Mokolo mosusu kimya ekozala na mabele?

Okopesa eyano nini?

  • Ɛɛ

  • Te

  • Ntango mosusu

Oyo Biblia elobi

Na boyangeli ya Yesu Kristo, “kimya ekokóma mingi kino sanza ekozala lisusu te”​—elingi koloba libela na libela.​—Nzembo 72:7.

Oyo Biblia elobi lisusu na likambo yango

  • Bato mabe bakozala lisusu te na mabele mpe yango ekosala ete bato malamu ‘básepela mpenza na kimya mingi.’​—Nzembo 37:10, 11.

  • Nzambe akosilisa bitumba.​—Nzembo 46:8, 9.

Lelo oyo moto akoki kozala na kimya ya makanisi?

Bato mosusu bakanisaka . . . ete moto akoki kozala na kimya ya makanisi te mpo mokili etondi na bampasi mpe kozanga bosembo. Okanisi nini?

Oyo Biblia elobi

Ata lelo oyo, baninga ya Nzambe bakoki kozala na “kimya ya Nzambe oyo eleki makanisi nyonso.”​—Bafilipi 4:6, 7.

Oyo Biblia elobi lisusu na likambo yango

  • Nzambe alaki kolongola mpasi ná kozanga bosembo, mpe ‘akosala biloko nyonso biloko ya sika.’​—Emoniseli 21:4, 5.

  • Tokoki kozwa kimya ya motema soki tozali koluka kokokisa bamposa na biso ya elimo.​—Matai 5:3.