NDAKO moko ya etaje oyo ndambo na yango ebebá banda 1945, ezali pembeni ya Ebale Motoyasu na ngámbo ya ɛsti ya engumba Hiroshima na Japon. Mpo na nini eleki mbula soki 70 batongá yango lisusu te?

Ndako yango ya etaje misato oyo basilisaki kotonga yango na 1915, ezalaki mpo na kolakisa biloko oyo esalemaka na mboka na bango. Kasi na ngonga ya 8 na miniti 15 ya 06/08/1945 na ntɔngɔ, makambo ebongwanaki. Na ntango yango kaka, bɔmbe atomike oyo basalelá naino liboso te na bitumba ekweaki na ntaka ya bamɛtrɛ soki 550 ya engumba yango, mingimingi esika ndako yango ezalaki. Bato nyonso oyo bazalaki na kati bakufaki mbala moko. Ndambo mosusu ya ndako yango etikalá bongo tii lelo.

Lisolo moko oyo UNESCO * ebimisaki elobi ete: Ndenge oyo ndako yango etikalá bongo “ezali elembo oyo bato bakoki kobosana ata moke te na biloko ya mabe koleka oyo bato basalá.” Na 1996, ndako yango ekɔtaki na liste ya biloko ya UNESCO lokola ekaniseli mpo na kimya ya Hiroshima.

Likambo ya mawa ezali ete, ata batiká ndako yango bongo mpo bato bakanisaka, esilisá bitumba te, oyo mbala mingi ebimaka mpo na lokoso ya bato, bolingo ya ekólo, mposo, lingomba mpe koyinana kati na bato oyo balobaka monɔkɔ moko te. Bitumba ekosila mokolo mosusu?

Biblia eyanoli Ɛɛ! Nzembo 46:9 elobi boye: “[Nzambe] azali kosilisa bitumba tii na nsuka ya mabele. Azali kobukabuka litimbo mpe kokatakata likɔnga; azali kotumba makalo na mɔtɔ.” Kaka na ntango yango, Nzambe akotya guvɛrnema na ye moko na mokili mobimba na esika ya boyangeli ya bato; Bokonzi ya Nzambe oyo epesami na mabɔkɔ ya Yesu Kristo oyo abengami “Mokonzi ya bakonzi.”​—Emoniseli 11:15; 19:16.

Nsima na yango, tókokanisa lisusu te makambo mabe oyo bitumba ebimisaka. Yisaya 65:17 elobi ete: “Makambo ya kala,” elingi koloba, mikakatano mpe bampasi ya mikolo na biso “ekokanisama lisusu te, mpe ekoya na motema te.”

^ par. 4 Ebongiseli ya ONU oyo etalelaka makambo ya kelasi, siansi mpe bonkɔkɔ.