Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 123

Azali kobondela ntango azali na mawa makasi

Azali kobondela ntango azali na mawa makasi

MATAI 26:30, 36-46 MARKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOANE 18:1

  • YESU AZALI NA ELANGA YA GETESEMANE

  • MOTOKI NA YE EKÓMI LOKOLA MATANGÁ YA MAKILA

Yesu asilisi kobondela elongo na bantoma na ye ya sembo. ‘Nsima ya koyemba nzembo ya masanzoli, babimi bakei na Ngomba ya Olive.’ (Marko 14:26) Bakei na ngámbo ya ɛsti, na elanga ya Getesemane, epai Yesu amesanaki kokende.

Ntango bakómi na esika kitoko yango oyo etondi na banzete ya olive, Yesu atiki bantoma mwambe wana. Mbala mosusu batikali pene na porte ya elanga, mpe alobi na bango: “Bófanda awa ntango ngai nakei kobondela kuna.” Yesu akamati bantoma misato​—Petro, Yakobo, ná Yoane—​bakɔti na kati ya elanga. Akómi komitungisa mingi mpe alobi na bango: “Molimo na ngai eyoki mawa makasi, ɛɛ tii na liwa. Bótikala awa mpe bósɛnzɛla elongo na ngai.”​—Matai 26:36-38.

Yesu apusani mwa moke liboso, ‘akwei na mabele mpe abandi kobondela.’ Mpo na likambo nini Yesu azali kobondela Nzambe na mawa boye? Abondeli: “Tata, makambo nyonso ekoki kosalema epai na yo; longolelá ngai kɔpɔ oyo. Nzokande, ezala te oyo ngai nalingi, kasi oyo yo olingi.” (Marko 14:35, 36) Alingi koloba nini? Alingi nde kokima mokumba na ye ya kosikola bato? Te!

Ntango Yesu azalaki na likoló, amonaki mpasi makasi ya bato oyo Baroma bazalaki koboma. Sikoyo lokola Yesu akómi moto oyo amityaka na esika ya basusu mpe akoki koyoka mpasi, azali kosepela te ete likambo ya ndenge wana ekómela ye. Kasi, azali komitungisa mingimingi nde mpo azali koyeba ete kokufa lokola mosali-mabe ekoki kofingisa nkombo ya Tata na ye. Nsima ya bangonga moke, bakoboma ye likoló ya nzete ndenge babomaka moto oyo afingi Nzambe.

Nsima ya kobondela mingi, Yesu azongi esika bantoma misato bazali mpe akuti bango balali. Alobi na Petro: “Bokoki kosɛnzɛla ata ngonga moko te elongo na ngai? Bósɛnzɛlaka mpe bóbondelaka ntango nyonso, mpo bókwea na komekama te.” Yesu ayebi ete bantoma mpe bazali komitungisa, mpe ngonga epusani makasi. Abakisi: “Ya solo, elimo ezali na molende, kasi nzoto ezali na bolɛmbu.”​—Matai 26:40, 41.

Yesu akei lisusu kobondela mpe asɛngi ete Nzambe alongolela ye “kɔpɔ oyo.” Ntango azongi, akuti lisusu bantoma misato yango balali mpɔngi na ntango oyo basengelaki kobondela mpo bákwea na komekama te. Ntango Yesu azali koloba na bango, bazangi “eyano ya kopesa ye.” (Marko 14:40) Yesu akei lisusu mbala ya misato, mpe afukami mpo na kobondela.

Yesu azali komitungisa mingi mpo, ndenge akokufa lokola mosali-mabe, ekofingisa nkombo ya Tata na ye. Yehova azali koyoka mabondeli ya Mwana na ye, mpe na ntango moko boye, atindi anzelu mpo alendisa ye. Atako bongo, Yesu atiki kosala malɔmbɔ epai ya Tata na ye te; akobi “kobondela na molende koleka.” Akómi komitungisa makasi koleka. Yesu azali na mokumba monene mpenza! Bomoi ya seko ya ye moko mpe ya ebele ya basambeli ya Nzambe ezali na likama. Kutu,  ‘motoki na ye ekómi lokola matangá ya makila oyo ezali kokwea na nse.’​—Luka 22:44.

Ntango Yesu azongi mbala ya misato epai ya bantoma na ye, akuti bango lisusu balali mpɔngi. Alobi na bango: “Mpo na nini bozali kolala mpɔngi mpe kopema na ntango ya boye? Talá! Ngonga ekómi pene mpo Mwana ya moto atɛkama na mabɔkɔ ya basumuki. Bótɛlɛma, tókende. Talá! Motɛki na ngai akómi pene.”​—Matai 26:45, 46.