Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 104

Bayuda bayoki mongongo ya Nzambe​—Bakondima?

Bayuda bayoki mongongo ya Nzambe​—Bakondima?

YOANE 12:28-50

  • BATO MINGI BAYOKI MONGONGO YA NZAMBE

  • BATO BAKOSAMBISAMA MPO NA MAKAMBO NINI?

Na tempelo, mokolo ya yambo, mwa 10 Nisana, Yesu alobi ete etikali moke akufa. Lokola azali komitungisa mpo na nsɔni oyo liwa yango ekobwaka na nkombo ya Nzambe, alobi: “Tata, pesá nkombo na yo nkembo.” Mongongo moko makasi euti na likoló ezongiseli ye ete: “Nasili kopesa yango nkembo mpe nakopesa yango nkembo lisusu.”​—Yoane 12:27, 28.

Bato oyo bazali wana bazwi mobulu na makanisi. Basusu bakanisi ete bayoki lokito ya nkake. Basusu balobi: “Anzelu moko alobi na ye.” (Yoane 12:29) Nzokande, bauti koyoka mongongo ya Yehova! Mpe ezali mbala ya liboso te bato báyoka mongongo ya Nzambe, ntango azali kolobela Yesu.

Mbula misato na ndambo liboso, na batisimo ya Yesu, Yoane Mobatisi ayokaki mongongo ya Nzambe ezali kolobela Yesu: “Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo nandimi.” Nsima ya Elekeli ya mobu 32 T.B., Yesu abongwanaki na miso ya Yakobo, Yoane, mpe Petro. Bango misato mpe bayokaki Nzambe azali koloba: “Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, oyo nandimi; bóyoka ye.” (Matai 3:17; 17:5) Kasi, na mbala oyo ya misato, Yehova alobi na ndenge oyo bato mingi bayoki!

Yesu alobi: “Mongongo oyo ebimi mpo na ngai te, kasi mpo na bino.” (Yoane 12:30) Ezali elembo oyo emonisi ete azali mpenza Mwana ya Nzambe, Masiya oyo alakamaki.

Longola yango, lokola Yesu atikali sembo bomoi na ye mobimba, yango ezali ndakisa oyo bato basengeli kolanda mpe emonisi ete Satana Zabolo, mokonzi ya mokili, asengeli kobomama. Yesu alobi: “Sikoyo kosambisama ya mokili oyo ezali kosalema; sikoyo mokonzi ya mokili oyo akobwakama libándá.” Na esika ete liwa ya Yesu emonisa ete alongi te, yango ekozala nde elonga. Na ndenge nini? Alimboli: “Kasi ngai, soki natombolami na mabele, nakobenda bato ya ndenge nyonso epai na ngai.” (Yoane 12:31, 32) Na nzela ya liwa ya Yesu likoló ya nzete, akobenda bato mosusu epai na ye mpe akofungolela bango nzela ya bomoi ya seko.

Ntango ebele ya bato bayoki maloba Yesu alobi mpo na “kotombolama,” balobi: “Toyokaki na Mibeko ete Kristo akoumela libela na libela; kasi ndenge nini ozali koloba ete Mwana ya moto asengeli kotombolama? Mwana ya moto yango nde nani?” (Yoane 12:34) Atako bamoni bilembeteli wana nyonso, bayoki mpe mongongo ya Nzambe, mingi na bango bazali kondima te ete Yesu azali mpenza Mwana ya moto, Masiya oyo alakamaki.

Ndenge Yesu alobaki liboso, alobi lisusu ete azali “pole.” (Yoane 8:12; 9:5) Alobi na ebele ya bato: “Pole ekozala elongo na bino mpo na mwa ntango moke lisusu. Bótambola ntango bozali na pole, mpo molili elonga bino te. . . . Wana bozali na pole, bómonisa kondima na kati ya pole yango, mpo bókóma bana ya pole.” (Yoane 12:35, 36) Na nsima, Yesu alongwe wana, mpo mokolo ya 10 Nisana ezali te mokolo oyo asengeli kokufa. Na mokolo ya 14 Nisana na Elekeli, nde asengeli “kotombolama,” elingi koloba kobakama na nzete.​—Bagalatia 3:13.

Soki totali malamu, tokomona ete na boumeli ya mosala ya Yesu, Bayuda bandimelaki ye te. Yango ekokisaki esakweli oyo Yisaya asakolaki ete miso ya bato yango ekokufa mpe mitema na bango ekokóma makasi, yango wana bakolinga kobongwana te mpe bakobika te. (Yisaya 6:10; Yoane 12:40) Ya solo, lokola Bayuda mingi bazali motó makasi, baboyi kondima bilembeteli oyo emonisi ete Yesu azali Mobikisi na bango oyo alakamaki mpe nzela ya bomoi.

Nikodeme, Yozefe moto ya Arimatea, mpe bankumu mosusu mingi “bandimelaki” Yesu. Kasi, bakomonisa ete bazali na kondima to bakozonga nsima, mpo bazali kobanga ete bábengana bango na Sinagoga to mpo ‘bazali kolinga nkembo ya bato’?​—Yoane 12:42, 43.

 Yesu alimboli oyo moto asengeli kosala soki andimeli ye: “Moto oyo andimeli ngai, andimeli kaka ngai moko te, kasi andimeli mpe oyo atindaki ngai; mpe moto oyo azali komona ngai azali mpe komona oyo atindaki ngai.” Mateya ya solo oyo Nzambe ateyaki Yesu mpe oyo Yesu azali kosakola ezali na ntina mingi, yango wana alobi: “Moto oyo azali kotyola ngai mpe azali koyamba maloba na ngai te azali na oyo akosambisa ye. Liloba oyo nalobi nde ekosambisa ye na mokolo ya nsuka.”​—Yoane 12:44, 45, 48.

Na nsima, Yesu asukisi: “Nalobaki na ndenge na ngai moko te, kasi Tata moto atindaki ngai apesaki ngai mitindo mpo na makambo nasengeli koyebisa mpe oyo nasengeli koloba. Lisusu, nayebi ete mitindo na ye elakisi bomoi ya seko.” (Yoane 12:49, 50) Yesu ayebi ete etikali moke asopa makila na ye, apesa yango mbeka, mpo na bato oyo bakondimela ye.​—Baroma 5:8, 9.