Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 ETENI 6

Nsuka ya mosala ya Yesu

“Mokonzi na yo azali koya epai na yo.”​—Matai 21:5

Nsuka ya mosala ya Yesu

NA ETENI OYO

MOKAPO 101

Alei na ndako ya Simo na Betania

Maria, ndeko ya Lazare ya mwasi, asali eloko moko oyo ebimisi ntembe. Yesu akɔteli ye.

MOKAPO 102

Mokonzi akɔti na Yerusaleme likoló ya mwana mpunda

Akokisi esakweli oyo elobamaki mbula 500 liboso.

MOKAPO 103

Apɛtoli lisusu tempelo

Bato ya mombongo ya Yerusaleme bamonanaka ete basalaka mombongo na bosembo, kasi mpo na nini Yesu abengi bango miyibi?

MOKAPO 104

Bayuda bayoki mongongo ya Nzambe​—Bakondima?

Kondimela Yesu mpe kosala makambo oyo eyokani na kondima yango ekeseni na nini?

MOKAPO 105

Asaleli nzete ya figi mpo na kopesa liteya etali kondima

Yesu ateyi bayekoli na ye nguya oyo kondima ezali na yango mpe ayebisi ntina oyo Nzambe aboyi ekólo Yisraele.

MOKAPO 106

Ndakisa mibale mpo na elanga ya vinyo

Luká koyeba ndimbola ya ndakisa ya tata oyo atindaki bana na ye mibale bákende kosala na elanga na ye ya vinyo mpe moto oyo atikaki elanga na ye ya vinyo na mabɔkɔ ya basali-bilanga ya mabe.

MOKAPO 107

Mokonzi abengi baoyo babengisami na fɛti ya libala

Ndakisa ya Yesu ezali nde esakweli.

MOKAPO 108

Yesu akimi ntango baluki kokanga ye

Akangisi bango monɔkɔ: liboso Bafarisai, na nsima Basadukai, na nsuka banguna na ye oyo basangani.

MOKAPO 109

Abimisi polele botɛmɛli ya bakonzi ya mangomba

Mpo na nini Yesu atiki nzela te na bokabwani ya mangomba?

MOKAPO 110

Mokolo ya nsuka ya Yesu na tempelo

Asaleli ndakisa ya mwasi mobola oyo mobali akufá mpo na kopesa liteya moko monene.

MOKAPO 111

Bantoma batuni elembo

Esakweli na ye ekokisamaki mpo na mbala ya liboso na siɛklɛ ya liboso. Ekokaki mpe kokokisama na monene na yango?

MOKAPO 112

Liteya oyo etali kosɛnzɛla​—Bangɔndɔ

Yesu ateyaki nde ete ndambo ya bayekoli na ye bazali bazoba mpe ndambo mosusu bazali mayele?

MOKAPO 113

Ndakisa ya talanta emonisi ntina ya kozala na molende

Ndakisa ya Yesu elimboli maloba oyo: “Moto nyonso oyo azali na eloko, bakobakisela ye mosusu.”

MOKAPO 114

Kristo Mokonzi asambisi bampate ná bantaba

Yesu apesi ndakisa moko ya ntina mingi mpo na komonisa ndenge lisambisi ya libela ekosalema.

MOKAPO 115

Elekeli ya nsuka ya Yesu ekómi pene

Mpo na nini ezali na ntina mingi ndenge bakonzi ya mangomba bandimi kopesa Yudasi kaka shekele ya palata 30 ndenge atɛki Yesu?

MOKAPO 116

Ateyi komikitisa na Elekeli ya nsuka

Akamwisi bantoma na ye na ndenge asali mosala ya baombo.

MOKAPO 117

Bilei ya mpokwa ya Nkolo

Yesu abandisi ekaniseli moko oyo bayekoli na ye bakobanda kosala mbula nyonso na mokolo ya 14 Nisana.

MOKAPO 118

Bawelani mpo na koyeba nani aleki baninga

Bantoma babosani liteya oyo Yesu autaki kopesa bango kaka na butu yango. Na boboto nyonso, Yesu asemboli bango.

