Bampunda ezali kopota mbangu mpe basabo na yango ezali kobimisa lokito! Ndenge Biblia elobeli batambwisi-mpunda mpe bampunda yango, ezali komonana lokola nde ezali ya solo, kasi ya elilingi te! Mpunda ya liboso ezali ya mpɛmbɛ—motambwisi na yango azali na nkembo mpe auti kokóma Mokonzi. Na nsima na ye, mpunda ya langi lokola mɔtɔ ezali kolanda mpe motambwisi na yango azali kolongola kimya na mabele mobimba. Nsima ya oyo wana, mpunda ya misato ya moindo makasi lokola butu ezali koya mpe motambwisi na yango asimbi emekeli-kilo mpo na kosakola nsango ya mawa etali kozanga ya bilei. Mpunda ya minei ezali ya langi mwa moke lokola mai ya mpɔndu, oyo liwa yango moko ezali kotambwisa mpe ezali elembo ya maladi mpe makambo mosusu ya mabe oyo ezali koboma bato. Mpe nkunda ezali kolanda yango penepene mpo na kolɔkɔta bibembe oyo yango ezali kotika!Emoniseli 6:1-8.

“Mbala ya liboso oyo natángaki lisolo ya batambwisi-mpunda minei, nabangaki. Namonaki lokola mokolo ya kosambisa ekómi pene mpe lokola namibongisaki naino te, nakobika te.”Crystal.

“Batambwisi wana ya bampunda ya langi ndenge na ndenge babendaki likebi na ngai. Ntango kaka nayebaki ndimbola ya emonaneli yango, makambo nyonso ekómaki polele.”Ed.

Yo mpe omiyokaka lokola Crystal mpo na batambwisi-mpunda wana ya mokanda ya Emoniseli? To ozali komiyoka ndenge Ed amiyokaki? Ezala ndenge nini, lisolo ya bampunda wana ná batambwisi na yango ezali moko ya masolo oyo bato mingi bayebi na Emoniseli, mokanda ya nsuka ya Biblia. Oyebaka ete okoki kozwa matomba soki oyebi ntina ya emonaneli yango? Na ndenge nini? Nzambe alobi ete okozwa esengo ya solosolo soki otángi, oyekoli mpe osaleli makambo oyo ekomami na mokanda yango ya esakweli.Emoniseli 1:1-3.

Atako emonaneli ya batambwisi-mpunda minei ebangisaka bato mosusu, kasi ekomamaki te mpo ebangisa bato. Kutu, bamilio ya bato bamoni ete emonaneli yango ekómisi kondima na bango makasi mpe epesi bango elikya malamu na mikolo ezali koya. Ekoki mpe kozala bongo mpo na yo! Tosɛngi yo otánga yango.