Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Lamuká!  |  Sanza ya Août 2015

 BIBLIA ELOBI NINI?

Kokanga motema

Kokanga motema

Kondima, kolimbisa mpe kokanga motema esalaka ete bato báyokana mpe bázala na kimya. Kasi, kokanga motema esengeli kozala na ndelo?

Sekele ya kokolisa ezaleli yango ezali nini?

MAKAMBO OYO ESALEMAKA LELO

Na mokili mobimba, makambo lokola kokanisela bato ya mposo to ekólo mosusu mabe, kolinga ekólo to bato oyo bolobaka na bango monɔkɔ moko mpe komipesa koleka ndelo na lingomba moko boye nde ezali kosala ete bato bábungisa ezaleli ya kokanga motema.

OYO BIBLIA ELOBI

Ntango Yesu Kristo azalaki kosala mosala na ye awa na mabele, bato mingi bazangaki ezaleli yango. Mingimingi Bayuda ná Basamaria bazalaki koyinana. (Yoane 4:9) Basi bazalaki na valɛrɛ te liboso ya mibali. Mpe bakambi ya lingomba ya Bayuda bazalaki kotyola bato mpamba. (Yoane 7:49) Yesu Kristo akesanaki mpenza na bango. Batɛmɛli na ye balobaki boye: “Moto oyo azali koyamba basumuki mpe azali kolya na bango.” (Luka 15:2) Yesu azalaki boboto, motema molai mpe azalaki kokanga motema mpo ayaki te mpo na kosambisa bato kasi nde kosalisa bango báyeba Nzambe. Bolingo nde ezalaki mpenza kotinda ye asala bongo.​—Yoane 3:17; 13:34.

Yesu azali ndakisa na likambo ya kokanga motema mpo ayaki te mpo na kosambisa bato kasi nde kosalisa bango báyeba Nzambe

Bolingo, oyo ezali sekele ya kokolisa ezaleli ya kokanga motema esalaka ete tófungolela basusu motema na biso ata soki basali mabunga to bamonisi bolɛmbu. Bakolose 3:13, elobi boye: “Bókoba kokanga motema moto na moto na makambo ya mosusu mpe kolimbisana na motema moko soki moko na bino azali na likambo ná mosusu.”

“Likambo eleki ntina mpenza, bólinganaka makasi, mpo bolingo ezipaka ebele ya masumu.”​1 Petro 4:8.

 Mpo na nini ebongi te kokanga motema na makambo nyonso?

MAKAMBO OYO ESALEMAKA LELO

Bikólo mingi esalaka makasi mpo bato bátosaka mibeko mpe mobulu ezala te. Yango esalaka ete mbala mingi bátyela bato ndelo oyo ebongi na ndenge ya komitambwisa.

OYO BIBLIA ELOBI

“[Bolingo] esalaka makambo ya nsɔni te.” (1 Bakorinti 13:5) Atako Yesu apesaki ndakisa na likambo ya komonisa ezaleli ya kokanga motema, akangaki miso te na makambo ya nsɔni, bokosi mpe makambo mosusu ya mabe. Kutu, na mpiko nyonso atɛmɛlaki makambo yango. (Matai 23:13) Alobaki boye: “Moto oyo asalaka makambo ya mabe ayinaka pole [ya solo].”​—Yoane 3:20.

Ntoma Paulo akomaki boye: “Bóyina oyo ezali mabe, bókangama na oyo ezali malamu.” (Baroma 12:9) Asalelaki maloba yango na bomoi na ye. Na ndakisa, ntango Bayuda oyo bazalaki bakristo bakabwanaki na bakristo oyo bazalaki Bayuda te, Paulo, oyo azalaki mpe Moyuda apamelaki bango makasi, kasi na boboto. (Bagalatia 2:11-14) Ayebaki ete Nzambe oyo “aponaka bilongi te,” akotika te ete ezaleli ya kokanisela bato ya mposo mosusu mabe ezala na kati ya bato na ye.​—Misala 10:34.

Lokola bazali bakristo, Batatoli ya Yehova balukaka litambwisi ya Biblia na oyo etali komonisa bizaleli malamu. (Yisaya 33:22) Yango wana, bakangaka miso na mabe te kati na bango. Lisangá ya pɛto ya bokristo esengeli te kokóma mbindo mpo na bato oyo batosaka te mibeko ya Nzambe. Mpo na yango, Batatoli balandaka mobeko ya polele oyo ya Biblia: “Bólongola moto mabe na kati na bino.”​—1 Bakorinti 5:11-13.

“Ee bino baoyo bolingaka Yehova, bóyina oyo ezali mabe.”​Nzembo 97:10.

Nzambe akokanga motema na mabe libela na libela?

OYO BATO MINGI BAKANISAKA

Mpo na bomoto ya bato, mabe ekotikala kolongwa te.

OYO BIBLIA ELOBI

Mosakoli Habakuku abondelaki Yehova Nzambe boye: “Mpo na nini . . . ozali kokoba kotala motungisi? Mpo na nini kopunza ná mobulu ezali liboso na ngai, mpo na nini koswana ezali, mpe mpo na nini kowelana ezali kolonga?” (Habakuku 1:3) Mpo mosakoli na ye atika komitungisa, Nzambe alakaki ye ete akosɛnga bato mabe bázongisa monɔkɔ. Mpo na elaka yango, Nzambe alobaki boye: “Kozanga ntembe yango ekokokisama. Ekokóma nsima ya ngonga te.”​—Habakuku 2:3.

Liboso ntango yango ekoka, bato mabe bazali na libaku ya kotika mabe na bango. “‘Ngai nasepelaka nde na liwa ya moto mabe,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso; ‘nasepelaka te ete abongwana na banzela na ye mpe atikala mpenza na bomoi?’” (Ezekiele 18:23) Baoyo balukaka Yehova mpe batikaka banzela na bango ya mabe bakoki kozala na elikya mpo na mikolo ezali koya. Masese 1:33 elobi boye: “Moto oyo azali koyokela ngai, akofanda na kimya mpe akotungisama te mpo na nsɔmɔ ya mpasi.”

“Etikali kaka mwa ntango moke, moto mabe akozala lisusu te; mpe okotya mpenza likebi na esika na ye, akozala te. Kasi bato ya komikitisa bakozwa mabele, mpe bakosepela mpenza na kimya mingi.”​Nzembo 37:10, 11.

Makambo mosusu

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI

Nzambe azalaka ndenge nini?

Makambo nini oyebi mpo na Nzambe? Ndenge nini tokoki koyeba ye malamu?

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI

Oyo Nzambe akosala mpo na makambo mabe

Likanisi ya kofanda na mokili oyo makambo mabe ekokómela bato malamu te esepelisi yo?