nini? Mpo tozalaki na kondima epai ya Yehova ná Yesu mpe tozalaki na elikya ete bakosalisa biso.​—Yoane 14:1; tángá 1 Petro 2:21.

Kondima ya Petro epesaki ye likoki ya kosala makambo oyo emonanaki lokola ete moto akoki kosala yango te

4, 5. Mpo na nini ezali na ntina mingi tózala na kondima?

4 Kondima ezali eloko moko ya motuya mingi. Kondima ya Petro epesaki ye likoki ya kotambola likoló ya mai, likambo oyo ekokaki kozala mpasi moto asala yango. Kondima ekoki mpe kosalisa biso tósala makambo oyo ekoki komonana lokola mpasi mpo na kosala yango. (Matai 21:21, 22) Mingi kati na biso tobongolá mpenza makanisi mpe bizaleli na biso mpe bato oyo bayebaki ndenge tozalaki liboso, bakamwaka. Tosalaki bambongwana wana mpo tolingaka Yehova, mpe mpo asalisaki biso tósala yango. (Tángá Bakolose 3:5-10.) Kondima etindaki biso tópesa bomoi na biso epai ya Yehova, mpe tokómá baninga na ye, likambo oyo tokokaki kosala soki moke te kozanga lisalisi na ye.​—Baefese 2:8.

5 Kondima na biso epesaka biso makasi. Na ndakisa, esalisaka biso tóbunda na masɛnginya ya Zabolo, monguna na biso ya nguya. (Baefese 6:16) Lisusu, lokola totyelaka Yehova motema, tosengeli komitungisa mingi te ntango tokutani na mikakatano. Yehova alaki biso ete akopesa biso oyo tosengeli na yango soki tozali na kondima epai na ye mpe tozali kotya Bokonzi na ye na esika ya liboso. (Matai 6:30-34) Mpe na nyonso, lokola tozali na kondima, Yehova akopesa biso likabo kitoko mpenza: bomoi ya seko.​—Yoane 3:16.

KOLONGOLA LIKEBI NA MAKAMBO YA NTINA EKOKI KOBEBISA KONDIMA NA BISO

6, 7. (a) Tokoki kokokanisa mopɛpɛ mpe mbonge oyo ebangisaki Petro na makambo nini? (b) Mpo na nini tosengeli koyeba ete tokoki kobungisa kondima na biso?

6 Ntango Petro azalaki kotambola likoló ya mbu ya Galile, akómaki kobanga. Mpo na nini? Mpo na mopɛpɛ mpe mbonge. Tokoki kokokanisa yango na ebele ya mikakatano mpe komekama oyo bakristo bakutanaka na yango lelo oyo. Ata soki mikakatano yango ezali mpasi mingi, na lisalisi ya Yehova, tokoki kozala makasi. Kasi, tóbosana te oyo ekómelaki Petro.  Azindaki te mpo na mopɛpɛ mpe mbonge oyo ezalaki kobɛta ye. Kasi, Biblia elobi ete: “Ntango amonaki mopɛpɛ makasi, abangaki.” (Matai 14:30) Petro alongolaki likebi na ye epai ya Yesu mpe atyaki makanisi na ye na nguya ya mopɛpɛ. Na nsima, kondima na ye ekómaki kokita. Ndenge moko mpe, soki totye makanisi na biso nyonso na mikakatano na biso, tokoki kobanda koboya kondima ete Yehova akosalisa biso.

Soki totye makanisi na biso nyonso na makambo ya mabe, kondima na biso ekoki kolɛmba nokinoki

7 Tosengeli koyeba ete tokoki mpe kobebisa kondima na biso. Mpo na nini? Mpo Biblia elobi ete kozanga kondima ezali “lisumu oyo ezali kokanga biso kozanga mpasi.” (Baebre 12:1) Lokola Petro, soki totye makanisi na biso nyonso na makambo ya mabe, kondima na biso ekoki kolɛmba nokinoki. Na yango, ndenge nini tokoki koyeba soki kondima na biso ekómi na likama? Mituna oyo elandi ekosalisa biso tómitalela malamumalamu.

