Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Lamuká!  |  Sanza ya Juillet 2014

 ELOBELI TITRE YA EZIPELI | OYO OKOKI KOSALA SOKI MPASI EKWELI YO

Liwa ya ndeko to moninga

Liwa ya ndeko to moninga

Ronaldo, oyo afandaka na Brésil, azalaki na kati ya motuka oyo esalaki aksida, oyo ebomaki bato mitano; mama mpe tata na ye, bandeko na ye ya mibali mibale mpe tata mwasi na ye. Alobi boye: “Nasalaki sanza mibale na lopitalo liboso báyebisa ngai ete bakufaki na aksida.”

“Liboso, nandimaki te ete bakufi. Ndenge nini bakokaki kokufa bango nyonso boye? Ntango namonaki ete ezalaki solo, nayokaki mpasi na motema. Naino nayoká mpasi ya ndenge wana te. Na mikolo oyo elandaki, namonaki ete nakokoka te kozala na bomoi kozanga bango. Nazalaki kolela mikolo nyonso na boumeli ya basanza! Nazalaki komipesa foti ndenge natikaki moto mosusu atambwisa motuka yango. Soki ngai moko natambwisaka motuka yango, ntango mosusu balingaki kokufa te.

“Eleki sikoyo mbula 16 banda bakufá, mpe nazongelá makambo nyonso ndenge nazalaki kosala liboso. Ata bongo, liwa na bango etiká mpota monene na motema na ngai.”

SOKI MPASI EKWELI YO

Lelá mpo na likambo yango. Biblia elobi ete ezali na “ntango ya kolela.” (Mosakoli 3:1, 4) Ronaldo alobi boye: “Mbala nyonso oyo nazalaki koyoka mposa ya kolela, nazalaki kolela. Koboya kolela ezalaki na ntina te, mpe na nsima motema ezalaki kokita.” Toboyi te, bato nyonso balelaka ndenge moko te. Na yango, soki omonisi mawa na yo polele te, yango elingi koloba te ete ozali koyoka mawa te to osengeli kobimisa mai ya miso na makasi.

Boyá kozala yo moko. (Masese 18:1) Ronaldo alobi lisusu boye: “Naboyaki likanisi ya kozala kaka ngai moko. Bato bazalaki koya kotala ngai, mpe nazalaki koyamba bango. Nazalaki mpe koyebisa mwasi na ngai mpe baninga na ngai ndenge oyo nazalaki koyoka na motema.”

Kosilika te soki moto moko alobi likambo oyo esali yo mpasi. Ekoki kozala maloba lokola “ntango mosusu ezalaki na yango malamu.” Ronaldo abakisi boye: “Maloba mosusu oyo ezalaki mpo na kobɔndisa, ezalaki nde kopesa ngai mpasi na motema.” Na esika ya kolandela maloba ya ndenge wana, landá nde toli oyo ya Biblia: “Kotya motema na yo te na maloba nyonso oyo bato bakoki koloba.”Mosakoli 7:21.

Luká koyeba soki bakufi bakómaka ndenge nini. Ronaldo alobi boye: “Biblia emonisi na Mosakoli 9:5 ete bakufi banyokwamaka te, mpe likambo yango epesaka ngai kimya na motema. Biblia eteyaka mpe ete lisekwa ekozala mpe baoyo bakufá bakozonga lisusu na bomoi. Yango wana, natalelaka bandeko mpe baninga na ngai oyo bakufá lokola nde bakendá mobembo.”Misala 24:15.

Oyebaki yango? Biblia elaki ete ekozala na ntango oyo Nzambe “akolongola mpenza liwa mpo na libela.” *Yisaya 25:8.

^ par. 11 Mpo na koyeba makambo mosusu, talá mokapo 7 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini?

Makambo mosusu

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI

Mpo na nini makambo mabe ekómelaka bato malamu?

Biblia emonisi makambo misato oyo esalaka ete bato bányokwama.