TOLI YA BIBLIA: “Bótika komitungisa mpo na milimo na bino.”Matai 6:25.

Yango elimboli nini? Yesu alobaki maloba yango na lisolo oyo asalaki likoló ya ngomba. Diksionɛrɛ moko ya Biblia elobi ete vɛrbɛ ya Grɛki oyo ebongolami na “komitungisa” ekoki komonisa “ndenge oyo moto asalaka soki azali mobola, na nzala mpe akutani na makambo mosusu ya mpasi na bomoi na ye ya mokolo na mokolo.” Mbala mingi bato bamitungisaka mpo na makambo oyo ekoki kosalema na mikolo ezali koya. Ezali mabe te komitungisa mpo na biloko oyo tosengeli na yango mpe mpo na sante ya bandeko to baninga na biso. (Bafilipi 2:20) Kasi ntango Yesu alobaki, “bómitungisa ata moke te,” azalaki kopesa bayekoli na ye toli ya koboya komitungisa kozanga ntina; kobanga koleka ndelo mpo na makambo oyo ekoya lobi, oyo ekoki kosilisa moto esengo ya bomoi.Matai 6:31, 34.

Ezali na ntina lelo oyo? Ekozala malamu tólanda toli wana ya Yesu. Mpo na nini? Babuku mosusu elobi ete soki moto azali komitungisa koleka ndelo, bɔɔngɔ na ye epemaka te mpe yango “ekoki kosala ete abima bampota, abɛla maladi ya motema mpe ya mpema.”

Yesu amonisaki ntina mpenza ya koboya komitungisa koleka ndelo: Ezali na litomba te. Yesu atunaki boye: “Nani na kati na bino soki amitungisi akoki kobakisa bolai ya bomoi na ye ata moke?” (Matai 6:27) Kotya likebi mingi na mitungisi na biso ekobakisela biso ata segɔnde moko te ya bomoi to kobongisa bomoi na biso. Longola yango, makambo esalemaka kaka te ndenge tozalaki kobanga ete ekosalema. Moto moko ya mayele alobeli yango boye: “Komitungisa mpo na avenire ezali mosala ya mpunda mpe mbala mingi avenire ezalaka malamu koleka ndenge tozalaki kokanisa.”

Ndenge nini tokoki koboya komitungisa? Ya liboso, tótyela Nzambe motema. Soki Nzambe aleisaka bandɛkɛ mpe alatisaka bafololo, akozanga nde kopesa baoyo batyaka losambo na ye na esika ya liboso biloko ya kobikela? (Matai 6:25, 26, 28-30) Ya mibale, tókipaka makambo ya lobi te. Yesu alobaki boye: “Bómitungisa ata moke te mpo na mokolo oyo ekolanda, mpo mokolo oyo ekolanda ekozala na mitungisi na yango moko.” Ondimi te ete “mokolo na mokolo ezali na mitungisi na yango”?Matai 6:34.

Soki tolandi toli ya bwanya oyo ya Yesu, tokokima bamaladi mosusu. Lisusu, tokozwa kimya ya motema; oyo Biblia ebengi yango “kimya ya Nzambe.”Bafilipi 4:6, 7.