Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Lamuká!  |  No 1 2016

Oyebi makambo nini oyo etali Batatoli ya Yehova?

Oyebi makambo nini oyo etali Batatoli ya Yehova?

Omonaka biso na mosala na biso ya kosakola. Mbala mosusu otángá makambo etali biso na bazulunalo to oyoká yango epai ya bato mosusu. Kasi, oyebi mpenza makambo mingi oyo etali Batatoli ya Yehova?

MEKÁ BOYEBI NA YO

Poná solo to lokuta.

SOLO LOKUTA

 1. Batatoli ya Yehova bazali bakristo.

 2. Batatoli ya Yehova bazali bato oyo balobaka ete Nzambe akelá mokili na boumeli ya mikolo motoba ya ngonga 24.

 3. Batatoli ya Yehova bandimaka minganga te.

 4. Batatoli ya Yehova bandimaka Biblia mobimba.

 5. Batatoli ya Yehova basalelaka kaka Biblia na bango moko.

 6. Batatoli ya Yehova babongolá Biblia na bango mpo eyokana na mateya na bango.

 7. Batatoli ya Yehova baboyaka kosangana na bato mosusu.

 8. Batatoli ya Yehova batyolaka bandimi ya mangomba mosusu.

Talá biyano na nkasa oyo elandi.

 1.  1 SOLO. Tosalaka nyonso tólanda malamumalamu mateya mpe bizaleli ya Yesu. (1 Petro 2:21) Kasi, tokeseni na makambo mwa mingi na mangomba mosusu oyo emibengaka mangomba ya bokristo. Na ndakisa, tomoni ete Biblia eteyaka ete Yesu azali Mwana ya Nzambe; azali te eteni ya Trinite. (Marko 12:29) Tondimaka te ete molimo ekufaka te to ezali na vɛrsɛ moko ya Biblia oyo elobi ete Nzambe anyokolaka bato libela na libela na lifelo. Tondimaka mpe te ete moto oyo azali kokamba misala na lingomba asengeli kozwa batitre oyo ezali kokómisa ye mokonzi ya basusu.Mosakoli 9:5; Ezekiele 18:4; Matai 23:8-10.

 2. 2 LOKUTA. Tondimaka ete Nzambe akelá biloko nyonso. Kasi tondimaka te likanisi ya bato oyo balobaka ete Nzambe akelá mokili na boumeli ya mikolo motoba ya ngonga 24. Mpo na nini? Mpo makanisi mingi ya bato yango eyokani te na Biblia. Na ndakisa, bamosusu balobaka ete mikolo motoba ya bozalisi ezalaki mpenza ya ngonga 24 na mokolo. Kasi na Biblia, liloba “mokolo” ekoki kolimbola eleko moko ya molai mpenza. (Ebandeli 2:4; Nzembo 90:4) Lisusu, bato yango mosusu bateyaka ete mabele eumeli kaka mwa bankóto ya bambula. Kasi, Biblia emonisi ete likoló ná mabele ezalaki liboso mikolo motoba ya bozalisi ebanda. 1Ebandeli 1:1.

 3. 3 LOKUTA. Tondimaka lisalisi ya monganga. Kutu, bamosusu kati na biso bazali minganga ndenge kaka mokristo moko ya siɛklɛ ya liboso na nkombo Luka azalaki. (Bakolose 4:14) Kasi, toboyaka lisalisi nyonso ya monganga oyo eyokani te na mibeko ya Biblia. Na ndakisa, toboyaka bázongisa biso makila mpo Biblia epekisi yango.Misala 15:20, 28, 29.

  Ata bongo, tolukaka lisalisi ya monganga ya malamu koleka mpo na biso mpe bato ya libota na biso. Kutu, mayele oyo minganga bakolisi mpo na kosalisa Batatoli ya Yehova na makambo etali makila, bakómi mpe kosalela yango mpo na kosalisa bato mosusu. Na bikólo mingi, moto nyonso ya maladi akoki sikoyo kokima makama oyo kozongisa makila ebimisaka, na ndakisa bamaladi oyo ezwamaka na nzela ya kozongisa makila, ndenge likoki oyo nzoto ezalaka na yango ya kobundisa bamikrobɛ esalaka, mpe mabunga ya bato.

