Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 54

Yesu azali “limpa ya bomoi”

Yesu azali “limpa ya bomoi”

YOANE 6:25-48

  • YESU AZALI “LIMPA OYO EUTI NA LIKOLÓ”

Na ngámbo ya ɛsti ya Mbu ya Galile, Yesu aleisaki bankóto ya bato na likamwisi mpe na nsima akimaki ntango balingaki kotya ye mokonzi. Na butu, atambolaki likoló ya mbu oyo ezalaki na mbonge mpe abikisaki Petro, oyo atambolaki mpe likoló ya mai kasi abandaki kozinda ntango kondima na ye elɛmbi. Yesu apekisaki mpe mopɛpɛ, mpo bayekoli na ye bázinda te.

Sikoyo Yesu azongi na ngámbo ya wɛsti ya mbu, na Kapernaume. Ntango bato oyo aleisaki na likamwisi bamoni ye, batuni ye: “Okómi awa ntango nini?” Yesu apameli bango; alobi na bango ete bazali koluka ye mpo aleisa bango lisusu. Alendisi bango ‘básalaka mosala te, mpo na bilei oyo ebebaka, kasi mpo na bilei oyo eumelaka mpo na bomoi ya seko.’ Bongo batuni ye: “Tosengeli kosala nini mpo na kokokisa misala ya Nzambe?”​—Yoane 6:25-28.

Mbala mosusu bazali kokanisa misala oyo ekomami na Mibeko, kasi Yesu alobeli likambo ya ntina koleka: “Oyo ezali mosala ya Nzambe, ete bóndimela moto oyo Ye atindaki.” Kasi, bato bazali kondimela Yesu te, atako asali makambo mingi ya kokamwa. Balobi na ye: “Elembo nini ozali kosala, mpo tómona yango mpe tóndima yo?” Babakisi ete: “Mosala nini ozali kosala? Bankɔkɔ na biso balyaki mana na esobe, ndenge ekomamá ete: ‘Apesaki bango limpa oyo euti na likoló mpo bálya.’”​—Yoane 6:29-31; Nzembo 78:24.

Lokola basɛngi elembo, Yesu amonisi polele Moto oyo apesaka bilei na likamwisi. Alobi ete: “Nalobi na bino: Moize apesaki bino limpa oyo euti na likoló te, kasi Tata na ngai nde azali mpenza kopesa bino limpa ya solosolo oyo euti na likoló. Mpo limpa ya Nzambe nde oyo euti na likoló mpe oyo ezali kopesa mokili bomoi.” Lokola bakangi ntina te, basɛngi ye: “Nkolo, pesá biso limpa yango ntango nyonso.” (Yoane 6:32-34) Kasi, Yesu azali kolobela “limpa” nini?

Yesu alobi: “Ngai nazali limpa ya bomoi. Moto oyo azali koya epai na ngai akoyoka nzala lisusu ata moke te, mpe moto oyo azali kondimela ngai akoyoka mposa ya mai lisusu ata moke te. Kasi nalobi na bino ete: Ata bomoni ngai, kasi bozali kondima te. . . . Nakitaki uta na likoló mpo na kosala, mokano na ngai te, kasi mokano ya moto oyo atindaki ngai. Oyo ezali mokano ya moto oyo atindaki ngai: ete nabungisa moko te na kati ya nyonso oyo ye apesaki ngai, kasi ete nasekwisa yango na mokolo ya nsuka. Mpo oyo ezali mokano ya Tata na ngai: ete moto nyonso oyo azali komona Mwana mpe azali kondimela ye azwa bomoi ya seko.”​—Yoane 6:35-40.

Maloba yango epesi bato nkanda mpe Bayuda babandi koimaima mpo na Yesu. Ndenge nini akoki koloba ete azali “limpa oyo euti na likoló”? (Yoane 6:41) Mpo na bango, azali kaka moto mpe baboti na ye bafandaka na Nazarete, engumba ya Galile. Bato bazali kotuna: “Oyo Yesu mwana ya Yozefe; toyebi tata na ye mpe mama na ye, boye te?”​—Yoane 6:42.

Yesu azongiseli bango: “Bótika koimaima na kati na bino. Moto moko te akoki koya epai na ngai soki Tata, oyo atindaki ngai, abendi ye te; mpe ngai nakosekwisa ye na mokolo ya nsuka. Ekomamá na Basakoli ete: ‘Mpe bango nyonso bakoteyama na Yehova.’ Moto nyonso oyo ayoki makambo oyo euti epai ya Tata mpe ayekoli ayaka epai na ngai. Ezali te ete moto moko amoná Tata, longola kaka moto oyo auti epai ya Nzambe, ye wana nde amoná Tata. Ya solosolo mpenza, nalobi na bino ete: Moto oyo andimi azwi bomoi ya seko.”​—Yoane 6:43-47; Yisaya 54:13.

Liboso, ntango Yesu asololaki na Nikodeme, alobelaki bomoi ya seko mpe amonisaki ete esengeli kondimela Mwana ya moto mpo na kozwa yango; alobaki: “Moto nyonso oyo azali kondimela [Mwana ya Nzambe se moko oyo abotamaki]  abomama te kasi azwa bomoi ya seko.” (Yoane 3:15, 16) Kasi sikoyo azali koloba na ebele ya bato ete bakozwa bomoi ya seko kaka na nzela na ye, kasi te na nzela ya mana to ya limpa mosusu oyo ezali na Galile. Boye, ndenge nini bato bakozwa bomoi ya seko? Yesu azongeli lisusu koloba ete: “Ngai nazali limpa ya bomoi.”​—Yoane 6:48.

Likambo ya limpa oyo euti na likoló ezali kaka kobimisa kowelana, mpe yango eyei lisusu ndongo ntango Yesu akei koteya na sinagoga na Kapernaume.