8. Nini ekoki kosala ete tómona lokola bilaka ya Nzambe ezali lisusu solo te ndenge tozalaki komona yango liboso?

8 Lelo oyo namonaka ete bilaka ya Nzambe ezali mpenza solo ndenge nazalaki kotalela yango liboso? Na ndakisa, Nzambe alaki ete akobebisa mokili ya Satana. Kasi, totyaka likebi na biso nyonso na masano ndenge na ndenge ya mokili na ye? Soki ezali bongo, tokoki kobanda komituna soki nsuka ekómi pene. (Habakuku 2:3) Tózwa ndakisa mosusu. Yehova apesá biso lisiko, mpe alaki ete akolimbisa masumu na biso. Kasi, soki tokobi kotya makanisi na biso nyonso na masumu na biso ya kala, tokoki kobanda komituna soki Yehova alimbisá biso mpenza. (Misala 3:19) Yango ekoki kosala ete tóbungisa esengo na biso na mosala ya Nzambe mpe tótika kosakwela basusu.

9. Nini ekoki kokómela biso soki totye likebi na biso nyonso kaka na makambo na biso moko?

9 Nakobaka kopesa Yehova oyo eleki malamu? Ntango tozali kosala mingi mpo na Yehova, yango esalisaka biso tótya makanisi na biso nyonso na elikya oyo tozali na yango mpo na mikolo ezali koya. Kasi, ekozala ndenge nini soki tokómi kotya likebi mingi kaka na makambo na biso moko? Na ndakisa, tokoki kondima mosala moko oyo efutaka malamu kasi ezali kotikela biso nzela te ya kosala mingi na mosala ya Yehova. Yango ekoki kokitisa kondima na biso, mpe tokoki ‘kokóma gɔigɔi,’ mpe kosalela Yehova kaka moke, atako tokokaki kosala mingi.​—Baebre 6:10-12.

Bayekoli ya Yesu bayekolaki ete kondima ezali na ntina mingi mpo na kolimbisa basusu

10. Ndenge nini tomonisaka kondima epai ya Yehova ntango tolimbisaka basusu?

10 Nazalaka na mokakatano ya kolimbisa basusu? Ntango bato mosusu basali biso likambo moko ya mabe, tokangelaka bango nkanda to toboyaka kolobisa bango? Soki tosalaka bongo, ekomonisa ete totyaka likebi mingi koleka  kaka na makambo oyo etungisaka biso. Tomonisaka kondima na biso epai ya Yehova ntango tolimbisaka basusu. Na ndenge nini? Soki moto moko asaleli biso lisumu, akómi na nyongo na biso. Ntango biso mpe tosaleli Yehova lisumu, tokómi na nyongo na ye. (Luka 11:4) Na yango, ntango tolimbisaka basusu, tomonisaka kondima epai ya Yehova. Tondimaka ete akopambola ezaleli na biso, mpe lipamboli na ye ezali na valɛrɛ mingi koleka kofutisa moto moko mabe oyo asalaki biso. Bayekoli ya Yesu bayekolaki ete kondima ezali na ntina mingi mpo na kolimbisa basusu. Ntango Yesu ayebisaki bango bálimbisaka ata baoyo basali bango mabe mbala mingi, bayekoli basɛngaki ye ete: “Bakiselá biso kondima.”​—Luka 17:1-5.

11. Nini ekoki kosala ete tózwa liteya te na toli moko?

11 Nayokaka mabe ntango bapesaka ngai toli? Luká koyeba liteya oyo okoki kozwa na toli moko na esika ya koluka mabunga ya toli yango to ya moto oyo apesi yango. (Masese 19:20) Tólekisaka ata libaku moko te ya koyekola kokanisaka mingi lokola Yehova!

12. Likama nini ekoki kokómela moto soki azali ntango nyonso komilelalela mpo na baoyo bazali kokamba?

12 Namilelalelaka mpo na bandeko oyo bazali kokamba lisangá? Ntango Bayisraele batyaki makanisi na bango na nsango mabe ya banɔngi zomi, bakómaki komilelalela mpo na Moize mpe Arona. Na nsima Yehova atunaki Moize boye: “Kino ntango nini bakondimela ngai te?” (Mitángo 14:2-4, 11) Ya solo, Yehova ayebaki ete Bayisraele bandimelaki ye te mpo bamilelalelaki mpo na Moize ná Arona, mibali oyo aponaki. Ndenge moko mpe, soki tozali ntango nyonso komilelalela mpo na bato oyo Yehova azali kosalela mpo na kokamba bato na ye lelo, yango ekoki komonisa ete kondima na biso epai ya Nzambe ekómi kokita.

