Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 32

Makambo nini epekisami te na Sabata?

Makambo nini epekisami te na Sabata?

MATAI 12:9-14 MARKO 3:1-6 LUKA 6:6-11

  • ABIKISI LOBƆKƆ YA MOTO NA SABATA

Mokolo moko ya Sabata, Yesu akei na sinagoga, ekoki kozala na Galile. Kuna, akuti moto moko oyo lobɔkɔ na ye ya mobali ekauká. (Luka 6:6) Bakomeli ná Bafarisai bazali kolandela Yesu na likebi mpenza. Mpo na nini? Bamonisi mpenza makanisi na bango ntango batuni ye: “Bakoki kobikisa moto na sabata?”​—Matai 12:10.

Bakonzi ya mangomba ya Bayuda bandimaka ete esengeli kobikisa moto mokolo ya Sabata kaka soki bomoi na ye ezali na likama. Na ndakisa, ezali mabe mokolo ya Sabata kozongisa mokuwa to kokanga eteni ya elamba na esika oyo moto avimbi, mpo yango ezali kotya bomoi ya moto na likama te. Emonani polele ete bakomeli ná Bafarisai batuni Yesu motuna wana te mpo bazali komitya na esika ya moto wana ya mpasi. Bazali nde koluka likambo ya kokweisa na yango Yesu.

Kasi, Yesu ayebi makanisi na bango ya mabe. Amoni ete bazali na makanisi ya mabe mpenza mpe oyo eyokani te na Makomami na likambo etali kobuka mobeko oyo epekisi kosala mosala mokolo ya Sabata. (Kobima 20:8-10) Akutaná na bantembe ya ndenge wana oyo ezangá motó ná makolo mpo na misala na ye ya malamu. Sikoyo Yesu alobi likambo oyo ekotinda bango bátɛmɛla ye lisusu makasi. Alobi na mobali oyo lobɔkɔ ekauká: “Tɛlɛmá mpe yaká na katikati.”​—Marko 3:3.

Yesu atali bakomeli mpe Bafarisai mpe alobi na bango: “Moto nani na kati na bino oyo azali na mpate kaka moko mpe, soki yango ekwei na libulu na sabata, akosimba yango te mpo na kobimisa yango?” (Matai 12:11) Lokola bakoki kozwela mpate yango mbongo, bakoki te kotika yango na libulu tii lobi mpo ekoki kokufa mpe kozangisa bango mosolo. Longola yango, Makomami elobi: “Moyengebene amibanzabanzaka mpo na molimo ya nyama na ye ya mboka.”​—Masese 12:10.

Mpo na komonisa ete makambo yango mibale ekokani, Yesu abakisi: “Moto aleki mpenza mpate na motuya! Yango wana okoki kosala likambo ya malamu na sabata.” (Matai 12:12) Na yango, Yesu abuki mobeko ya Sabata te ndenge abikisi moto yango. Bakonzi ya mangomba bazangi maloba mpo na koboya makanisi ya malamu wana mpe oyo emonisi motema mawa. Bafandi nyɛɛ.

Mpo na komonisa ete asepeli te mpe ayoki mawa makasi mpo na makanisi na bango ya mabe, Yesu atali bango nyonso, na nsima alobi na moto yango: “Sembolá lobɔkɔ na yo.” (Matai 12:13) Ntango moto yango asemboli lobɔkɔ yango oyo ekauká, lobɔkɔ yango ebongi. Moto yango asepeli, bongo baoyo bazali koluka kokanga Yesu na motambo bayoki ndenge nini?

Na esika básepela ndenge lobɔkɔ ya moto yango ebongi, Bafarisai babimi mpe babandi mbala moko kosala likita “elongo na bato ya Erode, mpo na koboma [Yesu].” (Marko 3:6) Emonani polele ete Basadukai mosusu mpe bazali na kati ya bato yango. Basadukai ná Bafarisai bayokanaka te, kasi awa bayokani mpo na kotɛmɛla Yesu.