Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Décembre 2016

Index ya masolo ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli 2016

Index ya masolo ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli 2016

Dati ezali kolakisa nimero oyo lisolo ebimaki

BATATOLI YA YEHOVA

 • “Basakoli ya Bokonzi na Grande-Bretagne: Bólamuka!!” (1937), 11

 • “Mosala ezali monene” (makabo), 11

BIBLIA

 • Lefèvre d’Étaples (Mobongoli), No. 6

 • Lisolo moko ya ntina mingi, No. 4

 • Na mikapo mpe bavɛrsɛ?, No. 2

BIBLIA EBONGOLAKA BATO

 • Ezalaki mpasi natika bomoi na ngai ya kala (Mutke), No. 4

 • Nayekolaki komemya basi mpe komipesa kilo (Ehrenbogen), No. 3

 • Nazalaki nkandankanda mpe mobulu (De la Fuente), No. 5

 • Pesá ngai ata mbula moko ya kimya mpe ya esengo (Broggio), No. 1

BOMOI MPE BIZALELI YA BOKRISTO

 • “Batelá bwanya,” 10

 • Bómitungisa te, No. 1

 • Ezaleli ya boboto emonisaka bwanya, 12

 • Ezali na motuya mingi koleka diama (bosembo), 06

 • Kobá kosalela Yehova na esengo, 02

 • Mosala na yo ya kosakola ezali lokola mamwɛ? 04

 • Mpo na nini kozala sembo? No. 1

 • Ndenge ya kotika komiyoka lokola ozangi libateli, No. 1

 • Pesá mabɔkɔ na lisangá na yo, 03

 • Tosengeli kosambela na bisika mosantu? No. 2

MAKAMBO MOSUSU

 • Banganga-nzambe bakonzi na makomami ya bokristo, No. 1

 • Barulo na ntango ya kala, No. 1

 • Bato nde babandisá lingomba? No. 4

 • Bilamba mpe balangi na ntango ya kala, No. 3

 • Bimonaneli etali baoyo bafandaka na likoló, No. 6

 • Bokonzi ya Nzambe ezali nini? No. 5

 • Bonsomi oyo Baroma bapesaki bakonzi ya Bayuda na Yudea, 10

 • Ekokaki kosalema ete moto moko alona matiti mabe na elanga ya moto mosusu? 10

 • Epai wapi okoki kozwa libɔndisi? No. 5

 • Esɛngi tófanda, tótɛlɛma to tófukama mpo na kobondela? No. 6

 • “Etumba ezali ya Yehova” (Davidi), No. 5

 • Ezali na ntina kozala mondimi ya lingomba moko boye? No. 4

 • Kokanisaka oyo ebongi mpenza (mateya mpe Biblia), No. 4

 • Kolanda makebisi ekoki kobikisa bomoi na yo, No. 2

 • Liloba moko oyo ezalaki na ndimbola monene! (“mwana”), 11

 • Lisolo ya Davidi ná Goliate ezali lisapo mpamba? No. 5

 • Makambo oyo bakonzi ya mangomba ya Bayuda bazalaki kopesa nzela ya koboma libala, No. 4

