Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Ya boyekoli  |  Sanza ya Juin 2017

Tótalaka kaka libándá te!

Tótalaka kaka libándá te!

DON, Motatoli ya Yehova moko na Canada, asalaka nyonso mpo asolola na bato oyo balalaka na balabala. Don alobi boye: “Nakutanaki na moto moko na nkombo Peter; azalaki na bosɔtɔ oyo namonaki naino te epai ya mibali nyonso nazalaki komona na balabala. Azalaki makambo mabe mpe ayebaki ndenge ya kosala mpo bato bápusana pembeni na ye te. Mbala nyonso oyo bato balingaki kosalela ye boboto, azalaki koboya.” Atako bongo, Don amonisaki motema molai mpe na boumeli ya mbula koleka 14 azalaki komeka kosalisa Peter, oyo azalaki kolala na balabala.

Mokolo moko, Peter atunaki Don boye: “Mpo na nini ozali kokangama na ngai boye? Bato nyonso balɛmbá ngai. Mpo na nini yo olɛmbaka ngai te?” Na mayele, Don asalelaki bavɛrsɛ misato mpo na kosimba motema ya Peter. Ya liboso, atunaki Peter soki ayebi ete Nzambe azali na nkombo mpe asɛngaki ye atánga yango na Biblia na Nzembo 83:18. Na nsima, mpo na komonisa ye ntina oyo alɛmbaka ye te, Don asɛngaki ye atánga Baroma 10:13, 14, oyo elobi ete “moto nyonso oyo akobelela nkombo ya Yehova akobika.” Na nsima, Don atángaki Matai 9:36 mpe asɛngaki Peter ye moko mpe atánga yango. Vɛrsɛ yango elobi: “Ntango amonaki ebele ya bato yango [Yesu] ayokelaki bango mawa, mpo banyokwamaki mpe basundolamaki lokola bampate oyo ezangá mobateli.” Na mbala moko, Peter atangisaki mai ya miso mpe atunaki Don: “Nazali moko ya bampate yango?”

Mokemoke Peter abandaki kosala mbongwana. Asukolaki nzoto, akataki mandefu, mpe alataki bilamba oyo Don apesaki ye. Akómaki pɛto.

Peter azalaki kokoma makambo na ye na buku moko. Na ebandeli, akomaki kaka makambo ya mabe mpe ya mawa, kasi makambo oyo akomaki na nsuka ezalaki bongo te. Na esika moko akomaki boye: “Lelo nayebi nkombo ya Nzambe. Sikoyo soki nabondeli, nakotánga nkombo ya Yehova. Ezali esengo mpenza koyeba  nkombo yango. Don alobi ete Yehova akoki kokóma moninga na ngai, moto oyo akoki koyoka ngai ntango nyonso.”

Na nsuka, akomaki mpo na bandeko na ye. Alobaki boye:

“Lelo nzoto ezali malamu te. Nabanzi ezali mpo mbula epusani. Ata soki nakufi lelo, nayebi ete nakomona lisusu moninga na ngai [Don] na Paradiso. Soki bozali kotánga makambo oyo, bóyeba ete nazali lisusu te. Kasi, soki bomoni mobali moko oyo boyebi te na ebembe na ngai, bósolola na ye, mpe bótánga buku oyo ya langi ya bule [azalaki kolobela buku “Solo oyo ezali komema na bomoi ya seko,” oyo bapesaki ye bambula liboso mpo na boyekoli ya Biblia]. * Elobi ete nakomona lisusu moninga na ngai na Paradiso. Nandimi yango na motema na ngai. Ndeko na bino ya bolingo, Peter.”

Nsima ya kokunda ebembe, Ummi, ndeko ya Peter ya mwasi alobaki boye: “Eleki mbula soki mibale, Peter asololaki na ngai. Ezalaki mbala ya liboso namona ye na esengo nsima ya bambula ebele. Azalaki kutu kosɛka.” Ummi ayebisaki Don ete: “Nakotánga buku yango mpo eloko oyo esimbi motema ya ndeko na ngai, esengeli kozala eloko ya malamu mpenza.” Mikolo eleki, Ummi andimaki mpe Batatoli ya Yehova báyekola na ye buku oyo ebimaki na nsima, Biblia eteyaka mpenza nini?

Biso mpe tótalaka kaka libándá te, tómonisaka bolingo ya solosolo, mpe tózala motema molai epai ya bato ya ndenge nyonso. (1 Timote 2:3, 4) Soki tozali kosala bongo, tokoki kosimba motema ya bato oyo bazali lokola Peter, oyo libándá bazali komonana salite, kasi bazali na motema oyo ebongi. Tóyeba ete Nzambe, oyo “amonaka ndenge motema ezali,” akokolisa solo na mitema ya bato oyo babongi.1 Samwele 16:7; Yoane 6:44.

^ par. 7 Ebimisamaki na Batatoli ya Yehova kasi lelo ebimisamaka lisusu te.