Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

“Nzambe azali kosalisa biso tóbosana likambo yango”

“Nzambe azali kosalisa biso tóbosana likambo yango”

NATALYA ná Aslan, mwana na ye ya mobali ya mbula 9 bafinanaki esika moko na Zarina ná Anzhelika, mwana na ye ya mwasi ya mbula 12. Bana mpe mikóló koleka 1 000 bafandaki bango nyonso esika moko mpe bazalaki kotala bateroriste oyo bazalaki na ebele ya mandoki na mabɔkɔ.

Mwa moke liboso, na mokolo wana ya misato ya 01/09/2004, bana mpe baboti na bango bazalaki na libándá mpo na kobongisa fɛti ya mokolo ya liboso ya kelasi na Beslan, engumba moko moke na Alanie, na Russie. Bateroriste oyo bazalaki na mandoki na mabɔkɔ mpe babɔmbi bakɔtelaki bango na mbalakaka mpe bazalaki kobɛta masasi likoló mpe koganga. Bateroriste yango oyo bazalaki koleka 30 bakangaki bana mpe baboti mpe bakɔtisaki bango na esika oyo bana kelasi basalaka ngalasisi mpe batyaki babɔmbi zingazinga ya esika yango.

Matata mpe mobulu makasi

Na yango, mikolo misato mobimba bateroriste yango babendanaki makasi ná basoda ya mboka. Natalya, oyo azalaki koyekola Biblia na Batatoli ya Yehova alobi boye: “Naino nabondelá mingi ndenge wana liboso te.”

Eleko ya molunge ekómaki na nsuka mpe esika yango oyo bana basalaka ngalasisi ekómaki molunge makasi. Kobanda ntɔngɔ ya mokolo ya mibale, bateroriste bapesaki te bato oyo bango bakangaki mai to bilei, mpe na mokolo ya misato, bamosusu bakómaki komɛla masuba mpe kolya bafololo oyo bana bamemelaki balakisi na bango. Natalya alobi boye: “Mwana moko ya mobali oyo afandaki pene na biso apesaki ngai nkasa ya fololo. Nakabolaki yango ndambo mibale mpe napesaki Anzhelika ná Aslan.”

Na mokolo ya misato na mpokwa, mobulu makasi ebandaki. Natalya alobi boye: “Babɔmbi  elelaki na matoi na ngai. Milinga etondaki na mopɛpɛ mpe babandaki kobɛta masasi.” Natalya ná Aslan bangulumaki na katikati ya basoda mpe bateroriste oyo bazalaki kobɛtana masasi mpe balongwaki na esika yango. Mobali moko oyo afandaka na Ossétie na nkombo Alan, amemaki bango na esika oyo likama ezalaki te. Bato mosusu mingi babimaki na esika yango te.

Ndenge makambo esukaki

Anzhelika akufaki na ntango ya mobulu makasi

Ebele ya bana mpe mikóló bakufaki, ata mpe Anzhelika. Makelele ya koganga ná kolela eyokanaki na Beslan na boumeli ya bapɔsɔ. Ndako ya Natalya etaláná na eteyelo yango, ata ntango batongaki eteyelo mosusu ya sika pene wana, Aslan azalaki kokoka te kotya lokolo na ye kuna. Azalaki kutu kobima libándá te mpo na kosakana. Natalya alobi boye: “Tobondelaki Yehova asalisa ye alongola kobanga.” Na nsima, azwaki makasi ya kozonga kelasi.

Mokakatano ya Natalya ezalaki ya koyangana na makita ya losambo na Ndako ya Bokonzi. Alobi boye: “Ntango nyonso oyo nazalaki esika oyo bato bazali ebele, nazalaki komona lokola bateroriste bakokɔtela biso. Nakómaki kobondela ete likambo moko ya mabe esalema wana te. Na nsima, natikaki koyangana na makita. Koyeba ete ebele ya bato bakufaki mpe biso tobikaki, ezalaki kotungisa ngai.”

Ndenge oyo tobosanaki likambo yango

Natalya alobi boye: “Napesaka bandeko ya lisangá oyo bakobaki kosalisa ngai mersi mingi. Motatoli ya Yehova moko na nkombo Tatyana azalaki koya ntango nyonso kotala ngai mikolo misato na pɔsɔ. Na nsima, ayaki ná Ulyana, Motatoli mosusu ya Yehova oyo azalaki boboto, koloba na mayele mpe na ndenge ya kokitisa motema mpe ayebaki Biblia malamu. Apesaki ngai longonya mpo na milende oyo nasalaki mpe ayokaki ngai mpenza ntango nazalaki koloba.

“Sikoyo nakoki kobɛta lisolo ya makambo oyo esalemaká mokolo yango kozanga kobanga”

“Ulyana atángelaki ngai maloba ya ntoma Paulo oyo ezali na 2 Bakorinti 1:9. Nsima ya likambo moko ya mpasi na Azia, Paulo alobaki boye: ‘Tokanisaki na motema na biso ete tosilaki kozwa etumbu ya liwa.’ Atángaki mpe Yisaya 40:31: ‘Baoyo bazali kotyela Yehova elikya bakozwa nguya ya sika. Bakomata likoló na mapapu lokola bampongo.’ Bavɛrsɛ yango mpe lisungi oyo Ulyana mpe bandeko mosusu bapesaki ngai mbala na mbala elendisaki ngai nazongela koyangana na makita elongo na bana na ngai. Ata bongo, kozala na ndako oyo bato bazali ebele ebangisaka ngai kaka.”

Na nsima, Zarina akómaki Motatoli ya Yehova mpe azelaka na mposa makasi koyamba Anzhelika ntango akosekwa na mabele ya kitoko mpe ya kimya, oyo Bokonzi ya Nzambe ekoyangela. (Matai 6:9, 10; Misala 24:15) Natalya ná bana na ye bazwaki batisimo na 2009. Bafandaka kaka pene ya esika oyo ebebá epai bana bazalaki kosala ngalasisi kasi balongolá kobanga. Natalya alobi boye: “Sikoyo nakoki kobɛta lisolo ya makambo oyo esalemaká mokolo yango kozanga kobanga. Nzambe azali kosalisa biso tóbosana likambo yango.”