Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Décembre 2013

Ozali koyeba lisusu?

Ozali koyeba lisusu?

Otángaki na likebi banimero ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli oyo euti kobima? Talá soki okoki koyanola na mituna oyo elandi:

Ntango nini Yesu ‘akendaki kosakwela bilimo oyo ezali na bolɔkɔ’? (1 Pe. 3:19)

Emonani ete nsima ya lisekwa ya Yesu, asakwelaki bilimo mabe bitumbu oyo ekokómela bango.15/6, lokasa 23.

Wapi makambo misato oyo osengeli kosala mpo libala na yo ná molongani na yo ya sika etambola malamu?

Makambo yango ezali: kotika te ete libala na yo ya kala ebebisa oyo ya sika; kokangamaka mingi te na baninga ya kala oyo bayebi te molongani na yo ya sika; kotyela molongani na yo ya sika motema ata soki oyo ya liboso azalaki sembo te.1/7, nkasa 9-10.

Ntango nini Yesu akokabola bampate ná bantaba? (Mat. 25:32)

Ekozala ntango Yesu akoya kosambisa bato na bolɔzi monene, nsima ya kobomama ya lingomba ya lokuta.15/7, lokasa 6.

Ntango nini bato oyo babukaka mibeko oyo balobelami na ndakisa ya ble ná matiti mabe bakolela mpe bakolya mino? (Mat. 13:36, 41, 42)

Bakosala bongo na bolɔzi monene ntango bakomona ete ndenge ya kokima libebi ezali te.15/7, lokasa 13.

Maloba ya Yesu oyo elobeli moombo ya sembo mpe ya mayele ekokisamaki ntango nini? (Mat. 24:45-47)

Ebandaki kokisama te na Pantekote ya mobu 33 T.B., kasi nsima ya mobu 1914. Na mobu 1919, moombo yango atyamaki likoló ya basali ya ndako, elingi koloba bakristo nyonso oyo bazali koleisama na elimo.15/7, nkasa 21-23.

Ntango nini Yesu akotya moombo ya sembo likoló ya biloko na ye nyonso?

Ekozala na mikolo ezali koya, na bolɔzi monene ntango moombo ya sembo akozwa mbano na likoló.15/7, lokasa 25.

Biblia etángi te bankombo ya bato mosusu mpo bazalaki bato mabe to bazalaki na ntina te?

Tosengeli te koloba bongo. Biblia etángi te bankombo ya bato mosusu oyo bazalaki bato malamu mpe bato mosusu oyo bazalaki bato mabe. (Ruta 4:1-3; Mat. 26:18) Epesi biso kaka bankombo ya baanzelu mibale ya sembo.1/8, lokasa 10.

Longola nguya oyo Nzambe apesaki bango, nini mpe esalisaki Batatoli ya Yehova 230 bálonga na mobembo molai oyo basalaki kolongwa na kaa ya bangami ya Sachsenhausen?

Atako balɛmbaki mpo na nzala mpe maladi, bakobaki kolendisana mpo bákoba mobembo.15/8, lokasa 18.

Mpo na nini lisolo oyo elobelaka ndenge Bayisraele bakatisaki Ebale Yordani mpo na kokɔta na mokili ya ndaka elendisaka biso?

Atako ebale yango ezalaki na mai ebele, Yehova akaukisaki yango mpo basaleli na ye báleka. Likambo yango esengelaki kolendisa kondima na bango mpe kotinda bango bátyela ye motema, mpe lisolo yango ekoki kolendisa biso.15/9, lokasa 16.

Ndenge Biblia elobelaka mingi balangi emonisaka mpenza nini?

Ndenge Biblia esalelaka balangi emonisaka ete Nzambe ayebi oyo bato bayokaka ntango bamoni langi moko boye mpe ete balangi ekoki kosalisa biso tóbosana te eloko boye to boye.1/10, nkasa 14-15.

Ndenge nini esakweli ya Mika 5:5 oyo elobeli bankumu mpe babateli ya mpate ezali kokokisama lelo?

Toyebi ete ‘babateli ya mpate nsambo mpe bankumu mwambe’ oyo Mika 5:5 elobeli ezali bankulutu ya masangá, oyo bazali kolendisa basaleli ya Nzambe mpo na etumba oyo ekokómela bango.15/11, lokasa 20.

Wapi mwa bantina oyo tozali na mposa ya lisalisi ya Nzambe?

Tozalaka na mposa ya litambwisi mpe ya biyano ya malamu na makambo oyo tokutanaka na yango na bomoi, nyonso wana Nzambe nde apesaka. Asalisaka biso mpo tózala na bomoi ya malamu mpe ya esengo, mpe akokokisa bilaka oyo Liloba na ye epesi.1/12, nkasa 4-6.