Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Bavideo ya maloba ya ebandeli ya mikanda ya Biblia

Makanisi ya ntina ya mokanda mokomoko ya Biblia.

Maloba ya ebandeli na Ezera

Yehova akokisaki elaka na ye ya kolongola basaleli na ye na boombo na Babilone mpe kozongisa losambo ya solo na Yerusaleme.

Maloba ya ebandeli na Nehemia

Mokanda ya Nehemia ezali koteya bakristo ya solo mateya ya ntina lelo oyo.

Maloba ya ebandeli na Estere

Makambo oyo esalemaki na mikolo ya Estere ekokómisa kondima na yo makasi na nguya oyo Yehova Nzambe azali na yango ya kobikisa basaleli na ye na ntango ya komekama lelo.

Maloba ya ebandeli na Yobo

Bato nyonso oyo balingaka Yehova bakokutana na komekama. Lisolo ya Yobo endimisaka biso ete tokoki kobatela bosembo na biso mpe kotikala na ngámbo ya Yehova na likambo etali boyangeli ya molɔ́ngɔ́ mobimba.

Maloba ya ebandeli na Nzembo

Mokanda ya Nzembo ekumisaka bokonzi ya Yehova, esalisaka mpe ebɔndisaka baoyo balingaka ye, mpe emonisi ndenge Bokonzi ya Nzambe ekobongisa mokili oyo.

Maloba ya ebandeli na Masese

Talá toli ya Nzambe oyo ekoki kotambwisa yo na makambo nyonso ya bomoi, ezala ya mosala to ya libota.

Maloba ya ebandeli na Mosakoli

Mokonzi Salomo amonisi bokeseni oyo ezali kati na makambo oyo ezali mpenza na ntina na bomoi ná makambo oyo eyokani te na bwanya ya Nzambe.

Maloba ya ebandeli na Loyembo ya Salomo

Biblia ebengi bolingo makasi ya elenge mwasi Moshuleme epai ya mobateli moko ya mpate “lolemo ya mɔtɔ ya Yah.” Mpo na nini?

Maloba ya ebandeli na Yisaya

Mokanda ya Yisaya ezali na esakweli ya sikisiki oyo ekoki kosalisa yo otyela Yehova motema mpo azali Mokokisi ya bilaka mpe Nzambe oyo abikisaka.

Maloba ya ebandeli na Yirimia

Mosakoli Yirimia asalaki mosala na ye na bosembo nyonso atako mikakatano. Kanisá liteya oyo bakristo ya lelo bakoki kozwa na ndakisa na ye.

Maloba ya ebandeli na Bileli

Mokanda ya Bileli, oyo ekomamaki na mosakoli Yirimia, emonisi maloba ya mawa mpo na libebi ya Yerusaleme, mpe emonisi ndenge Nzambe ayokelaka bato oyo babongoli motema mawa.

Maloba ya ebandeli na Ezekiele

Na komikitisa nyonso mpe na mpiko, Ezekiele akokisaki mokumba nyonso oyo Nzambe apesaki ye, ata ya mpasi mpenza. Ndakisa na ye ezali na ntina mingi mpo na biso lelo oyo.

Maloba ya ebandeli na Danyele

Danyele ná baninga na ye misato batikalaki sembo epai ya Yehova na makambo nyonso. Ndakisa na bango mpe kokokisama ya bisakweli ekoki kopesa biso matomba lelo oyo, na ntango ya nsuka.

Maloba ya ebandeli na Hosea

Esakweli ya Hosea ezali na mateya ya ntina mingi mpo na biso lelo na oyo etali motema mawa oyo Yehova amoniselaka basali-mabe oyo babongoli motema mpe lolenge ya losambo oyo asɛngaka.

Maloba ya ebandeli na Yoele

Yoele asakolaki mpo na “mokolo ya Yehova” oyo ekómi pene mpe amonisaki likambo ya kosala mpo na kobika. Esakweli na ye emonisi ete esengeli kosala makambo na lombangu lelo.

Maloba ya ebandeli na Matai

Yekolá makambo ya ntina etali mokanda yango ya Biblia, oyo ezali Evanzile ya liboso.

Maloba ya ebandeli na Marko

Marko, evanzile oyo eleki mokuse, emonisi mwa moke makambo oyo Yesu akosala lokola Mokonzi ya Bokonzi ya Nzambe.

Maloba ya ebandeli na Luka

Makambo nini elobelami kaka na Evanzile ya Luka?

Maloba ya ebandeli na Yoane

Mokanda ya Yoane elobeli polele bolingo ya Yesu mpo na bato, ndakisa na ye ya komikitisa mpe ndenge ayebanaki ete azali Masiya​—moto oyo akozala Mokonzi ya Bokonzi ya Nzambe.