Talá ndenge kozala na boyokani makasi na Yehova esalisaka biso tósosola ndenge bisakweli ezali kokokisama mpe ndenge ekómisaka kondima na biso makasi.