13. Mpo na nini tosengeli kolɛmba nzoto te soki tomoni ete kondima na biso ekiti?

 13 Nsima ya kotalela mituna oyo, kolɛmba nzoto te soki omoni ete kondima na yo ekiti. Kobosana te ete ata ntoma Petro akómaki kobanga mpe kotya ntembe. Mpe na bantango mosusu, Yesu apesaki bayekoli na ye toli mpo bazalaki na “kondima moke.” (Matai 16:8) Kasi, tokoki kozwa liteya ya ntina mingi na likambo oyo ekómelaki Petro. Talá oyo asalaki ntango abandaki kotya ntembe mpe kozinda na mbu.

TYÁ MAKANISI MOBIMBA EPAI YA YESU MPO KONDIMA NA YO EKÓMA MAKASI

14, 15. (a) Petro asalaki nini ntango abandaki kozinda? (b) Ndenge nini tokoki “kotala [Yesu] na likebi mpenza”?

14 Petro asalaki nini ntango abandaki kozinda? Petro ayebaki mpenza kobɛta mai, na yango, akokaki kobɛta mai mpe kozonga na masuwa. (Yoane 21:7) Kasi mpo na nini asalaki bongo te? Mpo aboyaki komityela motema. Atyaki lisusu makanisi epai ya Yesu mpe andimaki lisalisi na ye. Soki tomoni ete kondima na biso ekiti, tosengeli komekola Petro. Ndenge nini?

15 Ndenge kaka Petro atyaki lisusu makanisi epai ya Yesu mpo asalisa ye, biso mpe tosengeli “kotala [Yesu] na likebi mpenza.” (Tángá Baebre 12:2, 3.) Nzokande, biso tokoki te komona Yesu boye na miso ndenge Petro azalaki komona ye. Kasi, ndenge nini tokoki “kotala [Yesu] na likebi mpenza”? Tokoki koyekola makambo oyo ateyaki mpe asalaki mpe kolanda ndakisa na ye malamumalamu. Soki tosali bongo, tokozwa lisalisi oyo ebongi mpo tókómisa kondima na biso makasi. Tótalela balolenge oyo tokoki komekola Yesu.

Soki tolandi na likebi mpenza ndakisa ya Yesu mpe tomekoli ye malamumalamu, tokoki kozala na kondima makasi (Talá paragrafe 15)

16. Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa biso tókómisa kondima na biso makasi?

16 Kómisá makasi kondima na yo mpo na Biblia. Yesu andimisamaki ete Biblia ezali liloba ya Nzambe mpe epesaka biso batoli oyo eleki malamu. (Yoane 17:17) Mpo na komekola Yesu, tosengeli kotángaka Biblia mokolo na mokolo, koyekolaka yango, mpe komanyolaka na mateya oyo toyekoli. Tosengeli mpe koluka biyano na mituna oyo tokoki kozala na yango. Na ndakisa, ondimaka mpenza ete tozali kobika na mikolo ya nsuka? Yekoláká bisakweli ya Biblia oyo emonisi ete tozali na mikolo ya nsuka mpo ondimisama mpenza ete nsuka ekómi pene. Olingi okómisa kondima na yo makasi na bilaka ya Nzambe mpo na mikolo ezali koya? Boye, yekolá bisakweli ya Biblia oyo esilá kokokisama. Ondimaka mpenza ete Biblia ezali kaka na ntina tii lelo oyo? Okoki kotánga masolo ya bandeko oyo Biblia esalisá bango bábongisa bomoi na bango. * (Talá maloba na nse ya lokasa.)​—1 Batesaloniki 2:13.

