Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Juillet 2017

Mituna ya batángi

Mituna ya batángi

Ebongi mpenza mokristo azala na mondoki, ya moke to ya monene, mpo na komibatela na bato mabe?

Bakristo balandaka mitinda ya Biblia mpo na kopona ndenge bakomibatela soki balingi kosala bango mabe. Mitinda yango emonisi ete ebongi te mokristo asalela mondoki, ezala ya moke to ya monene, mpo na komibatela na bato mosusu. Kanisá makambo oyo elandi:

Bomoi ya moto ezali mosantu na miso ya Yehova. Mokomi ya nzembo akomaki mpo na Yehova ete: “Liziba ya bomoi ezali epai na yo.” (Nzembo 36:9) Yango wana, soki mokristo amoni ete asengeli komibatela to kobatela biloko na ye, akosala nyonso oyo akoki mpo amema ngambo ya makila te, elingi koloba asengeli te kobomisa moto.Kolimbola Mibeko 22:8; Nzembo 51:14.

Ya solo, eloko nyonso oyo moto akoki kosalela mpo na komibatela ekoki komemisa ye ngambo ya makila. Kasi, mondoki ekoki koboma mbala moko, ata soki okanaki yango to te. * (Talá maloba na nse ya lokasa.) Lisusu, moto oyo ayei kosala biso mabe akoki kozala na nkanda, mpe soki amoni mondoki, ekoki kobebisa lisusu makambo mpe moto akoki kokufa.

Ntango Yesu ayebisaki bayekoli na ye bámema mipanga na butu liboso akufa, ezalaki te mpo bámibatela. (Luka 22:36, 38) Yesu alingaki nde koteya bango likambo oyo: Bayekoli na ye basengeli te kosala makambo na mobulu, ata soki bazali liboso ya bato oyo bazali na bibundeli. (Luka 22:52) Ntango Petro asalelaki  mopanga na ye mpo na kobɛta moombo ya nganga-nzambe monene, Yesu ayebisaki Petro ete: “Zongisá mopanga na yo na esika na yango.” Na nsima Yesu alobaki likambo oyo etali bakristo nyonso tii lelo oyo: “Baoyo nyonso basalelaka mopanga bakokufa na mopanga.”Matai 26:51, 52.

Ndenge Mika 4:3 esakolaki yango, basaleli ya Nzambe ‘batuli mipanga na bango ete ekóma bitimweli ya mabele mpe makɔnga na bango ete ekóma makwangola ya kokata matiti.’ Bakristo ya solo bazali bato ya kimya. Balandaka toli oyo Nzambe apesaki na nzela ya ntoma Paulo ete: “Bózongisela moto mabe na mabe te. Bósalaka nde makambo oyo ezali malamu na miso ya bato nyonso.” (Baroma 12:17, 18) Atako Paulo akutanaki na mikakatano makasi, na ndakisa “makama ya miyibi,” abukaki ata mobeko moko te ya Biblia mpo na komibatela. (2 Bakorinti 11:26) Kasi, atyelaki Nzambe motema mpe ayebaki ete toli ya bwanya oyo ezali na Biblia “eleki bisaleli ya etumba.”Mosakoli 9:18.

Mpo na bakristo, bomoi ezali na motuya koleka biloko ya mokili. Toyebi ete “biloko [ya moto] ekopesa ye bomoi te.” (Luka 12:15) Na yango, soki tosololi na malɛmbɛ na moyibi oyo azali na mondoki, kasi esimbi te, tolandaka toli ya Yesu ete: “Bótɛmɛla te moto oyo azali mabe.” Yango ekoki kosɛnga tópesa ye nyonso oyo alingi kozwa. (Matai 5:39, 40; Luka 6:29) * (Talá maloba na nse ya lokasa.) Atako bongo, eleki malamu kosala te makambo oyo ekobenda likebi ya bato mabe. Bato yango bakosala biso mabe te soki tolandi toli ya Biblia mpe toboyi “kolakisa na lolendo biloko [na biso] ya kobikela.” (1 Yoane 2:16) Tokomibatela mpe soki bato ya kartye na biso bayebi ete tozali Batatoli ya Yehova mpe tozalaka na likambo na moto te.Masese 18:10.

Bakristo bamemyaka lisosoli ya basusu. (Baroma 14:21) Bandeko mosusu bakoki kokamwa, to kutu kobɛta libaku, soki bayoki ete ndeko na bango mokristo azalaka na mondoki mpo na komibatela. Ata soki na kolanda mibeko ya Leta tokoki kozala na ndingisa ya kozala na mondoki, kolinga bandeko na biso ekopekisa biso tósala likambo oyo toyebi ete ekoki kobɛtisa bango libaku.1 Bakorinti 10:32, 33; 13:4, 5.

Bakristo balingaka kopesa ndakisa ya malamu. (2 Bakorinti 4:2; 1 Petro 5:2, 3) Soki mokristo moko azali na mondoki mpo na komibatela na bato mabe, bankulutu bakopesa ye toli oyo euti na Biblia. Soki alingi kaka kozala na mondoki yango, ekomonisa ete azali ndakisa malamu te. Na yango, akozwa ata mokumba moko te, ezala ya moke to ya monene na kati ya lisangá. Ezali mpe bongo mpo na mokristo oyo abombi mondoki mpo mosala na ye ya mosuni esɛngi bongo. Ekoleka malamu mokristo yango aluka mosala mosusu. *—Talá maloba na nse ya lokasa.

Mokristo ye moko asengeli kokanisa oyo akosala mpo na komibatela, kobatela libota na ye, biloko na ye, mpe kopona esika oyo akosala. Kasi, ntango azali kopona, asengeli kotalela mitinda ya Biblia. Nzambe na biso ya bwanya apesi biso mitinda yango mpo alingaka biso. Yango wana bakristo oyo bazali na boyokani malamu na Yehova bamonaka malamu bázala na mandoki te mpo na komibatela liboso ya bato mabe. Bayebi ete soki batyeli Nzambe motema mpe balandi mitinda ya Biblia na bomoi na bango, bakozwa libateli ya solosolo libela na libela.Nzembo 97:10; Masese 1:33; 2:6, 7.

Na bolɔzi monene, bakristo bakotyela Yehova motema mpe bakoluka kobunda te

^ par. 3 Mokristo akoki komona malamu ete azala na mondoki, ya moke to ya monene, mpo na koboma nyama ya kolya to mpo na komibatela liboso ya nyama mabe. Kasi, ntango azali kosalela mondoki yango te, asengeli kolongola masasi na kati, to mpe kobomba yango mosika. Na mboka oyo Leta apekisá bato bázala na mandoki, to guvɛrnema etyá mibeko na oyo etali kozala na mandoki, mokristo asengeli kotosa mibeko.Baroma 13:1.

^ par. 2 Mpo na koyeba oyo okoki kosala mpo básangisa na yo nzoto na makasi te, talá lisolo “Lolenge nini kokima kobebisama” na Lamuká! ya 07/1993.

^ par. 4 Mpo na koyeba makambo na oyo etali mosala oyo esɛngi kozala na mondoki, talá Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ya 01/11/2005, lokasa 31; mpe ya 15/10/1983, nkasa 25-26, na Lifalanse.