Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Décembre 2016

Ozali koyeba lisusu?

Ozali koyeba lisusu?

Otángaki na likebi banimero ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli oyo euti kobima? Talá soki okoki koyanola na mituna oyo elandi:

Lisumu ya ndenge nini Yesu azalaki kolobela na toli oyo apesaki na Matai 18:15-17?

Azalaki kolobela makambo oyo bato mibale oyo bazwani likambo bakoki kosilisa bango moko. Kasi lisumu yango ezali monene mpe ekoki kosala ete moto alongolama na lisangá soki basilisi likambo yango te. Na ndakisa, lisumu yango ekoki kozala kokosela moto makambo, to kobuba moto.w16.05, lok. 7.

Okoki kosala nini mpo ozwa matomba na botángi ya Biblia?

Okoki kosala boye: Tángáká na makanisi malamu, luká mateya oyo okoki kosalela na bomoi na yo; mituná motuna lokola: ‘Ndenge nini nakoki kosalela likambo yango mpo na kosalisa basusu?’; mpe salelá bisaleli oyo tozali na yango mpo na kosala bolukiluki na makambo oyo outi kotánga.w16.05, nk. 28-31.

Ezali mabe mokristo ayoka mawa makasi ntango ndeko to moninga na ye akufi, atako tozali na elikya ya lisekwa?

Kozala na elikya ya lisekwa elongolaka te mawa makasi oyo mokristo akoki koyoka soki ndeko to moninga na ye akufi. Abrahama ayokaki mawa makasi ntango mwasi na ye Sara akufaki. (Ebandeli 23:2) Nsima ya mikolo, mawa ekitaka mokemoke.wp16.3, lok. 4.

Moto oyo azali na etyelo ya mai ya mokanda ya sɛkrɛtɛrɛ mpe mibali motoba oyo basimbi bibundeli, oyo Ezekiele mokapo 9 elobeli, bazali elilingi ya banani?

Bazali elilingi ya mampinga ya likoló oyo ebebisaki Yerusaleme, mpe oyo ekobebisa mokili oyo mabe na Armagedone. Na kokokisama na yango na mikolo na biso, moto oyo azali na etyelo ya mai ya mokanda ya sɛkrɛtɛrɛ azali elilingi ya Yesu Kristo, oyo akotya bato oyo bakobika elembo.w16.06, nk. 31-32.

Biblia ebatelamaki na makama nini?

Biblia ezali tii lelo (1) atako ekomamaki na biloko oyo ebebaka, na ndakisa papirisi mpe mposo ya nyama; (2) atako bakonzi mingi ya politiki mpe ya mangomba batɛmɛlaki yango mpe balukaki kobebisa yango; mpe (3) atako bato balukaki kobakisa makambo mosusu na nsango na yango.wp16.4, nk. 4-7.

Makambo nini mokristo akoki kosala mpo na kokómisa bomoi na ye pɛpɛlɛ?

Komá biloko oyo osengeli mpenza na yango, mpe kobebisa mbongo te na biloko oyo ozali mpenza na mposa na yango te. Katá mbongo boni okobimisa mpo na eloko mokomoko. Tɛká, kabá, to bwaká biloko oyo osalelaka lisusu te, mpe soki odefi mbongo, futá nyongo yango nokinoki. Kitisá ntango oyo olekisaka na mosala ya mosuni, mpe bongisá programɛ na yo mpo osakolaka mingi.w16.07, lok. 8.

Eloko nini Biblia elobi ete ezali na motuya mingi koleka wolo to palata?

Yobo 28:12, 15 emonisi ete bwanya oyo euti na Nzambe eleki wolo to palata. Ntango ozali koluka yango, salá makasi ozala na komikitisa mpe na kondima makasi.w16.08, nk. 18-19 (na Lifalanse).

Ezali malamu ndeko mobali azala na mandefu lelo oyo?

Na mimeseno ya bamboka mosusu, mandefu oyo bakati malamu ekoki kondimama mpe bato bamonaka yango mabe te, mpe ekoki te kopekisa bato báyoka nsango ya Bokonzi. Atako bongo, bandeko mosusu bakoki kozwa ekateli ya kozala na mandefu te. (1 Bakorinti 8:9) Na bamboka mosusu, bato mingi bazalaka na mandefu te mpe bato basepelaka te komona bateyi ya Liloba ya Nzambe bazali na mandefu.w16.09, lok. 19.

Mpo na nini tokoki kondima ete lisolo ya Davidi ná Goliate oyo ezali na Biblia ezali solo?

Ndenge mikanda ya lelo emonisi yango, Goliate alekaki moto oyo aleki molai na mokili na santimɛtrɛ 15. Davidi azalaki moto ya solo mpenza, na kotalela mikanda ya kala oyo elobeli ndako ya Davidi mpe makambo oyo Yesu alobaki. Makambo mikemike oyo emonisi bisika oyo makambo yango esalemaki eyokani na lisolo yango.wp16.5, lok. 13.

Bokeseni nini ezali kati boyebi, mayele, mpe bwanya?

Moto oyo azali na boyebi akangaka makambo mingi na motó na ye. Moto oyo azali na mayele akoki komona ndenge oyo likambo moko eyokani na mosusu. Kasi moto oyo azali na bwanya azali na likoki ya kosangisa boyebi ná mayele mpe kosalela yango na ndenge oyo ebongi.w16.10, lok. 18.