Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 128

Pilate ná Erode bazwi ye na likambo te

Pilate ná Erode bazwi ye na likambo te

Yesu ayebisi Pilate polele ete azali mokonzi. Kasi, Bokonzi na ye ezali likama te mpo na Roma. Yesu alobi: “Bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te. Soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo, mbɛlɛ basaleli na ngai babundi mpo nakabama epai ya Bayuda te. Kasi nde bokonzi na ngai euti awa te.” (Yoane 18:36) Ya solo, Yesu azali na Bokonzi, kasi ezali ya mokili oyo te.

Pilate asuki wana te. Atuni: “Boye, ozali mokonzi?” Yesu amonisi Pilate ete alobi likambo ya solo, ayebisi ye: “Yo moko olobi ete nazali mokonzi. Ezali mpo na yango nde nabotamaki, mpe ezali mpo na yango nde nayei na mokili, mpo napesa litatoli na ntina na solo. Moto nyonso oyo azali na ngámbo ya solo ayokaka mongongo na ngai.”​—Yoane 18:37.

Mwa moke liboso, Yesu alobaki na Toma ete: “Ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi.” Sikoyo, Pilate mpe ayoki ete Yesu ayaki awa na mabele mpo na kopesa litatoli oyo etali “solo,” mingimingi solo ya Bokonzi na ye. Yesu azali na ekateli ya kokangama na solo yango ata soki bakoboma ye mpo na yango. Pilate atuni: “Solo ezali nini?” kasi azeli eyano te. Amoni ete oyo ayoki ekoki mpo na kosambisa Yesu.​—Yoane 14:6; 18:38.

Pilate azongi lisusu epai ya ebele ya bato oyo bazali libándá. Ekoki kozala ete Yesu atɛlɛmi pene na ye ntango alobi na banganga-nzambe bakonzi mpe bato oyo bazali na bango ete: “Nazwi moto oyo na mabe moko te.” Ebele ya bato yango basiliki, balobi: “Azali kotombokisa bato na ndenge azali koteya na Yudea mobimba, ɛɛ banda na Galile tii awa.”​—Luka 23:4, 5.

Na ntembe te, mbamba ya Bayuda ekamwisi Pilate. Wana banganga-nzambe bakonzi mpe mikóló ya bato bazali koganga, Pilate atuni Yesu: “Ozali koyoka te ebele ya makambo oyo bazali kofunda yo na yango?” (Matai 27:13) Yesu apesi ye eyano te. Ndenge afandi kimya liboso ya bifundeli mabe ya bato wana ekamwisi Pilate.

Bayuda balobi ete Yesu ‘abandaki banda na Galile.’ Maloba wana esalisi Pilate ayeba ete Yesu azali nde Mogalile. Na yango Pilate akanisi likambo oyo akoki kosala mpo akima mokumba ya kosambisa Yesu. Erode Antipasi (mwana ya Erode Monene) azali koyangela Galile, mpe azali sikoyo na Yerusaleme mpo na fɛti ya Elekeli. Na yango, Pilate atindi Yesu epai ya Erode. Erode Antipasi nde atindaki bákata Yoane Mobatisi motó. Na nsima, ntango Erode Antipasi ayoki Yesu azalaki kosala makamwisi minene, akanisaki ete Yesu ezali nde Yoane azongi na bomoi.​—Luka 9:7-9.

Erode asepeli ndenge akomona Yesu. Ezali te mpo alingi kosalisa Yesu to alingi kosala makasi ayeba mpenza soki makambo oyo bafundi ye na yango ezali solo. Mposa ya Erode ezali kaka ya komona Yesu, mpe azali “kolikya komona ye asala mwa elembo.” (Luka 23:8) Kasi, Yesu akokisi bamposa ya Erode te. Kutu, ntango Erode azali kotuna ye mituna, Yesu apesi ye ata eyano te. Erode ná basoda na ye balɛmbi nzoto mpe ‘batyoli’ Yesu. (Luka 23:11) Balatisi ye elamba moko ya ngɛlingɛli mpe babandi kosɛka ye. Na nsima, Erode azongisi Yesu epai ya Pilate. Erode ná Pilate bazalaki koyinana, kasi sikoyo bakómi baninga.

Ntango Yesu azongi, Pilate abengisi banganga-nzambe bakonzi, bayangeli ya Bayuda ná bato mpe alobi: “Natuni ye na miso na bino kasi namoni moto oyo na eloko moko te oyo ezali kondimisa bifundeli oyo bozali kofunda ye na yango. Kutu, Erode mpe amoni bongo, mpo azongiseli biso ye; mpe talá! asali eloko moko  te oyo ebongi na liwa. Yango wana, nakobɛta ye fimbo mpe nakotika ye.”​—Luka 23:14-16.

Pilate alingi mpenza kotika Yesu, mpo amoni ete banganga-nzambe bayei na ye epai na ye kaka mpo na likunya. Likambo mosusu elendisi Pilate aluka mpenza kotika Yesu. Ntango azali kosambisa Yesu, mwasi na ye atindeli ye maloba ete: “Kokɔta na likambo ya moyengebene wana te, mpo nanyokwami mingi lelo na ndɔtɔ [oyo ntango mosusu euti epai ya Nzambe] mpo na ye.”​—Matai 27:19.

Pilate akosala nini mpo na kotika moto yango oyo asali likambo te?