MOKAPO 119

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

Yesu amonisi polele ndenge ya kopusana penepene na Nzambe.

MOKAPO 120

Kobota mbuma mpe kokóma baninga ya Yesu

Na ndenge nini bayekoli ya Yesu “babotaka mbuma”?

MOKAPO 121

“Bózala na mpiko! Ngai nalongi mokili”

Ndenge nini Yesu akolonga mokili soki mokili yango ebomi ye?

MOKAPO 122

Libondeli ya nsuka na shambrɛ ya likoló

Amonisi polele ete asali likambo oyo eleki kopesa bato lobiko.

MOKAPO 123

Azali kobondela ntango azali na mawa makasi

Mpo na nini Yesu abondeli ete: “Longolelá ngai kɔpɔ oyo”? Azalaki nde kokima mokumba na ye ya kosikola bato?

MOKAPO 124

Batɛki Kristo mpe bakangi ye

Yudasi ayebi esika akoki komona Yesu ata na katikati ya butu.

MOKAPO 125

Bamemi Yesu epai ya Anasi, na nsima epai ya Kaifa

Basambisi Yesu na bosembo te.

MOKAPO 126

Petro awangani Yesu na ndako ya Kaifa

Ndenge nini Petro, moto ya kondima oyo akangamá na Nzambe awangani Yesu mbala moko kaka boye?

MOKAPO 127

Nsima ya kosamba na Sanedrina, bamemi ye epai ya Pilate

Bakonzi ya mangomba ya Bayuda bamonisi polele makanisi na bango ya mabe.

MOKAPO 128

Pilate ná Erode bazwi ye na likambo te

Mpo na nini Pilate atindi Yesu epai ya Erode mpo asambisa ye? Pilate azali na bokonzi ya kosambisa Yesu te?

MOKAPO 129

Pilate alobi: “Talá! Moto!”

Ata Pilate andimi ete Yesu azali na bizaleli malamu.

MOKAPO 130

Bakabi Yesu mpe bakei koboma ye

Mpo na nini Yesu ayebisi basi oyo bazali kolela ete bálela ye te kasi bálela mpo na bango moko mpe bana na bango?

MOKAPO 131

Mokonzi moko oyo asali eloko te babaki ye na nzete

Yesu apesi moyibi moko oyo abakami pene na ye elikya oyo ekokokisama na mikolo ezali koya.

MOKAPO 132

“Ya solo moto oyo azalaki Mwana ya Nzambe”

Makamwisi lokola molili makasi na moi, koningana makasi ya mabele, mpe kopasuka ya rido ya tempelo, yango nyonso emonisi likambo moko.

MOKAPO 133

Babongisi nzoto ya Yesu mpe bakundi yango

Mpo na nini balingi kokunda Yesu nokinoki liboso moi elala?

MOKAPO 134

Lilita etikali mpamba: Yesu azali na bomoi!

Nsima ya kosekwa, Yesu abimeli liboso moyekoli moko ya mwasi kasi bantoma na ye te.

MOKAPO 135

Yesu asekwi mpe abimeli bato mingi

Yesu asali nini mpo na komonisa bayekoli na ye ete asekwi?

MOKAPO 136

Na libongo ya Mbu ya Galile

Yesu ayebisi Petro mbala misato ndenge oyo Petro akoki komonisa ete alingaka ye.

MOKAPO 137

Bato ebele bamoni ye liboso ya Pantekote

Banda ntango Yesu asekwi tii ntango amati na likoló, ayebisi bayekoli na ye mbala na mbala ete bakozwa elimo santu mpe ayebisi bango ndenge ya kosalela yango.

MOKAPO 138

Kristo afandi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe

Yesu azalaki kosala nini wana azalaki kozela ntango ya kobengana banguna na ye?

MOKAPO 139

Yesu atye paradiso mpe asilisi mosala na ye

Azali naino na makambo mingi ya kosala liboso azongisela Nzambe Tata na ye Bokonzi.