Bato mingi na ntango ya Noa bazalaki kosala makambo ya mabe. Ebandeli 6:5

Adama ná Eva babotaki bana, mpe bato bakómaki mingi na mabele. Na nsima, baanzelu mosusu balandaki Satana na botomboki na ye.

Bayaki na mabele, mpe balataki nzoto ya bato mpo bábala basi. Basi yango babotaki bana oyo bazalaki bilombe, nkanza mpe makasi.

Mokili etondaki na bato oyo bazalaki kosala makambo ya mabe. Biblia elobi ete: “Mabe ya moto ezalaki mingi na mabele mpe mposa nyonso ya makanisi ya motema na ye ezalaki kaka mabe ntango nyonso.”

 Noa ayokelaki Nzambe mpe atongaki masuwa. Ebandeli 6:13, 14, 18, 19, 22

Noa azalaki moto malamu. Yehova ayebisaki Noa ete akoboma bato mabe na mpela monene.

Nzambe ayebisaki lisusu Noa atonga masuwa moko ya monene, mpe akɔtisa na kati libota na ye mpe banyama ya lolenge nyonso.

Noa akebisaki bato ete Mpela ekoya, kasi bayokaki te. Bato mosusu basɛkaki Noa; basusu bayinaki ye.

Ntango masuwa esilaki, Noa akɔtisaki banyama na kati.