 • Mateya oyo tokoki kozwa epai ya bandɛkɛ, No. 6

 • Mobulu ekosila mokolo mosusu? No. 4

 • “Nandimi” (Rebeka), No. 3

 • Nini ekómelaka biso soki tokufi? No. 1

 • Ntango moto olingaka akufi, No. 3

 • Nzambe ayanolaka na mabondeli nyonso? No. 6

 • Zabolo azali nani? No. 2

MASOLO YA BOMOI

 • Kala bazalaki bamamelo, lelo bakómá Batatoli ya Yehova (Fernández), 04

 • Nakómaki “makambo nyonso epai ya bato ya ndenge nyonso” (Hopkinson), 12

 • Nasalaki makasi nalanda bandakisa ya malamu (McLain), 10

 • Nayambi solo ya Biblia atako nazangi mabɔkɔ (Merten), No. 6

 • Ndenge oyo nayokaki esengo ya kopesa (Parkin), 08

 • Yehova asalisi ngai na mosala na ye (Robison), 02

MASOLO YA BOYEKOLI

 • Babongisami na boyokani na Buku ya Nzambe, 11

 • Baboti: Bósalisa bana na bino bákóma na kondima makasi, 09

 • Balongwaki na boombo ya mangomba ya lokuta, 11

 • Balongwaki na molili, 11

 • Biblia ezali kokoba kobongola yo? 05

 • Bilenge: Bókómisa kondima na bino makasi, 09

 • “Bóbosana te ezaleli ya koyamba bapaya,” 10

 • “Bókende mpe bókómisa bato bayekoli na bikólo nyonso,” 05

 • “Bókoba kolendisana mokolo na mokolo,” 11

 • Bwakelá Yehova mitungisi na yo nyonso, 12

 • Elateli na yo ekumisaka Nzambe? 09

 • Elenge: Ndenge nini okoki komibongisa mpo na batisimo? 03

 • Elenge: Omibongisi mpo na kozwa batisimo? 03

 • Elimo etatolaka elongo na elimo na biso, 01

 • Kobá koboya kokɔta na makambo ya mokili oyo ekabwani, 04

 • Kobá kobunda mpo na kozwa lipamboli ya Yehova, 09

 • Kobá kozala makasi na elimo ntango okei na lisangá ya monɔkɔ ya bapaya, 10

 • “Kokanisa na elimo elakisi bomoi mpe kimya,” 12

 • Kómisá kondima na yo makasi na biloko oyo ozali kolikya kozwa, 10

 • Kosala elongo na Nzambe epesaka esengo, 01

 • Kotika te ete mabunga ya basusu ebɛtisa yo libaku, 06

 • Libala: Ndenge oyo ebandaki mpe mokano na yango, 08

 • ‘Likabo ya Nzambe ya ofele oyo ekoki kolimbolama te’ ememisi yo mokumba 01

 • Luká Bokonzi, kasi biloko te, 07

 • Luká kosilisa matata na bolingo, 05

 • Luká kozwa matomba na bibongiseli oyo Yehova azali kozwa, 05

 • “Mabɔkɔ na yo elɛmba te,” 09

 • Mekolá baninga ya motema ya Yehova, 02

 • Mokristo akoki kosala nini mpo na kozala na libala ya malamu?, 08

 • Monisá kondima na bilaka ya Yehova, 10

 • Mpo na nini tosengeli ‘kosɛnzɛlaka’? 07

 • Mpo na nini tosengeli koyanganaka mpo na kosambela Yehova? 04

 • Ndenge nini okoki komibongisa mpo na batisimo? 03

 • Ndenge nini okoki kopesa mabɔkɔ mpo bomoko na biso bakristo ekóma makasi? 03

 • Ndenge nini ozwaka bikateli? 05

 • Nzambe andimaka moto oyo azali sembo, 04

 • Omonaka ete kopesa basusu formasyo ezali na ntina? 08

 • Omonaka ete osengeli kokoba kokola na elimo? 08

 • Otikaka ete Moyemi-mbɛki Monene abongisa yo? 06

 • Ozwaka Buku ya Yehova na motuya mingi? 11

 • Palanganisá nsango malamu ya boboto monene, 07

 • Sepelá ndenge Yehova azali Moyemi-mbɛki na biso, 06

 • “Tiká ezaleli ya koyika mpiko esala mosala na yango mobimba,” 04

 • “Tokokende na bino,” 01

 • Tosikolami na nzela ya boboto monene, 12

 • Tozali na botɔndi mpo na boboto monene ya Nzambe, 07

 • Yehova abengaki ye “moninga na ngai,” 02

 • Yehova apesaka mbano na baoyo bazali koluka ye na mposa makasi, 12

 • Yehova azali kokamba basaleli na ye na nzela ya bomoi, 03

 • “Yehova Nzambe na biso azali Yehova kaka moko,” 06

 • Yekolá epai ya basaleli ya sembo ya Yehova, 02

 • Zalá na ekateli ya ‘kokoba kolingana ndenge bandeko balinganaka’! 01

 • Zalá sembo epai ya Yehova, 02

MITUNA YA BATÁNGI

 • Biteni mibale ya nzete oyo ekómaki eteni ya nzete kaka moko (Ezekiele 37), 07

 • “Liloba ya Nzambe” ezali nini? (Baebre 4:12), 09

 • Moto oyo azali na etyelo ya mai ya mokanda ya sɛkrɛtɛrɛ mpe mibali motoba oyo basimbi bibundeli (Ezekiele 9:2), 06

 • Mpo na nini kosukola mabɔkɔ ebimisaki matata? (Marko 7:5), 08

 • Ntango nini basaleli ya Nzambe bazalaki na boombo ya Babilone Monene? 03

 • Satana amemaki Yesu mpenza na tempelo? (Matai 4:5; Luka 4:9), 03

YEHOVA

 • “Kobanga te. Ngai moko nakosalisa yo,” 07

 • Nkombo, No. 3

YESU KRISTO

 • Ndenge oyo azalaki kosalela bato ya maba makambo ekesenisaki ye na bato mosusu, No. 4

 • Mpo na nini anyokwamaki mpe akufaki? No. 2

 • Tata ya Yozefe, No. 3