17. Nini esalisaki Yesu ayika mpiko na mikakatano ya mpasi mpenza, mpe ndenge nini tokoki komekola ye?

17 Tyá makanisi na yo nyonso na mapamboli oyo Yehova alaki. Yesu atyaki makanisi na ye nyonso na mapamboli oyo ezalaki liboso na ye, mpe yango esalisaki ye ayika mpiko na mikakatano ya mpasi mpenza. (Baebre 12:2) Atikaki te makambo ya mokili oyo ebenda likebi na ye. (Matai 4:8-10) Ndenge nini tokoki kolanda ndakisa ya Yesu? Manyoláká na bilaka kitoko oyo Yehova alaki. Mimoná na mokili ya sika. Komá to yemá makambo oyo okosala na Paradiso. To salá liste ya basekwi oyo okosepela kosolola na bango mpe makambo oyo okolinga koyebisa bango. Na esika omonaka ete bilaka oyo ya Nzambe etaleli kaka bato nyonso, monáká nde ete yango etaleli yo mpenza.

18. Ndenge nini libondeli ekoki kosalisa yo okóma na kondima makasi?

 18 Bondelá mpo okóma na kondima mingi. Yesu ateyaki bayekoli na ye básɛngaka Yehova elimo santu. (Luka 11:9, 13) Ntango ozali kosɛnga Yehova elimo santu, bondelá mpo na kokóma na kondima mingi. Ezali moko ya bizaleli ya mbuma ya elimo santu. Okoki koyebisa makambo oyo ozali na yango mpenza mposa. Na ndakisa, soki omoni ete ozali na mokakatano ya kolimbisaka basusu, sɛngá Yehova akómisa kondima na yo makasi mpe asalisa yo olimbisaka.

19. Ndenge nini tokoki kopona baninga ya malamu?

19 Poná baninga oyo bazali na kondima makasi. Yesu azalaki ekɛngɛ mpenza ntango azalaki kopona baninga na ye ya motema. Bantoma oyo bazalaki baninga na ye ya motema, bazalaki sembo, mpe kotosa ye. (Tángá Yoane 15:14, 15.) Mekolá Yesu mpe zalá ekɛngɛ ntango ozali kopona baninga na yo. Basengeli kozala bato ya kondima makasi mpe oyo batosaka Yesu. Baninga ya solosolo bazalaka sembo moko epai ya mosusu, ata ntango basengeli kopesa to koyoka toli.​—Masese 27:9.

20. Litomba nini tokozwa soki tosalisi basusu bákóma na kondima makasi?

20 Salisá basusu bákóma na kondima makasi. Na maloba mpe na misala na ye, Yesu asalisaki bayekoli na ye bákómisa kondima na bango makasi. (Marko 11:20-24) Tosengeli kolanda ndakisa ya Yesu. Soki tosali bongo, tokokómisa kondima na biso mpe ya basusu makasi. (Masese 11:25) Ndenge nini okoki kosalisa bato ya teritware na bino? Ntango ozali koteya bato Biblia, lobelá mpenza makambo oyo emonisaka ete Nzambe azali, atyelaka biso likebi, mpe Biblia ezali liloba ya Nzambe. Ndenge nini okoki kosalisa bandeko ya lisangá bákómisa lisusu kondima na bango makasi? Soki omoni ndeko moko azali komilelalela mpo na bandeko oyo bakambaka, kowela te kosundola ye. Na mayele mpenza, salisá ye akóma lisusu na kondima. (Yuda 22, 23) Soki ozali naino mwana kelasi mpe molakisi na bino azali koteya liteya ya evolisyo, zalá na mpiko mpe monisá kondima na yo na likambo etali bozalisi. Mbala mosusu okokamwa ndenge molakisi mpe baninga na yo ya kelasi bakosepela na likambo yango.

21. Yehova alaki mokomoko na biso nini?

21 Yehova ná Yesu basalisaki Petro atika ntembe mpe kobanga. Mwa bambula na nsima, ntoma Petro akómaki mpenza ndakisa malamu ya kondima mpo na basusu. Yehova mpe asalisaka mokomoko na biso atɛlɛma ngwi na kondima. (Tángá 1 Petro 5:9, 10.) Esɛngaka milende mpo na kokóma na kondima makasi, kasi Yehova akopesa biso mbano ntango tozali kosala milende ya ndenge wana.

^ par. 16 Na ndakisa, talá masolo “Biblia ebongolaka bato” na Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ya bato nyonso.