Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

LAMUKÁ! Sanza ya Janvier 2014 | Bizaleli oyo ebongisaka mpenza bomoi

Bizaleli na biso esalisaka biso tótya likambo boye to boye na esika ya liboso, tózala na boyokani malamu na basusu, mpe tóteya bana na biso bizaleli yango. Talá bizaleli minei oyo Biblia elobeli, oyo ekoki kobongisa bomoi na biso.

Makambo oyo ezali koleka na mokili

Makambo mosusu: Mosala yango ebongi na bango te, maladi ya mpema, bato ya makolo oyo bazali kotya likebi te, mpe makambo mosusu.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Bizaleli oyo ebongisaka mpenza bomoi

Bato mingi bazalaka na likanisi oyo, ‘Soki omoni ete ezali malamu, salá yango. Salá oyo motema na yo elingi.’ Kokanisa bongo ezali malamu? Talá ndenge Biblia epesi batoli oyo tokoki kotyela motema.

BIBLIA ELOBI NINI?

Libala

Talá ndenge oyo mokumba oyo Nzambe apesá mwasi ná mobali na libala ekoki kosalisa bango bázala malamu mpe na esengo.

LISALISI MPO NA LIBOTA

Ndenge ya kozala moyoki malamu

Koyoka na likebi ezali kaka te mwa tekiniki moko boye, kasi emonisaka mpenza bolingo. Talá ndenge okoki kokóma moyoki malamu mpenza.

Ntango mwasi atiki komona sanza

Soki yo ná libota na yo boyebi malamu mikakatano oyo eyaka ntango mwasi atiki komona sanza, bokoyeba mpenza ndenge ya kolonga yango.

MIKILI MPE BATO

Mobembo moko na Brésil

Brésil ezwi pene na katikati ya mabele ya Amerika ya sudi. Luká koyeba epai mimeseno ndenge na ndenge ya bato ya Brésil eutá.

Ozalaka na “fɛti ntango nyonso”?

Atako mikakatano ezali, talá ndenge okoki kotya makanisi na makambo malamu mpe kozala na esengo na motema.