Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 109

Abimisi polele botɛmɛli ya bakonzi ya mangomba

Abimisi polele botɛmɛli ya bakonzi ya mangomba

MATAI 22:41–23:24 MARKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KRISTO AZALI MWANA YA NANI?

  • YESU ABIMISI POLELE BOKOSI YA BATƐMƐLI NA YE

Bakonzi ya mangomba oyo bazali kotɛmɛla Yesu balongi te kokanga ye na motambo mpe kokangisa ye epai ya Baroma. (Luka 20:20) Sikoyo, ntango Yesu azali na tempelo mokolo ya 11 Nisana, makambo ebaluki mpe amonisi soki azali nani. Ye moko atuni bango: “Bokanisi nini mpo na Kristo? Azali mwana ya nani?” (Matai 22:42) Eyebani malamu ete Kristo, to Masiya, asengeli kouta na libota ya Davidi. Yango nde eyano bapesi.​—Matai 9:27; 12:23; Yoane 7:42.

Yesu atuni: “Bongo ndenge nini Davidi na nzela ya elimo santu azali kobenga ye ‘Nkolo,’ mpe alobi: ‘Yehova alobaki na Nkolo na ngai ete: “Fandá na lobɔkɔ na ngai ya mobali tii nakotya banguna na yo na nse ya makolo na yo”’? Bongo soki Davidi abengi ye ‘Nkolo,’ ndenge nini ye azali mwana na ye?”​—Matai 22:43-45.

Bafarisai bafandi nyɛɛ, mpo bazali kozela moto moko ya libota ya Davidi oyo akosikola bango na boyangeli ya Baroma. Yesu azongeli maloba ya Davidi oyo ezali na Nzembo 110:1, 2, mpo na komonisa ete Masiya asuki kaka te kozala mokonzi lokola bakonzi mosusu. Azali mpe Nkolo ya Davidi, mpe nsima ya kofanda na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe, akozwa bokonzi. Eyano ya Yesu ekangisi batɛmɛli na ye monɔkɔ.

Bayekoli mpe bato mosusu bazali koyoka ye. Sikoyo, Yesu akebisi bango mpo na bakomeli mpe Bafarisai. Bato yango “bafandi na kiti ya Moize” mpo na koteya Mibeko ya Nzambe. Yesu alobi na bato oyo bazali koyoka ye ete: “Makambo nyonso oyo bazali koyebisa bino, bósala mpe bótosa, kasi bósala ndenge bango basalaka te, mpo balobaka kasi basalaka te.”​—Matai 23:2, 3.

Na nsima, Yesu apesi bandakisa mpo na komonisa bokosi na bango; alobi: “Bakómisaka minene mwa bakɛsi mike oyo balataka na elongi mpe na lobɔkɔ ya mwasi mpo na komibatela.” Bayuda mosusu bazali kolata na elongi to na lobɔkɔ mwa bakɛsi ya mike oyo ezali na mikapo ya mikuse oyo euti na Mibeko. Bafarisai bazali kokómisa mwa bakɛsi na bango minene mpo na komonisa ete bazali kolandela Mibeko na molende. Lisusu, ‘bakómisaki malenda ya bilamba na bango milaimilai.’ Bayisraele basengelaki kosala malenda na bilamba na bango, kasi Bafarisai bazali kokómisa malenda na bango milai koleka. (Mitángo 15:38-40) Bazali kosala nyonso wana “mpo bato bámona bango.”​—Matai 23:5.

Ata bayekoli ya Yesu bakokaki kokóma na mposa ya kozwa lokumu, yango wana apesi bango toli oyo: “Bóbengama Rabi te, mpo moto moko kaka nde azali moteyi na bino, kasi bino nyonso bozali bandeko. Lisusu, bóbenga moto moko te tata na bino awa na mabele, mpo moto moko kaka nde azali Tata na bino, Oyo azali na likoló. Bóbengama mpe te ‘bakambi,’ mpo Mokambi na bino azali kaka moko, Kristo.” Kasi, ndenge nini bayekoli basengeli komitalela mpe basengeli kosala nini? Yesu ayebisi bango: “Kasi oyo aleki monene na kati na bino asengeli kozala mosaleli na bino. Moto nyonso oyo azali komitombola akokitisama, mpe moto nyonso oyo azali komikitisa akotombwama.”​—Matai 23:8-12.

Na nsima, Yesu amonisi ete Bakomeli mpe Bafarisai bazali bato ya mawa mpo na bokosi na bango, alobi: “Mawa na bino, bakomeli ná Bafarisai, bakosi! Mpamba te bozali kokangela bato bokonzi ya likoló; mpo bino moko bozali kokɔta te, mpe baoyo bazali kokɔta, bozali kopesa bango nzela te.”​—Matai 23:13.

Yesu akweisi Bafarisai na likambo mpo bazali kotya likebi te na makambo oyo eleki ntina na miso ya Yehova, mpe bazali kotyela bato mibeko ya makasimakasi. Na ndakisa, Bafarisai balobi: “Soki moto azali kolapa ndai na nkombo ya tempelo, likambo ezali te; kasi soki moto azali kolapa ndai na nkombo ya wolo ya tempelo, asengeli kokokisa yango.” Na ndenge yango, bamonisi ete bakufá miso na elimo, mpo batye likebi mingi nde na wolo ya tempelo na esika bámona ete tempelo ezali esika ya kosambela Yehova mpe ya kopusana penepene  na ye. Mpe “batyoli makambo ya Mibeko oyo ezali na ntina mingi, elingi koloba, bosembo ná motema mawa ná kondima.”​—Matai 23:16, 23; Luka 11:42.

Yesu alobi ete Bafarisai yango ‘bakufá miso,’ mpo ‘ntango bakɔngɔlaka masanga na bango, bakangaka ngungi kasi bamɛlaka kamela!’ (Matai 23:24) Bakangaka ngungi na vinyo na bango mpo ngungi yango ezali mbindo na kotalela mibeko. Atako bongo, ndenge oyo batyoli makambo ya minene oyo Mibeko elobi, ezali lokola bamɛli kamela, nyama ya monene, oyo ezali mpe mbindo na kotalela mibeko.​—Balevi 11:4, 21-24.