Ndenge nini bazalaki komema mɔtɔ na ntango ya kala?

LISOLO ya Biblia oyo ezali na Ebandeli 22:6 elobi ete ntango Abrahama azalaki komibongisa mpo na kokende kopesa mbeka mosika, “akamataki nkoni ya likabo ya kotumba mpe amemisaki yango Yisaka mwana na ye mpe akamataki mɔtɔ ná mbeli ya koboma nyama na mabɔkɔ na ye, mpe bango mibale bakendaki elongo.”

Biblia elobeli te mayele oyo bazalaki kosalela mpo na kopelisa mɔtɔ na ntango ya kala. Mpo na lisolo ya Biblia oyo touti kolobela, moto moko ya mayele alobi ete ekokaki kozala mpasi “komema mɔtɔ oyo ezali kopela na boumeli ya mobembo molai” oyo Abrahama ná Yisaka basalaki. Na yango, ekoki kozala ete oyo balobeli na vɛrsɛ yango ezali nde bisaleli oyo basengelaki na yango mpo na kobimisa mɔtɔ.

Kasi bato mosusu balobaka ete na ntango ya kala kopelisa mɔtɔ ezalaki likambo ya pɛtɛɛ te. Bato bazalaki komona ete ezalaki mpasi mingi te, soki likoki ezali, kozwa makala ya mɔtɔ epai ya bato oyo bafandi pembeni na bango, na esika ya koluka kopelisa mɔtɔ bango moko. Yango wana, bato mingi ya mayele bakanisaka ete oyo Abrahama amemaki ezalaki nde mbɛki, mbala mosusu mbɛki oyo bakangisi na shɛni, oyo ezalaki na makala ya mɔtɔ oyo bazalaki kozwa na esika nyonso oyo balali. (Yisaya 30:14) Makala ya mɔtɔ oyo bazalaki komema ndenge wana ekokaki kopela noki soki bapelisi yango na mwa nkoni ya mikemike na esika nyonso oyo balingi kolala.