Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

  ETENI 4

Mosala Yesu asali na Yudea

“Bósɛnga Nkolo ya mosala ya kobuka mbuma atinda basali.”​—Luka 10:2

Mosala Yesu asali na Yudea

NA ETENI OYO

MOKAPO 66

Na Yerusaleme mpo na Fɛti ya Batabernakle

Nini etindaki bato oyo bazalaki koyoka Yesu bákanisa ete azali na demo?

MOKAPO 67

“Naino moto mosusu alobá lokola moto oyo te”

Bakonzi mingi ya tribinale monene ya Bayuda balingaka Yesu te, kasi moko na bango azwi mpiko mpe akɔteli Yesu.

MOKAPO 68

Mwana ya Nzambe azali “pole ya mokili”

Yesu alobaki ete “solo ekopesa bino bonsomi.” Bonsomi na nini?

MOKAPO 69

Tata na bango​—Abrahama to Zabolo?

Yesu amonisi ndenge ya koyeba bana ya Abrahama mpe nani azali mpenza Tata na ye.

MOKAPO 70

Yesu abikisi moto oyo akufá miso banda kobotama

Bayekoli batuni Yesu mpo na nini moto wana akufá miso. Ezali mpo asalaki lisumu? Ezali nde baboti na ye? Bato mosusu basepeli te ntango Yesu abikisi moto yango.

MOKAPO 71

Bafarisai baluki kokweisa moto oyo akufá miso

Makambo oyo moto oyo akufá miso alobi epesi Bafarisai nkanda makasi. Kaka ndenge baboti ya moto yango babangaki esalema, Bafarisai babengani moto yango na sinagoga.

MOKAPO 72

Yesu atindi bayekoli 70 bákende kosakola

Na Yudea, Yesu atindi bayekoli 70, mibalemibale, bákende kosakola nsango ya Bokonzi. Bayekoli bakuti bato wapi​—na basinagoga to na bandako na bango?

MOKAPO 73

Mosamaria ya mtema malamu

Ndenge nini Yesu asaleli ndakisa ya Mosamaria malamu mpo na koteya liteya ya ntina mingi?

MOKAPO 74

Liteya etali koyamba bapaya mpe kobondela

Yesu akei kotala Maria ná Marta na ndako na bango. Liteya nini ateyi bango oyo etali koyamba bapaya? Mpe ndenge nini na nsima ateyi bayekoli na ye na makambo oyo basengeli kobondela?

MOKAPO 75

Yesu amonisi likambo oyo epesaka esengo

Yesu ayebisi bato oyo bazalaki koloba na ye mabe na makambo etali “mosapi ya Nzambe” mpe ayebisi bango ndenge “bokonzi ya Nzambe eleki” bango kaka boye. Amonisi mpe ndenge bato bakoki kozwa esengo ya solosolo.

MOKAPO 76

Alei epai ya Mofarisai moko

Yesu amonisi polele bokosi ya Bafarisai ná bakomeli na makambo ya losambo. Wapi mikumba ya kilo bazali komemisa bato?

MOKAPO 77

Yesu apesi toli mpo na bozwi

Yesu apesi ndakisa ya mozwi moko oyo atongi bandako ya kobomba biloko ya minene. Toli nini apesi lisusu mpo na komonisa makama ya koluka bozwi na lokoso?

MOKAPO 78

Kapita ya sembo, milɛngɛlá!

Yesu amonisi ete azali kotyela bamposa ya elimo ya bayekoli na ye likebi. Kapita ya sembo azali na mokumba nini mpo na bolamu ya elimo ya bayekoli? Mpo na nini toli ya komilɛngɛla ezali na ntina?

MOKAPO 79

Ekólo moko eponi nzela ya libebi

Yesu alobi ete bato oyo azali koluka kosalisa bazali na molɔngɔ ya bato oyo bakoki kobomama soki babongoli motema te. Bakozwa liteya ya ntina oyo Yesu alingi koteya bango ete bázala na boyokani malamu na Nzambe?

MOKAPO 80

Mobateli ya mpate oyo aleki malamu mpe mapango ya bampate

Boyokani oyo ezalaka kati na mobateli ya mpate mpe bampate na ye, ezali komonisa mpenza boyokani malamu oyo ezali kati na Yesu ná bayekoli na ye. Bakoyeba mateya na ye mpe bakolanda ye?

MOKAPO 81

Yesu ná Tata na ye bazali moko​—Na ndenge nini?

Bafundi mpe Yesu ete amikokanisi na Nzambe. Ndenge nini, na bwanya nyonso, akweisi bifundeli yango?