“Matɔndi mingi ndenge bobimisaka bazulunalo oyo na ntango oyo ebongi.”—Amy

Lokola azali na bana, Amy amonaka ete zulunalo Lamuká! esalisaka ye alonga mikakatano ya mokolo na mokolo. Bamilio ya bato mosusu mpe bazwi matomba na ndenge batángaka zulunalo oyo ebimaka nsima ya sanza mibale nyonso. Kɔtá na www.jw.org mpo otánga masolo oyo ezali awa na nse oyo ebimaki na 2016.

BANYAMA MPE BANZETE

BATATOLI YA YEHOVA

 • “Balobeli yango na ndenge ya malamu mpenza!” (jw.org): No. 5

 • Balongi mokakatano etali minɔkɔ: No. 3

 • Oyebi makambo nini oyo etali Batatoli ya Yehova? No. 1

BATO OYO ISTWARE ELOBELI

BIBLIA ELOBI NINI?

BOYOKANI KATI NA BATO

 • Kosalisa mwana na eleko oyo abandi kokóma mwasi to mobali: No. 2

 • Koteya mwana makambo etali kosangisa nzoto: No. 5

 • Ndenge ya kolobela makambo (libota): No. 3

 • Ndenge ya komoniselana limemya (libala): No. 6

 • Ndenge ya kozwa baninga ya solosolo: No. 1

LINGOMBA

 • Biblia elobi nini na likambo etali kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi: No. 4

 • Biblia ezali kaka buku moko kitoko? No. 2

 • Yesu azalaki moto ya solo? No. 5

MAKAMBO MOSUSU

 • Makanisi malamu ezalaka na ntina: No. 1

 • Ndenge ya kotika mimeseno ya mabe: No. 4

 • Ntango makambo ebongwani: No. 4

MIKILI MPE BATO

MITUNA-LISOLO

 • Monganga moko oyo ayekolaka ndenge mwana asalamaka na libumu alobeli kondima na ye (Y. Hsuuw): No. 2

SANTE MPE MINGANGA

 • Bilei mosusu esalaka yo mabe, to nzoto nde eboyaka yango? No. 3

 • Ndenge ya kokima—Bamaladi mosusu: No. 6

SIANSI

 • Bansingansinga ya mbɛmbɛ ya mai oyo babengi moule: No. 6

 • Bomoi ya mwa nyama babengi likenge: No. 4

 • Likoki oyo nzoto ya mwa nyama babengi seiche ezalaka na yango ya kobongola balangi: No. 1

 • Moko ya biloko ya kokamwa (carbone): No. 5

 • Nkingo ya furmi: No. 3