Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 73

Mosamaria ya mtema malamu

Mosamaria ya mtema malamu

LUKA 10:25-37

  • ESENGELI KOSALA NINI MPO NA KOZWA BOMOI YA SEKO?

  • MOSAMARIA YA MOTEMA MALAMU

Yesu azali naino pene na Yerusaleme mpe Bayuda ebele bayei epai na ye. Basusu balingi ateya bango, kasi basusu balingi komeka ye. Moko na bango, oyo ayebi Mibeko malamumalamu, atuni ye: “Moteyi, nasala nini mpo nazwa libula ya bomoi ya seko?”​—Luka 10:25.

Yesu asosoli ete moto yango azali kotuna motuna wana te kaka mpo na koyeba. Mbala mosusu azali komeka Yesu mpo na kotinda ye apesa eyano oyo ekopesa Bayuda nkanda. Yesu ayebi ete moto yango akangami kaka na likanisi moko. Yango wana, apesi eyano moko ya bwanya oyo ekotinda moto yango abimisa oyo azali kokanisa.

Yesu atuni ye: “Bakomá nini na Mibeko? Otángaka nini?” Lokola moto yango ayekolá Mibeko ya Nzambe, apesi eyano oyo euti na mibeko yango. Azongeli maloba oyo ezali na Kolimbola Mibeko 6:5 mpe Balevi 19:18, alobi: “‘Osengeli kolinga Yehova Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba mpe na makasi na yo nyonso mpe na makanisi na yo nyonso,’ mpe, ‘mozalani na yo lokola yo moko.’” (Luka 10:26, 27) Yango ezali mpenza eyano?

Yesu ayebisi moto wana: “Oyanoli malamu; ‘kobá kosala bongo mpe okozwa bomoi.’” Kasi yango ekati nde lisolo? Moto yango azali na mposa ya eyano ya mokuse ndenge wana te; alingi “komimonisa moyengebene,” komindimisa ete likanisi na ye ezali malamu mpe komonisa ete ndenge oyo ye asalelaka basusu makambo ezali malamu. Yango wana, atuni: “Nani mpenza azali mozalani na ngai?” (Luka 10:28, 29) Motuna wana oyo ezali komonana lokola pɛtɛɛ, ezali na makambo ebele. Ndenge nini?

Bayuda bakanisaka ete “mozalani” ezali kaka moto oyo atosaka mimeseno ya Bayuda, mpe ekoki komonana lokola ete Balevi 19:18 eyokani na likanisi wana. Kutu, Bayuda bazalaki koloba ete “epekisami” kozala moninga ya moto oyo azali Moyuda te. (Misala 10:28) Na yango, ezala moto wana, ntango mosusu ná bayekoli mosusu ya Yesu mpe bazalaki komitalela bayengebene soki basaleli bandeko na bango Bayuda makambo na boboto. Kasi bakoki te kosalela moto oyo azali Moyuda te makambo na boboto, mpo ye azali “mozalani” te.

Ndenge nini Yesu akosembola likanisi wana kozanga ete azokisa moto wana mpe Bayuda mosusu? Mpo na kosala yango, abɛti lisolo moko: “Moto moko autaki na Yerusaleme azali kokita na Yeriko mpe akutanaki na miyibi, babɔtɔlaki ye biloko nyonso, babɛtibɛti ye, bakei batiki ye pene na liwa.” Yesu abakisi: “Nzokande nganga-nzambe moko azalaki kokita na nzela yango kaka boye, mpe ntango amonaki ye, alekaki na ngámbo mosusu. Ndenge moko mpe, ntango Molevi moko akitaki na esika yango mpe amonaki ye, ye mpe alekaki na ngámbo mosusu. Kasi Mosamaria moko azalaki koleka na nzela yango akómaki pene na ye mpe, ntango amonaki ye, ayokaki mawa.”​—Luka 10:30-33.

Na ntembe te, moto oyo Yesu abɛtɛli lisolo wana ayebi ete banganga-nzambe mpe Balevi mingi oyo basalaka na tempelo bafandaka na Yeriko. Soki bauti na tempelo, basengeli kotambola kilomɛtrɛ soki 23 na nzela moko. Nzela yango ekoki kozala na likama, mpo okoki kokutana na miyibi. Soki nganga-nzambe mpe Molevi bakuti ndeko na bango Moyuda na mpasi, basengeli kosalisa ye, boye te? Kasi, na lisolo oyo, Yesu amonisi ete basali yango te. Moto oyo asali yango azalaki nde Mosamaria, moto ya ekólo oyo Bayuda batyolaka.​—Yoane 8:48.

Ndenge nini Mosamaria asalisaki Moyuda wana oyo azokaki? Yesu alobi lisusu: “Apusanaki pene na ye, akangi bampota na ye mpe asopeli yango mafuta ná vinyo. Na nsima, amatisaki ye na nyama na ye mpe amemaki ye na ndako oyo bapaya bazalaki kolala mpe asalisaki ye. Mpe na mokolo oyo elandaki abimisaki denari mibale, apesaki yango mobateli ya ndako oyo bapaya bazalaki kolala, mpe alobaki ete: ‘Salisá ye, mpe nyonso oyo okobimisa likoló ya oyo, nakozongisela yo yango ntango nakozonga awa.’”​—Luka 10:34, 35.

Nsima ya kobɛta lisolo wana, Yesu, Moteyi Monene, atuni moto wana motuna oyo ezali kotinda  na kokanisa: “Nani na kati na bango misato amonisi ete azali mozalani ya moto oyo akutanaki na miyibi?” Ntango mosusu moto yango ayoki nsɔni koyanola ete “Mosamaria,” yango wana alobi: “Oyo amoniselaki ye motema mawa.” Na nsima, Yesu abimisi liteya ya polele na lisolo yango, alendisi ye: “Kende mpe yo moko salá se bongo.”​—Luka 10:36, 37.

Yango ezali mayele ya malamu ya koteya! Soki Yesu asukaka kaka na koyebisa moto yango ete ata bato oyo bazali Bayuda te bazali bazalani na ye, moto yango mpe Bayuda mosusu balingaki nde kondima yango? Mbala mosusu balingaki kondima te. Kasi, ndenge abɛti lisolo wana ya pɛtɛɛ mpe asaleli makambo mikemike oyo bayoki na ye bakoki koyeba, eyano na motuna, “Nani mpenza azali mozalani na ngai?” ekómi polele. Moto oyo amonisi ete azali mozalani ya solosolo to moto ya motema malamu ezali oyo amonisi bolingo mpe boboto oyo Makomami esɛngi biso tómonisa.