 4. 4 SOLO. Tondimaka ete Biblia mobimba “ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe mpe ezali na litomba.” (2 Timote 3:16) Yango esangisi Testama ya kala mpe ya Sika ndenge bato mingi babengaka yango. Biso tobengaka yango Makomami ya Ebre mpe Makomami ya Grɛki ya bokristo. Na ndenge yango, toboyaka komonisa ete biteni mosusu ya Biblia esilá ngala to ezangi ntina.

 5.  5 LOKUTA. Tosalelaka mabongoli mingi ya Biblia na boyekoli na biso. Kasi, na minɔkɔ oyo Biblia—Libongoli ya Mokili ya Sika ezalaka, tosepelaka mpenza kosalela yango mpo esalelá nkombo ya Nzambe, ebongolamá na bosikisiki mpe ezalaka polele. Tótalela ndenge oyo yango esaleli nkombo ya Nzambe, Yehova. Na lokasa ya ebandeli ya libongoli moko ya Biblia, batyá liste ya bankombo ya bato 79 oyo bapesaki mabɔkɔ mpo na kobimisa Biblia yango. Kasi, Biblia yango elongolá nkombo ya nkolo Biblia—Yehova Nzambe! Nakokesana na Biblia wana, Libongoli ya Mokili ya Sika ezongisá nkombo ya Nzambe na ebele ya bisika oyo nkombo yango ezalaki na makomi ya ebandeli. 2

 6. 6 LOKUTA. Tobongisaki mateya na biso ntango tomonaki ete eyokani na makambo nyonso te na oyo ya Biblia. Liboso kutu tóbanda kobimisa Libongoli ya Mokili ya Sika na 1950, tozalaki kosalela mabongoli mosusu ya Biblia oyo ezalaki mpe toyokanisaki mateya na biso na mabongoli yango.

 7. 7 LOKUTA. Mosala na biso ememelaka bato mingi matomba. Tosalisi bato mingi bátika bizaleli oyo ebebisaka nzoto, na ndakisa kosalela drɔgɛ mpe kolangwa masanga. Bakelasi na biso ya koyekola kotánga mpe kokoma esalisi bato mingi na mokili mobimba báyeba kotánga mpe kokoma. Tosalisaka mpe bato oyo bakweli makama ata soki bazali Batatoli ya Yehova to te. Tosalaka nyonso tósalisa bango bázwa kimya na makanisi mpe báyeba makambo ya Nzambe, makambo oyo bazalaka na mposa na yango na bantango ya ndenge wana. 3

 8. 8 LOKUTA. Tosalelaka toli ya Biblia oyo esɛngi ‘tótosa bato nyonso,’ ata soki bazali bandimi ya lingomba nini. (1 Piere 2:17, Bible na lingala ya lelo oyo) Na ndakisa, atako tozalaka mingi na bikólo mosusu, tolukaka te kotinda bakonzi ya Leta to bato ya mibeko bálongola to bápekisa misala ya mangomba mosusu. Tolukaka mpe te ete bábimisa mibeko oyo ekotinda bato nyonso bálanda bizaleli mpe mateya na biso. Kutu, totikaka bato básala oyo balingi, yango wana tolingaka mpe ete bango mpe bátika biso tósala oyo tolingi.Matai 7:12.

Lisolo oyo ezali na makambo oyo toponi na site Internet na biso jw.org. Mpo na koyeba makambo mosusu, kɔtá esika bakomi MAKAMBO ETALI BISO > MITUNA OYO BATO BATUNAKA MINGI.

^ 1. Yango wana, toboyaka te bolukiluki ya bato ya siansi oyo emonisaka ete mabele eumeli bamiliare ya bambula na kokesana na bato oyo balobaka ete Nzambe akelá mokili na boumeli ya mikolo motoba ya ngonga 24.

^ 2. Libongoli ya Mokili ya Sika ekeseni na Babiblia mosusu na likambo oyo: Tokabolaka yango ofele. Yango wana, bamilio ya bato bazali na likoki ya kotánga Biblia na minɔkɔ ya mboka na bango. Libongoli ya Mokili ya Sika ezali sikoyo na minɔkɔ 130. Okoki kutu kotánga yango na Internet na www.jw.org.

^ 3. Lolenge moko oyo tosalelaka mbongo ya makabo ezali ya kosalisa baoyo bakutani na makama. (Misala 11:27-30) Lokola bato oyo basalaka misala yango bafutamaka te, mbongo oyo ebimaka mpo na makama yango esalaka mpenza mosala na yango, ezalaka te mpo na kofuta bato.