Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 105

Asaleli nzete ya figi mpo na kopesa liteya etali kondima

Asaleli nzete ya figi mpo na kopesa liteya etali kondima

MATAI 21:19-27 MARKO 11:19-33 LUKA 20:1-8

  • NZETE YA FIGI OYO EKAUKI​—LITEYA ETALI KONDIMA

  • BABOYI KONDIMA BOKONZI YA YESU

Mokolo ya yambo nsima ya midi, Yesu alongwe na Yerusaleme mpe azongi na Betania, oyo ezali na ɛsti ya Ngomba ya Olive. Emonani ete alali epai ya baninga na ye Lazare, Maria ná Marta.

Sikoyo, ntɔngɔ etani, tokómi mokolo ya 11 Nisana. Yesu ná bayekoli na ye bazongi lisusu na Yerusaleme, epai akozala na tempelo mpo na mbala ya nsuka. Ezali mokolo ya nsuka asakola na esika ya bato mingi, liboso ete asala fɛti ya Elekeli mpe abandisa Ekaniseli ya liwa na ye, na nsima anyokwama mpe abomama.

Ntango bauti na Betania, wana bazali kokatisa Ngomba ya Olive mpo na kokende na Yerusaleme, Petro amoni nzete oyo Yesu alakelaki mabe na ntɔngɔ oyo eleki. Alobi: “Rabi, talá! nzete ya figi oyo olakelaki mabe ekauki.”​—Marko 11:21.

Kasi mpo na nini Yesu akaukisi nzete yango? Ayebisi ntina oyo asali bongo na eyano oyo apesi: “Ya solo nalobi na bino ete: Soki bozali mpenza na kondima mpe bozali kobɛta ntembe te, bokosala kaka oyo ngai nasali nzete ya figi te, kasi lisusu soki bolobi na ngomba oyo ete: ‘Pikolamá awa, omibwaka na mbu,’ ekosalema bongo. Mpe makambo nyonso oyo bozali kosɛnga na libondeli, soki bozali na kondima, bokozwa yango.” (Matai 21:21, 22) Awa, Yesu azongeli likambo oyo alobaki liboso, oyo etali kozala na likoki ya kolongola ngomba.​—Matai 17:20.

Na yango, lokola Yesu akaukisi nzete wana, apesi liteya monene oyo emonisi ntina ya kozala na kondima epai ya Nzambe. Alobi: “Biloko nyonso bozali kobondela mpo na yango mpe kosɛnga, bózala na kondima ete bozwi yango mpenza, mpe bokozala na yango.” (Marko 11:24) Yango ezali liteya ya ntina mingi mpo na bayekoli nyonso ya Yesu! Liteya yango ebongi mpenza mpo na bantoma, mpo etikali moke bákutana na komekama makasi. Kasi ezali na boyokani mosusu kati na nzete ya figi wana oyo ekauki mpe kondima.

Lokola nzete ya figi yango, ekólo ya Yisraele ezali komonana ete ezali na kondima, nzokande ezali bongo te. Bato ya ekólo yango basalaki kondimana na Nzambe mpe ekoki kozala ete ezali komonana lokola bazali kotosa Mibeko. Kasi, ekólo yango mobimba emonisi ete ezangi kondima mpe eboti mbuma ya malamu te. Eboyi kutu Mwana ya Nzambe! Na yango, lokola Yesu akaukisi nzete ya figi oyo ezalaki kobota te, amonisi ndenge ekólo wana oyo ezali kobota mbuma te mpe ezangi kondima ekosuka.

Eumeli te, Yesu ná bayekoli na ye bakómi na Yerusaleme. Yesu asali ndenge asalaka, akei na tempelo mpe abandi koteya. Banganga-nzambe bakonzi mpe mikóló ya bato, oyo ntango mosusu babosani naino te likambo oyo Yesu asalaki bato oyo basenzaka mbongo mokolo eleki, babimisi ntembe oyo: “Bokonzi nini ozali na yango ya kosala makambo oyo? To nani apesi yo bokonzi oyo ya kosala makambo wana?”​—Marko 11:28.

Yesu ayanoli bango: “Nakotuna bino motuna moko. Bóyanola ngai, ngai mpe nakoyebisa bino na lotomo nini nazali kosala makambo oyo. Batisimo ya Yoane eutaki na likoló to na bato? Bóyanola ngai.” Sikoyo, banguna na ye bakómi na mokakatano. Banganga-nzambe mpe mikóló ya bato basololi na kati na bango mpo na koyanola ye: “Soki tolobi: ‘Na likoló,’ akoloba ete: ‘Bongo mpo na nini bondimaki ye te?’ Kasi tokomeka nde koloba: ‘Na bato’?” Bazali kokanisa bongo mpo bazali kobanga ebele ya bato, “mpo bango nyonso bazalaki kozwa Yoane ete azalaki mpenza mosakoli.”​—Marko 11:29-32.

Batɛmɛli yango ya Yesu bazwi eyano ya malonga te. Yango wana, bazongisi: “Toyebi te.” Mpe Yesu alobi na bango: “Ngai mpe nakoyebisa bino te na lotomo nini nazali kosala makambo oyo.”​—Marko 11:33.