Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 29

Moto akoki kosala makambo ya malamu na Sabata?

Moto akoki kosala makambo ya malamu na Sabata?

YOANE 5:1-16

  • YESU ASAKOLI NA YUDEA

  • ABIKISI MOTO YA MALADI NA PISINI

Yesu asali makambo mingi na mosala monene oyo asali na Galile. Kasi, ntango Yesu alobi “nasengeli mpe kosakola nsango malamu ya bokonzi ya Nzambe na bingumba mosusu,” azali kolobela bamboka mosusu longola Galile. Yango wana, akei “kosakola na basinagoga ya Yudea.” (Luka 4:43, 44) Yango ebongi mpenza mpo sikoyo ezali eleko ya prɛnta mpe etikali moke fɛti moko esalema na Yerusaleme.

Baevanzile elobeli mosala ya Yesu na Galile mingi koleka mosala oyo asalaki na Yudea. Atako bato mingi na Yudea bandimeli Yesu te, yango epekisi ye te asakola na molende mpe asala makambo ya malamu esika nyonso oyo akómi.

Eumeli te, Yesu akei na Yerusaleme, engumba ya Yudea oyo eleki monene, mpo na Elekeli ya mobu 31 T.B. Na esika moko oyo bato bazalaka ebele na engumba yango, pene na Porte ya Bampate, ezali na pisini moko monene babengi Betezata, oyo ezali na veranda ya makonzí ebele. Bato mingi ya maladi, bato bakufá miso, mpe batɛngumi, bayaka na pisini yango. Mpo na nini? Mpo bakanisaka ete soki moto ya maladi akɔti na pisini yango ntango mai ezali koningana, akoki kobika.

Ezali mokolo ya Sabata, mpe pene na pisini yango, Yesu amoni mobali moko oyo aumeli na maladi mbula 38. Yesu atuni ye: “Olingi kokóma nzoto kolɔngɔnɔ?” Moto yango ayanoli: “Tata, nazali na moto te oyo akotya ngai na pisini ntango mai ezali koningana; kasi ntango nazali koya, mosusu akiti liboso na ngai.”​—Yoane 5:6, 7.

Yesu alobi likambo moko oyo ekamwisi moto yango mpe bato nyonso oyo bayoki yango: “Tɛlɛmá, lɔkɔtá litɔkɔ na yo mpe tambolá.” (Yoane 5:8) Mpe mobali yango asali kaka bongo. Mbala moko moto yango abiki, alɔkɔti litɔkɔ na ye mpe abandi kotambola!

Na esika Bayuda básepela na likambo ya malamu oyo Yesu asali, bakei epai ya moto yango mpe babandi koloba na ye: “Ezali Sabata, mpe epekisami omema litɔkɔ.” Moto yango ayanoli bango: “Moto oyo akómisi ngai nzoto kolɔngɔnɔ alobaki na ngai ete: ‘Lɔkɔtá litɔkɔ na yo mpe tambolá.’” (Yoane 5:10, 11) Bayuda yango babandi koloba mabe mpo na moto oyo abikisi moto ya maladi na mokolo ya Sabata.

Balingi koyeba: “Nani moto oyo ayebisaki yo ete: ‘Lɔkɔtá yango mpe tambolá’?” Mpo na nini batuni moto yango bongo? Ezali mpo Yesu “alongwaki wana, mpo na ebele ya bato,” mpe moto oyo abiki ayebi nkombo ya Yesu te. (Yoane 5:12, 13) Kasi moto yango asengeli kokutana lisusu na Yesu. Na nsima, akutani lisusu na Yesu na tempelo mpe ayebi sikoyo nkombo ya moto oyo abikisaki ye na pisini.

Moto oyo Yesu abikisi akutani lisusu na Bayuda oyo batuni ye nani abikisi ye. Ayebisi bango ete ezali Yesu. Ntango Bayuda wana bayoki bongo, bakei epai ya Yesu. Bakei nde mpo na koyeba na nguya nini Yesu azali kosala makamwisi ya ndenge wana? Te. Bakei nde kopamela Yesu mpo azali kosala makambo ya malamu mokolo ya Sabata. Kutu, babandi kotya ye mpanzi likoló!